Viikki

Viikissä kohtaavat kaupunki ja maaseutu kahdeksan kilometrin päässä keskustasta. Kulttuurihistoriallinen peltomaisema ja luontoalueet ovat kehyksenä asumiselle, työpaikoille, tutkimukselle, opiskelulle ja vapaa-ajalle. Raide-Jokerin myötä Viikkiin houkutellaan lisää yrityksiä, kun alueesta kehitetään kestävää biotalouden innovaatiokeskittymää.

Viikki on lapsiperheiden suosima viihtyisä asuinalue, joka tunnetaan myös korkeatasoisen tutkimuksen, opetuksen ja yritystoiminnan kaupunginosana. Valtakunnallista ja kansainvälistä tunnettuutta ja palkintoja Viikille on tuonut ekologinen asuntorakentaminen. Viikin osa-alueita ovat Viikinmäki, Viikinranta, Tiedepuisto ja Latokartano. Helsingin maantieteellisessä keskipisteessä sijaitseva Viikki sijoittuu pääosin Lahdenväylän itäpuolelle ja ulottuu Vanhankaupunginlahdelta Kehä I:lle.

Tiedepuisto on Viikin toiminnallinen keskus ja samalla yli 6 000 yliopisto-opiskelijan kampus. Tiedepuiston kampus on biotieteiden, maa- ja metsätaloustieteiden sekä farmasian ja eläinlääketieteen opetuksen ja tutkimuksen keskittymä, jossa työskentelee lähes 19 00 ihmistä. Puistot, luonnonsuojelualueet ja yliopiston tutkimuspellot tuovat luonnon ja maaseudun lähelle.

Eko-Viikki on ensimmäinen ekologisesti suunniteltu kaupunginosa Suomessa. Alueen suunnittelun lähtökohtana on ollut kestävä, terveellinen ja muunneltava asuinympäristö, jonka ratkaisut säästävät energiaa ja vähentävät jätteen määrää.

Viikin rakentaminen alkoi 1990-luvulla ja pääosa asemakaavoitetuista alueista on jo rakennettu. Uusia asuntoja rakennetaan vielä Latokartanoon, Viikinmäkeen ja Viikinrantaan. Asuntoalueet valmistuvat kuluvan vuosikymmenen loppuun mennessä. Silloin Viikissä on noin 17 000 asukasta ja noin 6 000 työpaikkaa. 1 400 hehtaarin alueella on yli 800 hehtaaria puistoja, virkistysalueita ja Natura 2000 -luonnonsuojelualuetta. Helsingin uusi yleiskaava ja pikaraitiotielinja Raide-Jokerin rakentaminen käynnistävät Viikin seuraavan kehitysvaiheen, joka jatkuu pitkälle 2030-luvulle.
 

Raide-Jokeri parantaa poikittaisliikennettä

Raide-Jokeri on Itäkeskuksen ja Keilaniemen välille rakennettava pikaraitiolinja, joka korvaa bussilinjan 550. Nopean pikaraitiovaunun ansiosta liikkuminen Viikistä muihin kaupunginosiin helpottuu. Viikin alueelle on tulossa kaksi Raide-Jokerin pysäkkiä: Viikin tiedepuistoon ja Latokartanoon. Pysäkkien ympäristöön suunnitellaan uusia kävely- ja pyöräteitä. Lue lisää Raide-Jokerista.

Viikistä on tulossa raideliikenteen solmukohta, sillä kaupunki laatii myös Viikin-Malmin pikaraitiotien yleissuunnitelmaa, jossa uutta pikaraitiotielinjaa suunnitellaan Koillis-Helsinkiin. Viikin-Malmin pikaraitiotie reitti kulkisi keskustasta Kumpulan kautta Viikkiin, Latokartanoon ja Malmin lentokenttäalueelle sekä edelleen Malmille tai Jakomäkeen.

Yleiskaavan raitioteiden toteutusselvitys (aukeaa PDF)

Palvelut pelaavat

Viikin palveluiden, kuten koulujen, päiväkotien ja muiden palveluiden määrä on kasvanut samassa tahdissa asukasmäärän kanssa.

Arjen ostokset voi tehdä lähellä: Tiedepuistossa sijaitsee Viikin paikalliskeskus, jossa on muun muassa tavaratalo, apteekki ja useita erikoisliikkeitä. Latokartanossa on lähipalvelukeskuksen lisäksi kaksi elintarvikeliikettä. Viikinmäen kaupalliset palvelut tukeutuvat Pihlajiston ja Viikin keskuksen palveluihin.
 

Merkittäviä luonto- ja virkistysalueita

Viikin virkistysalueet muodostavat Helsingin viheralueverkostolle tärkeän luonto- ja virkistysaluekokonaisuuden. Luonto- ja virkistysalue alkaa Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueesta Arabianrannasta ja Kivinokasta, jatkuu Viikin peltojen kautta pohjoiseen Kivikon ulkoilupuistoon ja jatkuu edelleen Vantaalle ja Sipoon korpeen. Asuntoalueiden kehitys liittyy myös suoraan tähän Helsingin itäiseen keskuspuistoon.

Helsingin yliopiston tutkimustilan lähes 160 hehtaarin alueella voi nähdä lehmiä laitumella. Peltomaiseman vastakohta, jyrkkärinteinen Viikinmäki laaksoineen, säilyy omaleimaisena. Kukkulakaupungissa on hienoja näköalapaikkoja ja viihtyisiä kävelyreittejä Vantaanjoen rannassa. Vanhankaupunginlahti, Viikin pellot sekä Vantaanjoki muodostavat ainutlaatuisen luontokokonaisuuden Helsingin keskellä.

Pikkukosken uimarannan läheisyydessä kohoava Pirunkallio tarjoaa pakkastalvina mahdollisuuden jääkiipeilyyn. Kiipeilyn jälkeen voi vaikka pulahtaa avantoon.
 

Bussilla pääsee

Viikin joukkoliikennettä hoitavat bussilinjat, jotka suuntautuvat Helsingin keskustaan ja poikittaisliikenteeseen. Viikkiin liikennöidään myös Malmilta. Runkolinja 550 kulkee Viikin läpi. Tämä pääkaupunkiseudun poikittaislinja liikennöi reitillä Itäkeskus–Oulunkylä–Huopalahti–Pitäjänmäki–Leppävaara–Tapiola–Westendinasema. 550 muutetaan pikaraitiotielinjaksi (Raide-Jokeri) ja sen suunnittelu on käynnissä. Runkolinja 560 palvelee Viikin pohjoisosia kulkien Rastilasta Vuosaaren, Mellunmäen, Kontulan, Kivikon, Malmin rautatieaseman, Paloheinän ja Kuninkaantammen kautta Myyrmäkeen.

Tiedelinja 506 yhdistää Helsingin yliopisto- ja korkeakoulukampuksia sekä muita tiede- ja teknologiakeskittymiä. Se liikennöi välillä Myllypuro–Viikki–Arabianranta–Kumpula–Pasila–Meilahti.

Tiedepuistossa on pysäkit Lahdenväylää liikennöiville paikallislinja-autoille. Kivikon vuonna 2016 valmistunut eritasoliittymä paransi yhteyksiä Kehä I:ltä Latokartanoon.

Päivitetty 9.9.2020
Lisätietoja Viikistä:

Projektinjohtaja Ari Karjalainen
Helsingin kaupunginkanslia
Puh. 09 310 70686
Sähköposti: etunimi.sukunimi@hel.fi