Puistot ja rannat

Hakaniemenrannan asemakaavaratkaisun keskeisimpiä tavoitteita on mahdollistaa Siltavuorensalmen molemmin puolin uutta julkista rantaa. Alueen virkistysalueita laajennetaan ja kytketään paremmin meren rantaan ja veteen. Uudet rannat toimivat Hakaniemen ja koko uuden laajentuvan Helsingin keskusta-alueen kohtaamispaikkana.

Kaavaratkaisu perustuu suunnittelusta järjestetyn ideakilpailun voittaneen ehdotuksen mukaiseen ratkaisuun. Ideakilpailun voittajaehdotuksen yksi tärkeimmistä suunnitteluelementeistä on Siltavuorensalmen maisemallinen muoto. Vesialue levenee Merihaan edustalla ja kapenee Pitkälle sillalle mentäessä. Salmi avautuu avomerelle ja samalla johtaa kulun Eläintarhanlahdelle ja Töölönlahdelle.

Promenadeja ja terasseja

Signe Branderin terassi on uusi julkinen ranta-alue, joka rakennetaan Hakaniemen ja Merihaan edustalle osittain mereen laajennettavalle täyttöalueelle. Terassi liittyy erityisesti idässä uuteen Merihaanpuistoon ja kytkeytyy länsipäässä Hakaniemen torin ympäristöön.

Rantapromenadi on hieno ja tärkeä osa Hakaniemenrannan uutta julkista ranta-aluetta.  Merihaanpuisto perustetaan mereen täytettävälle alueelle. 

Siltavuorenranta osaksi rantareittiä

Kruununhaan pohjoisrannassa katu ja puistoalueita järjestellään uudelleen. Siltavuorenranta-katu siirretään lähemmäs Kruununhaan kortteleita, minkä ansiosta Kirjanpuistosta saadaan laajempi, valoisampi merenrantapuisto.

Päivitetty 2.10.2020