Hernesaaressa tavoitellaan elämyksellistä, laadukasta ja urbaania kerrostaloasumista. Laadukkaalla asuntoalueella taataan monipuolinen väestö- ja asuntorakenne, jossa painotetaan asumismuotojen moninaisuutta, runsautta ja uudentyyppisiä kaupunkiasumisen muotoja.

Ulkoilua ja elämyksiä Hernesaaressa

Hernesaaren itäreunalle on suunniteltu Pyhän Birgitan puistoon yhdistyvää rantapuistoa. Se sijoittuu Kaivopuistosta alkavan kantakaupungin etelärannan puistoketjun läntiseksi jatkeeksi ja jatkuu etelässä Hernesaaren venesatamaan asti. Merellinen ja helposti saavutettava rantapuisto tulee muodostumaan toimintoineen tärkeäksi vierailukohteeksi alueen asukkaille, kaupunkilaisille ja matkailijoille.

Hernesaarenrannan puisto-osuus on noin 750 metriä pitkä. Sen laajuus on yhteensä 7,5 hehtaaria ja leveys vaihtelee noin 40 ja 70 metrin välillä.

Millaisia asuntoja ja taloja Hernesaareen tulee?

Hernesaaren asuntovalikoima tulee olemaan monipuolinen. Helsingin asumisen ja maankäytön toteutumisohjelman mukaisesti alueelle tullaan rakentamaan omistusasuntoja, vapaarahoitteisia ja valtion tukemia vuokra-asuntoja, asumisoikeusasuntoja ja hintasäädeltyjä Hitas-asuntoja sekä asuntoja opiskelijoille ja senioreille. Helsingin asumisen ja maankäytön ohjelman 2023 mukaisesti Ara-vuokra-asuntoja Hernesaaren asunnoista tulee olemaan 30 % ja Hitas- sekä asumisoikeusasuntoja 20 %. Loput asunnoista tulevat olemaan sääntelemättömiä omistus- ja vuokra-asuntoja.

Hernesaareen tulee myös useita ryhmärakentamishankkeita, joissa on kokeilussa erilaisia asumismalleja ja -konsepteja.

Hernesaaren nimistö

Helsingin nimistötoimikunta on käsitellyt Hernesaaren nimistöä ja esittänyt nimistön aihepiiriksi eksoottisia mereneläviä ja merenalaisia muodostelmia, kuten Meduusankatu, Merihevosenkatu ja Laguunipuisto.

Hernesaaren nimistö tulee liittymään luontevasti läheisen Jätkäsaaren nimistön aihepiireihin, joita ovat mm. merenkulun väylät, satamakaupungit, Atlantin valtameri ja Karibianmeri.

Päivitetty 8.2.2022