Viikinmäki on kalliosta nouseva kukkulakaupunki Vantaanjoen varressa

Viikinmäki on kalliosta nouseva kukkulakaupunki Vantaanjoen varressa

Viikinmäki on yksi Helsingin omaleimaisimmista kaupunginosista. Viikinmäki sijaitsee Vantaanjoen viereisen kallion päällä. Jyrkkärinteiset kalliomäet ja laaksot tekevät alueesta korkeuseroiltaan vaihtelevan ja omaleimaisen. Luonto on vahvasti läsnä Viikinmäessä. Viikinmäen kallioita halkovat monet erikokoiset laaksot. Laaksoista suurin halkaisee Viikinmäen keskeltä. Laakso hyödynnetään Maarianmaanpuistona, josta tulee alueen yhteinen vehreä virkistysalue.  Puiston rakentaminen alkoi korttelitalon luota vuonna 2014. Kivisessä kukkulakaupungissa hyödynnetään asukkaiden iloksi maaston topografiaa, kauniita jokinäkymiä sekä laajoja laaksoja. Viikinmäen alue on suunniteltu pääasiassa asunto- ja virkistysalueeksi.

Kaupunkimaisuus ja luonnonläheisyys kohtaavat

 Teina Ryynänen

Viikinmäen asuinalueen rakentaminen alkoi vuosituhannen vaihteessa. Viikinmäestä on suunniteltu matala ja tiivis alue, jossa kaupunkimaisuus ja luonnonläheisyys kohtaavat. Asuntorakentaminen on sijoitettu kallioharjanteille ja niiden rinteille ja laaksomuodostelmat jätetty puistoiksi. Näin voidaan hyödyntää vaihtelevat maastonmuodot ja hienot näkymät asumisessa. Kallion laelle rakennetaan pääosin 2–3-kerroksisia rivi- ja pienkerrostaloja. Asuinkortteleissa on pyritty saavuttamaan tiivis ja kaupunkimainen pienimittakaavainen ympäristö.

Viikin länsiosan asuntorakentaminen on vielä kesken. Valmiiseen Viikinmäkeen tulee 2020-luvulla noin 3 700 asukasta. Viikinmäestä tulee asuntotuotannoltaan tasapainoinen kaupunginosa, jossa on sekä omistus-, vuokra-, hitas- ja asumisoikeusasuntoja.

Viikinmäen länsiosan tonttien rakentamisen aloitusvuodet ja hallintamuodot (PDF-kartta)

Kuva: Teina Ryynänen

Viikinmäen koulu

 Mirva Harju

Viikinmäen korttelitaloon sijoittuvat noin 100 lapsen päiväkoti sekä peruskoulun luokat 1–6. Viikinmäen koillisosassa toimii jo päiväkoti Vikkeri.

Kuva: Mirva Harju

Palkittua arkkitehtuuria

 Mikael Linden

Viikinmäessä voi ihailla palkittua arkkitehtuuria. Rakentamisen Ruusu 2013 -tunnustuspalkinto myönnettiin Viikinmäen Harjannetie 44:ään valmistuneesta kerrostalosta. Palkittu talo on Helsingin kaupungin vuokrakohde, mikä herättää ihastusta ja kiinnostusta erityisesti kansainvälisesti. Talo toimii kukkulakaupunginosan hienona maamerkkinä.

Vantaanjoen ylittävä Viikinmäen kevyen liikenteen silta sai Vuoden silta 2010 tunnustuspalkinnon. Valkoinen puukantinen silta on rakenteellisesti elegantti ja mukautuu kauniisti maisemaan. Silta sijaitsee Pikkukosken uimarannan alajuoksulla, ja sitä pitkin pääsee Viikinmäen puolelta joen yli uimarannalle.

