Telakkaranta rakennetaan Hernesaaren naapuriin. Aiemmin pääosin yleisöltä suljettu alue avautuu kaupunkilaisten käyttöön, kun vanhat teollisuusrakennukset muuttuvat toimisto-, liike- ja kulttuuritiloiksi. Rannan laiturialueelle tulee rantapromenadi, jossa on kahviloita, ravintoloita ja historiallisia laivoja. Alueelle rakennetaan myös asuntoja, joista on lyhyt matka viereisten kaupunginosien palveluihin. 

Merellinen Telakkaranta

Hietalahden vesialueen ja Telakkakadun välissä oleva Telakkaranta saa merellisen tunnelmansa telakan historiasta, pienvenesatamasta, Jätkäsaaren matkustajasataman aluksista, Hernesaaren telakasta sekä kesäkaudella Hernesaaren suurista valtameriristeilijöistä.

Telakkarannan merellisyys ja teollisuushistoria yhdistyvät tulevaisuudessa korkeatasoiseen arkkitehtuuriin. Kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaimmat 1900-luvun taitteen teollisuusrakennukset suojellaan. Telakkatoiminta tulee säilymään Hietalahdessa Hernesaaren alueen länsipuolella.

Telakkarannan rakentaminen

Telakkarannan suunnittelu käynnistyi kansainvälisellä arkkitehtuurikutsukilpailulla syksyllä 2010. Kilpailun voitti tanskalainen arkkitehtitoimisto Lundgaard &Tranberg Arkitekter A/S. Helsingin kaupunki ja Skanska ovat edistäneet alueen suunnitelmia yhteistyössä, sillä Skanska omistaa Telakkarannan tonttialueet ja kaupunki katualueet.

Lisätietoa Telakkarannan rakentumisesta:

Katso video Euroopan kemikaalivirasto rakentumisesta Helsingin Telakkarantaan:

 

Millainen on valmis Telakkaranta?

Kun uudistunut Telakkaranta saadaan valmiiksi, siellä on asuntoja noin 300 ihmiselle, erilaisia toimi-, liike- ja kulttuuritiloja sekä uusia ulkoilumahdollisuuksia. Alueesta tulee osa kantakaupungin rantoja kiertävää reittiä. Telakkarannan uudistaminen puhaltaa elämää Hietalahdenlaiturille ravintoloiden, kahviloiden, näyttelytilojen ja museolaivojen paikkana.

Telakkarannan asunnot tulevat olemaan uudistuotantoa. Uudet harjakattoiset, tiilijulkisivuiset asuinrakennukset liittyvät luontevasti telakan vanhoihin rakennuksiin sekä Punavuoreen. Alueen suunnitelma perustuu Helsingin perinteiseen ruutukaavaan.

Asuinrakennuksille tuovat luonnetta jyrkät harjakatot, tiiliarkkitehtuuri telakan säilyvien rakennusten tapaan, merinäköala Hietalahdelle sekä toisiinsa kiinni kytketyt ja porrastuen kasvavat 4–13-kerroksiset rakennukset. Telakkarannan kadut avautuvat rantalaiturille ja kortteleiden välillä on luontevat kulkureitit.

Telakkarannan teollinen historia

Telakkarannan kaupunkikuvassa korostuu Helsingin teollinen historia. Vanhin osa Helsingin perinteisen telakkatoiminnan käytössä olleesta alueesta on Telakkarannassa. Rakennuskanta koostuu vanhasta punatiilisestä teollisuusrakennusten ytimestä, jonka ympärille myöhemmät rakennukset ovat ryhmittyneet.

Hietalahden telakka on Helsingin keskusta-alueen viimeisiä varhaisen teollisuuden muovaamia ympäristökokonaisuuksia. Alueella on teollisuushistoriallisesti arvokkaita suojeltavia sekä purettavia rakennuksia.

Suojeltavista kohteista kaupunkikuvallisesti merkittävin rakennus on arkkitehti Sune Maconin suunnittelema punatiilijulkisivuinen konepajahalli vuodelta 1916. Alueen vanhimmat rakennukset ovat arkkitehti Theodor Höijerin suunnittelemat kolmikerroksinen puutyöpaja (1898) sekä kaksikerroksinen saha- ja höyläämörakennus (1899).

Muita arvorakennuksia ovat konepajahallin kanssa samaa rakennusvaihetta edustava rautabetonirakenteinen entinen messinkivalimo (1914) Telakkakadulla sekä Bertel Liljeqvistin suunnittelema telakkakonttori Munkkisaarenkadun varrella.

Alue on yleiskaavassa merkitty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi. Voimassa olevassa asemakaavassa vuodelta 1982 vanhoja arvorakennuksia ei ole suojeltu ja asemakaava on tältä osin vanhentunut. Alueen arvokkaimmat rakennukset on luetteloitu suojeltaviksi kaupunginmuseon teettämässä selvityksessä (Helsingin kantakaupungin teollisuusympäristöt, kaupunginmuseo, 1995).

Telakkarannan liikenneyhteydet

Telakkarannan pääkatu on Telakkakatu, ja sen liikenneyhteydet suunnitellaan osittain uudelleen. Telakkarannan läheisyyteen on tulossa kaksi raitiovaunupysäkkiä, yksi Telakanpuistikon kohdalle ja toinen alueen eteläpuolelle.

Pyöräillen ja kävellen pääsee helposti kantakaupungin rantoja kiertävälle ulkoilureitille, joka vie aina Arabianrantaan ja Vanhankaupunginlahdelle asti.

Pysäköinti kannen alle

Pysäköintipaikat tulevat kannen alle. Tulevaisuudessa maksullisia vieras- ja asiointipysäköintipaikkoja löytyy myös Hietalahdenrannasta kadun varresta sekä huoltoaseman läheltä.

Päivitetty 28.6.2021