Hernesaaren rakentuminen on osa Helsingin merellistä muutosprosessia. Perinteinen satama- ja teollisuustoimintojen sekä kantakaupungin asuinalueiden rinnakkaiselo väistyy. Hernesaaren luonne muuttuu rakentamisen myötä matkailu- ja vapaa-ajanpalveluihin keskittyneeksi asuinalueeksi.

Hernesaaren rakentamisen tavoitteet

Hernesaaren rakentuminen eheyttää yhdyskuntarakennetta, sillä alueen rakentaminen yhdessä Jätkäsaaren kanssa tulee liittämään vanhat teollisuus- ja satamakäytön ranta-alueet osaksi kantakaupunkia. Samalla kantakaupungin asumisen, työpaikkojen, palveluiden sekä liikunta- ja virkistysmahdollisuuksien tarjonta monipuolistuu.

Teollisuus- ja varastotoiminnan poistuessa Helsingin eteläinen rantasiluetti muuttuu. Suuret telakkatoiminnan hallirakennukset puretaan ja paikalle rakennetaan merellinen asumiseen painottuva kaupunginosa. Telakka jatkaa toimintaansa alueen pohjoispuolella Hietalahdessa.

Alueella sijaitsevista nykyisistä rakennuksista Fordin tehdasrakennus, Munkkisaaren teollisuustalo, Valtion viljavarasto, Löyly -sauna ja ravintola sekä Cafe Birgitta säilyvät ja erityisesti tehdasrakennukset ja viljavarasto jättävät muistuman Hernesaaren alueen vanhasta toiminnasta, vaikka niiden käyttötarkoitus muuttuukin.

Kaivopuistosta alkava kantakaupungin etelärannan puistoketju jatkuu Hernesaaren itäreunalla.

Hernesaaren esirakentaminen

Hernesaaren alueen maaperä on laajalti pilaantunut. Alue on täyttömaata ja täyttöaineksen mukana sekä alueen teollisen toiminnan myötä maaperään on joutunut mm. rakennusjätettä. Alueen muuttaminen asuinkäyttöön edellyttääkin paikoin pilaantuneen maaperän kunnostamista, jotta maaperän haitta-aineista ei aiheudu haittaa alueen tuleville asukkaille ja käyttäjille.

Hernesaari on erittäin vaativa pohjarakennuskohde. Alueen toteuttaminen tulee edellyttämään haitta-ainepitoisten sedimenttien ja merenpohjan ruoppausta, nykyisen maa-alueen ja pilaantuneen maaperän kaivua, sekä meritäyttöjä ja nykyiselle maa-alueelle tehtäviä korkeustason nostavia täyttöjä. Ruopattavaa savea ja sedimenttiä on Hernesaarenrannassa yhteensä noin 500 000 m3 ja venesataman alueella 150 000 m3.

Meritäyttöjä Hernesaaressa tehdään yhteensä noin 1 700 000 m3. Määrä vastaa yhteensä noin kahtakymmentä eduskuntataloa. Lisäksi nykyiselle maa-alueelle tehtäviä korkeustason nostavia korotustäyttöjä tehdään noin 125 000 m3 verran.

Hernesaaren purut

Hernesaaren uudistamisen myötä alueen nykyiset rakennukset puretaan lukuun ottamatta Fordin tehdasrakennusta, Munkkisaaren teollisuustaloa, Valtion viljavarastoa, Löylyä ja Cafe Birgittaa. Alueella sijaitsevat telakkahallit puretaan ja telakkatoiminnot siirretään Hernesaaren pohjoispuolelle Hietalahteen vuonna 2020.

Hernesaaren alueen purut aloitettiin vuonna 2018 kuvassa yllä olevien hallirakennusten purkamisella.

Maailman hienoin työmaa-aita

Hernesaaren näkyvä maamerkki koko alueen rakennusajan tulee olemaan lähes kilometrin mittainen taidetyömaa-aita. Taideaita ei kuitenkaan tule olemaan koko rakennusaikaa samassa paikassa vaan sen osat vaihtavat paikkaa ja liikkuvat rakentamisen edetessä. Vuonna 2018 pystytetty aita tulee olemaan ensimmäisiä asioita, joita suuri osa Helsingin lähes puolesta miljoonasta vuosittaisesta risteilymatkailijasta näkee.

Helsingin kaupunki järjesti aidan suunnittelusta kilpailun Aalto-yliopiston graafisen suunnittelun opiskelijoille. Kilpailun voittivat Armi Teva ja Miia Puustinen teoksellaan Helsinki 24h. Teos koostuu Helsinkiä aamusta yöhön esittävistä 24 kuvituksesta. Jokainen kuvitus edustaa yhtä vuorokauden tuntia, jotka yhdessä kuljettavat läpi lähiöostareiden, kantakaupungin katujen ja helsinkiläisen arkipäivän.

Aitaan on kuvitettu helsinkiläisiä aarteita myös turistikartan ulkopuolelta, jotka matkailijalta saattavat jäädä näkemättä. Helsinkiläinen voi bongata tuttujen torien, räntäaamujen ja kesäyön muistojen lisäksi myös uusia kulmia kotikaupunkiinsa. Helsinki 24h toivottaa tervetulleeksi Hernesaaren kasvavan kaupunginosan ja sen rannalla kulkijat.

Mitä Hernesaaressa tapahtuu vuonna 2021?

  • Esirakentamista ja hallien purkua
  • Asuntotuotannon edellyttämää ruoppausta ja meritäyttötöitä 
  • Risteilytoiminnan opastusta kehitetään
  • Raitiotieyhteyden ja väliaikaisen raitiovaunujen kääntöpaikkaa rakennetaan Hernesaaren pohjoisosaan
  • Raitiotieliikenne Hernesaareen alkoi 6. huhtikuuta 2021
  • Uusi väliaikainen lumenkaatolaituri asennetaan Hernesaaren kärkeen kesällä 2021
Päivitetty 8.2.2022