Helsingin itäisen kantakaupungin värikkään ja historiallisen solmukohdan läpi käy päivittäin yli 150 0000 ihmisen tie.

Itäisen kantakaupungin ja liikenteen keskus

Hakaniemen metroasemaa käyttää päivittäin noin 14 000 matkustajaa. Hakaniemen läpi kulkee päivittäin yli 1 000 raitiovaunua ja yli 3 000 bussivuoroa, joissa on raitiovaunujen osalta 15 500 matkustajaa ja busseissa 41 000 matkustajaa. Yhteensä Hakaniemen läpi kulkee päivittäin arviolta 161 500 joukkoliikennematkustajaa.

Tulevaisuudessa Hakaniemen asema joukkoliikenteen solmukohtana vahvistuu voimakkaasti. Suunnitteilla oleva Pisararata kytkisi Hakaniemen Helsinki-Vantaan lentoasemaan sekä valtakunnalliseen rautatieverkostoon. Paikallisella tasolla Pisararata parantaisi yhteyksiä Töölön ja Pasilan suuntiin ja toisi alueelle 80 000 uutta joukkoliikenteen käyttäjää.

Kruunusillat-pikaraitiotielinjaus kulkee Laajasalon suunnasta Nihdin kautta Hakaniemenrantaan. Hakaniemenrannassa pikaraitiotien pysäkit sijoittuvat Merihaan ja Hakaniementorin eteläpuolelle. Kruunusillat raitiotien myötä alueelle on arvioitu tulevan noin 20 000–25 000 uutta matkustajaa.

Hakaniemensilta

Vuosina 2022–2024 rakennetaan uusi Hakaniemensilta, jonka valmistuttua vanha silta puretaan. Uusi silta on matalampi ja se parantaa alueen kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita. Lisäksi matalampi siltaratkaisu mahdollista sillan liittymisen katuverkkoon ilman ramppirakenteita, joka selkiyttää myös autoliikenteen olosuhteita alueella.  Ramppialueilta vapautuville alueille ja osittain täytöille mahdollistuu täydennysrakentamista ja uutta julkista rantaa.

Hakaniemensillan uusi alituskorkeus on 4,5 metriä nykyisestä keskivedenpinnasta, joka mahdollistaa yleiskaavan tavoitteiden mukaisen vesireittiliikenteen Hakaniementorin joukkoliikenteen yhteyteen. Vesiliikenteen yrittäjien sekä saariston huollon toimintaedellytyksiä parannetaan.

Lisätiedot: www.kruunusillat.fi

Visualisointi Hakaniemensillasta

Kruunusillat

Kruunusillat-raitiotie yhdistää Laajasalon, Korkeasaaren ja Kalasataman Helsingin keskustaan. Samalla se luo uuden merellisen reitin myös pyöräilijöille ja jalankulkijoille. 

Tavoitteena on aloittaa raitiotien matkustajaliikenne Laajasalon ja Hakaniemen välillä vuonna 2027. Hakaniemen ja keskustan välisen osuuden rakentamisaikataulua ei ole vielä päätetty.

Kruunusillat-raitiotie toteutetaan kahden urakkamuodon yhdistelmänä: Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan väliset kaksi siltaa, eli Finkensilta ja Kruunuvuorensilta, sekä Korkeasaaren maarakennus toteutetaan kokonaisurakkana. Yhteyden muu rakentaminen tehdään puolestaan allianssimallilla.

Allianssiin sisällytetään myös yhteyden varrella olevia muita maarakennus-, kadunrakennus- ja kunnallisteknisiä töitä. Yksi tällainen työ on uuden Hakaniemensillan rakentaminen ja vanhan purkaminen.

Lisää tietoa: kruunusillat.fi

Visualisointi Merihaansillasta

Pyöräilykaupunginosa

Kaupungin laajuisen pyöräilyn pääyhteyden baanan on suunniteltu kulkevan itä-länsisuunnassa alueen läpi. Baana linjataan Nihti Merihaka-siltayhteyden kautta Hakaniemenrantaan. Hakaniemenrannan alikulussa baana vaihtaa kadunpuolta, jotta vältetään risteäminen vilkkaan autoliikennevirran kanssa. Siltavuorensalmen ylitys tapahtuu Hakaniemensiltaa pitkin ja reitti jatkuu kohti keskustaa Siltavuorenrannassa.

Uudet katulinjaukset mahdollistavat myös uuden pyörätien Merihaankadun ja Sörnäisten rantatien itäpuolelle, jolloin pohjois-eteläsuuntaisesta pyöräliikenteestä tulee aiempaa sujuvampaa ja reittien jatkumo paranee. Myös Hämeentien ja Unioninkadun välisen pohjois-eteläsuuntaisen pyöräliikenteen käytettävyyteen kiinnitetään erityistä huomiota.

Päivitetty 29.4.2022