Helsingin itäisen kantakaupungin värikkään ja historiallisen solmukohdan läpi käy päivittäin yli 150 0000 ihmisen tie.

Itäisen kantakaupungin ja liikenteen keskus

Hakaniemen metroasemaa käyttää päivittäin noin 14 000 matkustajaa. Hakaniemen läpi kulkee päivittäin yli 1 000 raitiovaunua ja yli 3 000 bussivuoroa, joissa on raitiovaunujen osalta 15 500 matkustajaa ja busseissa 41 000 matkustajaa. Yhteensä Hakaniemen läpi kulkee päivittäin arviolta 161 500 joukkoliikennematkustajaa.

Tulevaisuudessa Hakaniemen asema joukkoliikenteen solmukohtana vahvistuu voimakkaasti. Pisararata kytkee Hakaniemen Helsinki-Vantaan lentoasemaan sekä valtakunnalliseen rautatieverkostoon. Paikallisella tasolla Pisararata parantaa yhteyksiä Töölön ja Pasilan suuntiin ja tuo alueelle 80 000 uutta joukkoliikenteen käyttäjää.

Kruunusillat-pikaraitiotielinjaus kulkee Laajasalon suunnasta Nihdin kautta Hakaniemenrantaan, josta se jatkaa kohti keskustaa. Hakaniemenrannassa pikaraitiotien pysäkit sijoittuvat Merihaan ja Hakaniementorin eteläpuolelle. Kruunusillat raitiotien myötä alueelle on arvioitu tulevan noin 20 000–25 000 uutta matkustajaa.

Laajentuva metroyhteys kytkee Hakaniemen Espoon aluekeskuksiin Länsimetron myötä. Lisäksi Hakaniemenrantaan tutkitaan vesireittiliikenteen pysäkkiä.

Hämeentien perusparannus

Hämeentien iso remontti on käynnissä ja valmistuu vuoden 2020 lopulla. Tavoitteena on, että joukkoliikenteen ja pyöräilyn olosuhteita Hämeentiellä parannetaan. Tontilleajo ja huoltoliikenne on jatkossakin sallittua.

Tämä tarkoittaa nopeampia joukkoliikenneyhteyksiä – ratikka ajaa Kurvin ja Hakaniementorin välillä lähes puolet nopeammin. Lisäksi ilmanlaatu ja viihtyvyys paranevat, jalankulku ja pyöräily muuttuvat turvallisemmaksi.

Lisää tietoa töiden etenemisestä remontin omalla Facebook-sivulla.

Hämeentien perusparannuksen visualisointi. Voima Graphics

Hakaniemensilta

Vuosina 2021–2024 rakennetaan uusi Hakaniemensilta, jonka valmistuttua vanha silta puretaan. Uusi silta on matalampi ja se parantaa alueen kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita. Lisäksi matalampi siltaratkaisu mahdollista sillan liittymisen katuverkkoon ilman ramppirakenteita, joka selkiyttää myös autoliikenteen olosuhteita alueella.  Ramppialueilta vapautuville alueille ja osittain täytöille mahdollistuu täydennysrakentamista ja uutta julkista rantaa.

Hakaniemensillan uusi alituskorkeus on 5,0 metriä nykyisestä keskivedenpinnasta, joka mahdollistaa yleiskaavan tavoitteiden mukaisen vesireittiliikenteen Hakaniementorin joukkoliikenteen yhteyteen. Vesiliikenteen yrittäjien sekä saariston huollon toimintaedellytyksiä parannetaan.

Lisätiedot: www.kruunusillat.fi

Visualisointi Hakaniemensillasta

Kruunusillat

Kruunusillat-hanke yhdistää 10 kilometrin raitiotieyhteydellä Laajasalon, Korkeasaaren ja Kalasataman Hakaniemen kautta keskustaan. Samalla se luo uuden merellisen reitin myös pyöräilijöille ja jalankulkijoille.

Hankkeen näkyvimmät osat ovat kolme uutta siltaa: Kruunuvuorensilta, Finkensilta ja Merihaansilta. Kruunuvuorensilta tulee olemaan Suomen pisin silta, noin 1200 metriä. Kruunusillat-allianssin hankkeeseen sisältyy myös Hakaniemen sillan rakentaminen ja vanhan purkaminen.

Rakentaminen alkaa arviolta vuonna 2021. Tämän hetken tavoite yhteyden valmistumiselle on vuonna 2026, mutta aikataulu tarkentuu vuonna 2021.

Lisää tietoa: kruunusillat.fi

Visualisointi Merihaansillasta

Pyöräilykaupunginosa

Kaupungin laajuisen pyöräilyn pääyhteyden baanan on suunniteltu kulkevan itä-länsisuunnassa alueen läpi. Baana linjataan Nihti Merihaka-siltayhteyden kautta Hakaniemenrantaan. Hakaniemenrannan alikulussa baana vaihtaa kadunpuolta, jotta vältetään risteäminen vilkkaan autoliikennevirran kanssa. Siltavuorensalmen ylitys tapahtuu Hakaniemensiltaa pitkin ja reitti jatkuu kohti keskustaa Siltavuorenrannassa.

Uudet katulinjaukset mahdollistavat myös uuden pyörätien Merihaankadun ja Sörnäisten rantatien itäpuolelle, jolloin pohjois-eteläsuuntaisesta pyöräliikenteestä tulee aiempaa sujuvampaa ja reittien jatkumo paranee. Myös Hämeentien ja Unioninkadun välisen pohjois-eteläsuuntaisen pyöräliikenteen käytettävyyteen kiinnitetään erityistä huomiota.

Päivitetty 3.12.2020