Esikaupunkien täydentävä rakentaminen muodostaa merkittävän osan Helsingin vuotuisesta asuntotuotannosta. Täydennysrakentamista tehdään esikaupungeissa pienissä paloissa; ympäristö uudistuu vähitellen, uusi rakennuskanta rikastuttaa vanhaa ja kerrostuneisuus tekee katukuvasta elävän. Palveluiden rakentumista ei tarvitse odottaa ja rakentamisen melu- ja liikennehaitat jäävät lyhytaikaisiksi ja paikallisiksi.

Lähes puolet uusista asunnoista rakennetaan esikaupunkeihin

Viime vuosina on kantakaupungin ulkopuolelle eniten valmistunut asuntoja Vuosaaren, Lauttasaaren, Myllypuron ja Mellunkylän peruspiireissä. Vuosaaressa asuntoja on rakennettu erityisesti Aurinkolahteen ja Rastilaan, Mellunkylässä Kontula on ollut voimakkaimmin kasvava alue.

Täysin uusien alueiden ulkopuolelle on Helsingissä viime vuosina rakennettu vajaa puolet uusista asunnoista. Ne on rakennettu vanhoille esikaupunkialueille, joissa palvelut ja liikennejärjestelyt ovat jo valmiina.

Kaupunkia kehitetään verkostomaiseksi siten, että myös alueellisia keskustoja ydinkeskustan ulkopuolella vahvistetaan.

Tulevaisuudessa tiheä raideverkko yhdistää joukkoliikenteen solmukohdissa sijaitsevia keskustoja. Myös kävellen ja pyöräillen on Helsingissä entistä helpompaa liikkua.

Mistä lisää tilaa asuntorakentamiselle?

Vuoteen 2050 tähtäävä yleiskaava varautuu siihen, että tuolloin helsinkiläisiä on jo 860 000. Kun vapaata tilaa asuntojen ja palveluiden rakentamiselle on vuosi vuodelta vähemmän, on tilaa rakentamiselle löydettävä jo rakennetuilta alueilta.

Tiivistäminen tuo mukanaan paljon hyvää, mutta jotain myös menetetään; maisema muuttuu, joskus rakennetaan viheralueille ja liikenne lisääntyy. Täydennettävät esikaupunkialueet säilyttävät kuitenkin kasvun myötä elinvoimansa; uudet asunnot tarkoittavat uusia asukkaita, palveluita, parempaa joukkoliikennettä, lisää työpaikkoja ja vapaa-ajanmahdollisuuksia.

Täydennysrakentamisen hyödyt kaupunginosalle

 • Lisää asuntoja, asukkaita ja käyttäjiä nykyisille palveluille, jotka uhkaavat muuten kadota
 • Isoista pysäköintikentistä luovutaan
 • Ei tarvita paljoa uusia katuja, rakennetaan olemassa olevien katujen varsille
 • Enemmän kauppoja, ravintoloita, kahviloita ja elämää
 • Joukkoliikenne paranee, riippuvuus henkilöautoista vähenee
 • Lisää työpaikkoja
 • Lisää vapaa-ajan mahdollisuuksia
 • Erilaiset ihmiset ja ideat kohtaavat ja lisääntyvät
 • Hoitamattomat joutomaa-alueet siistiytyvät

Täydennysrakentamisen haasteet kaupunginosalle

 • Liikenteen paikallinen lisääntyminen
 • Maisemien muutos ja varjostus, ehkä oma näköala muuttuu
 • Pysäköinnin järjestäminen kun isoista pysäköintikentistä luovutaan
 • Alueiden luonne muuttuu
 • Viheralueet vähenevät
 • Rauhallisia alueita entistä vähemmän
Päivitetty 17.7.2019