Hernesaaren korttelirakenne tulee olemaan tiivis sekä kaupunkimainen.

Osayleiskaava

Hernesaaren osayleiskaava on hyväksytty Helsingin hallinto-oikeudessa ja se on tullut voimaan 18.4.2019.

Osayleiskaavan mukaan Hernesaareen ja sitä ympäröiville vesialueille on mahdollista suunnitella asuntoja ja työpaikkoja, sekä satama- ja puistoalueita. Osayleiskaava-alueen pinta-ala on noin 33 hehtaaria ja sen omistaa Helsingin kaupunki. Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta.

Osayleiskaava on yleispiirteinen kuvaus siitä, miten asuminen, työpaikat ja virkistysalueet sijoittuvat uudella alueella. Osayleiskaava ohjaa alueen yksityiskohtaista suunnittelua ja asemakaavoitusta.

Tutustu osayleiskaavaan

Tutustu tästä linkistä kaavoitusprosessin kulkuun.

Asemakaavoitus on käynnissä

Hernesaaren osayleiskaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 17.1.2018. 

Hernesaaren asemakaava ja sen muutos koskevat Hernesaaren lisäksi sitä ympäröiviä vesialueita Matalasalmenkujan ja Eiranrannan eteläpuolella. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on liittää alue rakenteellisesti ja kaupunkikuvallisesti osaksi kantakaupunkia ja tehdä monipuolisia ja omaleimaisia asuntokortteleita. Alueelle etsitään myös uusia ja omaperäisiä kaupunkiasumisen ratkaisuja.

Hernesaaren korttelirakenne tulee olemaan tiivis sekä kaupunkimainen. Kaavaratkaisu mahdollistaa asumisen ja työpaikat sekä satama- ja puistoalueet alueella. Risteilylaivoille on osoitettu kahden nykyisen laituripaikan lisäksi yksi uusi laituripaikka Hernesaaren eteläosasta. Alueen eteläosaan tulevaan venesatamaan suunnitellaan veneiden huoltoon ja säilytykseen liittyviä toimintoja ja vierasvenesatamaa.

Venesataman eteläpuolelle suunnitellaan lumen vastaanottoaluetta. Hernesaaren itärantaan on kaavailtu rantapuistoa, jossa on lähiliikuntapalveluita ja vesiurheilukeskus. Nykyistä rantapuistoa levennetään Merisataman ja Eiranrannan osalta, ja sinne tulee myös uimaranta.

Kesäkuukausien ajan Hernesaaren rantapuisto ja venesatamat tarjoavat monipuolisia liikunta-, ravintola- ja hyvinvointipalveluita alueen asukkaille, kaupunkilaisille ja Hernesaareen saapuville risteilymatkailijoille. Kaavan selkärankana on Laivakatu, joka on kaarevalinjainen pohjois-eteläsuuntainen kokoojakatu alueen keskellä. Laivakadun itäpuolelle suunnitellaan asuinalueet ja rantapuisto, joka jatkuu yhtenäisenä rantapuistovyöhykkeenä aina Eteläsatamaan asti. Länsipuolelle jäävät olemassa olevat ja uudet työpaikka-alueet sekä vene- ja risteilysatama.

Vallitsevat ilmasto-olot ja meriveden aaltoilu estävät aivan rantaviivaan rakentamisen. Hernesaaren kaavaratkaisussa on otettu huomioon merenpinnan nousun ja paikallisten rankkasateiden aiheuttamat tulvat. Hernesaaren kaavoituksessa on otettu huomioon myös se, että alue on alttiina etenkin mereltä puhaltaville tuulille.

Tutustu Hernesaaren asemakaavan materiaaleihin tästä linkistä.

Päivitetty 8.2.2022