Kuva: Mikael Linden

Ulkoilijoille houkutteleva asuinpaikka

 Pira Cousin

Viikinmäen alue on ulkoilijoille houkutteleva asuinpaikka. Vantaanjoen rannassa on viihtyisiä kävelyreittejä, joita pitkin pääsee esimerkiksi Vanhankaupunginkoskelle tai Tekniikan museolle (1,5 km). Viikki-Vanhankaupunginlahti on lintuparatiisi pääkaupungin keskellä, jonne voi tehdä luontoretkiä vaikka keväisin ja syksyisin, kun tuhannet muuttolinnut pysähtyvät levähtämään lahden rantavesiin, niityille ja pelloille. Vantaanjoen vartta pohjoiseen päin kuljettaessa pääsee vaikka Tuomarinkylän kartanolle ja Haltialan kotieläintilalle. Viikinmäen kohdalla Vantaanjoen varrella on yleisessä käytössä olevat ulkokuntoiluvälineet.

Idyllinen Pikkukosken uimaranta täyttyy kesäisin helsinkiläisistä. Uskalikot hyppäävät korkeaan kallioon kiinnitetystä hyppytornista, urheilulliset pelaavat rannan kori- tai lentopallokentällä. Vantaanjoki tarjoaa myös kauniin melontareitin. Talvella Pikkukosken uimaranta muuttuu talviuintipaikaksi ja ladut kulkevat Vantaanjoen varrella. Rannalla sijaitseva Pirunkallio jäädytetään jääkiipeilyseinäksi.

Kuva: Pira Cousin

Monimuotoinen luonto

 Antti Salla

Viikinmäeltä Vantaanjoen rantaan jyrkkänä laskeutuva kalliorinne on maisemallisesti komea, ja sen kasvillisuus on monin paikoin rehevän lehtomaista. Sitä osoittavat muun muassa pähkinäpensasryhmät, vuokot ja muut lehtojen kevätkukkijat sekä pohjoisosan laaja kotkansiipikasvusto.

Alue on maastonmuodoiltaan jyrkkäpiirteistä. Jokea reunustavat jylhät kalliot, joiden kivilajit esittelevät maapallon varhaishistoriaa, uurteet ja silokalliot jääkauden tapahtumia. Monet Viikinmäen laet ovat korkeutensa vuoksi hyviä näköalapaikkoja.

Kuva: Antti Salla

Erinomaiset poikittaiset liikenneyhteydet

Viikinmäestä pääsee sujuvasti bussilla joka suuntaan: sekä Helsingin keskustaan että Itä- ja Länsi-Helsinkiin. Poikittaisyhteys runkolinja 550:n pysäkki on Maaherrantiellä, Viikinmäen pohjoisosassa. Linja liikennöi viiden minuutin välein ruuhka-aikana ja sillä pääsee itään Itäkeskukseen tai länteen Oulunkylään, Pitäjänmäkeen, Espoon Leppävaaraan ja Otaniemeen.

Kaupungin suunnitelmiin kuuluu poikittaisen bussilinjan muuttaminen 2020-luvulla pikaraitiolinjaksi, joka kulkisi pääosin omalla kaistallaan. Raide-Jokerin rakentamisesta ei kuitenkaan ole vielä tehty päätöstä. Lahdenväylälle on myös suunnitteilla joukkoliikenteen pysäkkiramppi, jolloin kaikki Lahdenväylällä kulkevat bussit pysähtyisivät Viikinmäen eteläosan kyljessä.

Kuva: Mirva Harju

Pyöräilymatkan päässä keskustasta

 Suomen Ilmakuva Oy

Viikinmäki sijaitsee maantieteellisesti keskellä Helsinkiä. Sen länsipuolella, Vantaanjoen toisella puolella on Veräjämäki ja Oulunkylä, pohjoisessa Pihlajisto ja idässä Viikin peltoja ja Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualue. Viikinmäestä on noin 8 kilometriä Helsingin keskustaan, sopiva pyöräilymatka.

Kuva: Suomen Ilmakuva Oy

Päivitetty 24.11.2017

Viikinmäki

60 hehtaaria
Rakentamisvuodet 2000–2022
3 700 asukasta
2 000 asuntoa
350 työpaikkaa
Matkaa keskustaan 8 km