Kysymyksiä ja vastauksia

  • Esikaupunkeja kehitetään kovasti. Millä alueilla tapahtuu nyt eniten?

Uusia asuntoja ja liiketiloja rakennetaan parhaillaan etenkin Herttoniemeen, Mellunkylään, Haagaan, Suurmetsään, Malmille, Oulunkylään ja Suutarilaan. Edellisinä vuosina on tehty paljon täydennysrakentamista myös Lauttasaareen.

  • Mitä hyötyä täydennysrakentamisesta on alueen asukkaille?

Uudet asunnot tuovat uusia asukkaita, palveluita, parempaa joukkoliikennettä, lisää työpaikkoja ja vapaa-ajanmahdollisuuksia. Näin etenkin vanhenevat esikaupunkialueet säilyttävät elinvoimansa eikä palveluista tarvitse luopua.

Yksittäiset taloyhtiöt hyötyvät lisärakentamisesta, mikäli hanke toteutetaan yhtiön omalle tai kaupungilta vuokralla olevalle tontille. Kaupungin vuokratontilla lisärakentamisesta maksetaan täydennysrakentamiskorvausta. Jos uudet asunnot tulevat osaksi olemassa olevaa yhtiötä - esimerkiksi lisäkerroksen rakentamisen kautta - voi taloyhtiö saada tuloja rakennusoikeuden myymisestä ulkopuoliselle toteuttajalle. Lisärakentaminen ja siitä saatavat tulot voivat nousta esiin yhtenä vaihtoehtona, kun taloyhtiössä pohditaan tulevien korjaushankkeiden rahoittamista. Lue lisää taloyhtiön täydennysrakentamisesta.

  • Miten asemanseutuja kehitetään?

Helsinki kehittyy erityisesti liikenneyhteyksiinsä tukeutuen. Helsingin uuden yleiskaavan suunnittelussa yhtenä kantavana teemana on ollut joukkoliikenneyhteyksien verkostokaupunki, jota myös uudet poikittaisliikenteen yhteydet tukevat. Asemanseudut ovat tärkeitä kehittämiskohteita ja täydennysrakentamisen painopistealueita. Uusia asuntoja ja palveluita on suunniteltu muun muassa Mellunmäkeen, Kontulaan, Malmille, Tapanilaan ja Pitäjänmäkeen.

  • Miten ostoskeskuksia parannetaan eri puolilla kaupunkia?

Helsingissä ostoskeskuksilla on edelleen merkittävä rooli kaupunginosien keskuksina ja lähipalveluiden tarjoajina. Uudet kaupan keskittymät ja kehittyvät asuinalueet muuttavat ostoskeskusten roolia, ja ostoskeskusten tulee kehittyä ympäröivän kaupunkirakenteen mukana. Lue lisää aiheesta.

  • Uusien asuinalueiden lisäksi myös esikaupungeissa rakennetaan paljon. Kuinka paljon uusia asuntoja tulevina vuosina rakennetaan esikaupunkeihin? 

Viime vuosina lähes puolet asuntotuotannosta on valmistunut esikaupunkeihin. Tavoitteena tuleville vuosille on, että noin kolmannes uudesta rakentamisesta tehtäisiin olemassa oleville alueille.

  • Pääosa uusista asunnoista rakennetaan kerrostaloihin. Millaisia muita asumismuotoja esikaupunkeihin on suunnitteilla?

Helsingissä rakennetaan sekä kerros- että pientaloja. Helsingille ominaisia pientalotyyppejä ovat muun muassa Helsinki-pientalo sekä kaupunkipientalot eli ns. townhouse-talot. Kaupunkipientalot ovat erilaisiin kaupunkiympäristöihin sopivia, toisiinsa kiinni rakennettavia asuntoja. Kaupunkipientaloja on rakennettu jo muun muassa Alppikylään, Kalasatamaan ja Malmin Ormuspeltoon.

Uusissa asemakaavoissa on erilaisia asumismuotoja monipuolisesti: kerros-, rivitalo-, pari- ja omakotitaloja. Samalla alueen sisällä on usein mahdollista muuttaa asumismuodosta toiseen elämäntilanteen muuttuessa.

  • Onko Helsinki-kerrostaloja tulossa jollekin esikaupunkialueelle? 

Helsinki-kerrostalon tyyppisiä taloja on rakenteilla Mellunkylän Tankovainioon.

Päivitetty 5.1.2018