Eko-Viikin ekologinen kaupunginosa

Helsingin Eko-Viikki on ensimmäinen ekologisesti suunniteltu kaupunginosa Suomessa. Alueen suunnittelun lähtökohtana on ollut kestävä, terveellinen ja muunneltava asuinympäristö, jonka ratkaisut säästävät energiaa ja vähentävät jätteen määrää.

Eko-Viikin 23 hehtaarin kokoinen asuntoalue rakennettiin vuosina 1999–2004 ja alueella asuu noin 2 000 asukasta.

Tunnusomaista Eko-Viikille

 • Eko-Viikin kaupunginosaa rajaavat 3–5-kerroksiset talot. Suurkorttelien sisäosissa talot ovat kaksi- tai kolmikerroksisia.
 • Miljöö on vaihteleva ja vapaamuotoinen.
 • Kortteleiden toiminnallisia selkärankoja ovat avarat pihakadut.
 • Asemakaava perustuu sormimaiseen rakenteeseen. Vihersormet, joille sijoittuu viljelypalstoja, erottavat korttelit toisistaan.
 • Lähes kaikki rakennukset suuntautuvat etelään ja hyödyntävät siten aurinkoenergiaa.
 • Alueen eteläreunaan on istutettu kasvillisuutta tuulensuojavyöhykkeeksi.
 • Kompostoinnin ja hulevesien hyödyntämisen ansiosta kasvillisuus kukoistaa ja kasvimaiden tuotto on runsasta.

Ekologisen rakentamisen ratkaisuja

Eko-Viikin rakentamista varten luotiin ekologisen rakentamisen kriteeristö. Kaikkiin toteutettuihin hankkeisiin tuli sisältyä ekologista koerakentamista.

Alueen kiinteistöissä on toteutettu lukuisia ympäristöä säästäviä energia- ja ympäristöratkaisuja:

 • Kiinteistöissä on hyödynnetty mittavasti passiivisen ja aktiivisen aurinkoenergian mahdollisuuksia.
 • Kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjä ja puhtaan veden kulutusta on pyritty vähentämään viidesosa tavanomaisten asuinrakennusten tasosta.
 • Alueen ympäristökuormitusta on minimoitu rakentamalla tehokkaasti ja kestävästi sekä käyttämällä puuta ja kierrätettäviä materiaaleja.
 • Energiatehokkuutta on lisätty muun muassa erilaisilla rakenneratkaisuilla, ilmanvaihdon lämmöntalteenotolla, passiivisen aurinkoenergian hyödyntämisellä ja sähköä säästävillä valaisin- ja laitevalinnoilla.
 • Rakennusten energiahuollossa on hyödynnetty uusiutuvia energialähteitä, kuten pellettejä, maalämpöä ja museovesivoimaa.

Eko-Viikin lämmitysenergian ja veden kulutus on keskimäärin noin 20 % pienempi kuin muissa vastaavana aikana rakennetuissa asuintaloissa.

Aurinkoenergiaa hyödyksi

Alueellisen aurinkolämmitysjärjestelmän piirissä on 412 asuntoa yhdeksässä kiinteistössä. Aurinkolämpö tuottaa noin 15 prosenttia asuntojen lämpimän veden tarvitsemasta energiasta ja keskimäärin 5 prosenttia rakennusten vuosittaisesta lämmöntarpeesta.

Eko-Viikissä on myös Suomen ensimmäinen ja edelleen ainoa aurinkosähköä hyödyntävä asuinkerrostalo. Asuntoyhtiö Helsingin Salvia saa noin viidenneksen tarvitsemastaan kiinteistösähköstä aurinkopaneeleista, jotka samalla toimivat parvekekaiteina.

Kattavaa seurantaa

Eko-Viikin rakentamisesta tehtiin kattava seuranta, jota voi hyödyntää ekotehokkaan rakentamisen ohjauksessa. Alueella on seurattu tarkasti energian ja veden kulutusta ja aurinkolämpöjärjestelmien toimintaa.

Ryhmärakentamiskohteiden tuloksista, hulevesien hallinnasta ja tonttiekologiasta on laadittu raportteja. Eko-Viikissä on tehty myös kattava asukaskysely.

Helsingin yliopiston ja Metropolia-ammattikorkeakoulun uudessa KEMUT-tutkimushankkeessa 2017–2018 selvitetään, miten kestävyysmuutos toteutuu kaupungissa. Eko-Viikki on tutkimuksen kohdealue. Tutkimuksen keskeisenä aiheena on, miten kaupunki voi edesauttaa ja ohjata ekologista kaupunkiasumista ja minkälaisia valintoja asukkaat itse tekevät.

Päivitetty 24.11.2017
Palkittu Eko-Viikki

Palkittu Eko-Viikki

Viikin rakentaminen ja siihen liittyvät hankkeet ovat saaneet monia kansallisia ja kansainvälisiä palkintoja ja huomionosoituksia.

 • Puupalkinto 1998, Puuinformaatio ry – Viikin puukerrostalot, Kiinteistö Oy Viikinmansio
 • The Chicago Athenaeum 2006, International Architecture Award 2006 – Viikin puukirkko, Arkkitehtitoimisto JKMM Oy
 • Paris, Ecobuilding Performance 2007 – Grand Prix (Cadre de Vie Bâti Durable)
 • Malmö, Sustainable City Award 2007 – Best Sustainable City Development Practice in the North Sea and Baltic Region
 • Uudenmaan ympäristöpalkinto 2008 – Aurinko ja tuuli -ympäristökasvatushanke
 • Vuoden silta 2010, RIL – Viikinmäen kevyen liikenteen silta Vantaanjoen yli.