Työpaikkarakenteeltaan Hernesaarta kehitetään monipuolisena kantakaupungin laajenemisalueena.

Työpaikkarakenne

Hernesaaren erityispiirteenä tulevat olemaan vapaa-aikaan ja matkailuun liittyvät elinkeinot ja hyvinvointipalvelut. Alueelle varataan tilaa myös vapaa-aikaan ja veneilyyn liittyvän kaupan ja toiminnan keskittymälle. Kaupallisten palveluiden osalta tavoitellaan sekä toimivia lähipalveluja että seudun mittakaavassa toimivia kaupallisia palveluita, kuten ravintoloita ja kahviloita.

Julkiset palvelut, kuten päiväkodit ja koulut, tullaan mitoittamaan alueen sisäisen tarpeen mukaan.

Palvelut ja ravintolat kivijalassa

Hernesaaren liiketilat tulevat olemaan kivijalassa. Niitä suunnitellaan katujen, aukioiden ja ranta-alueiden yhteyteen rakennusten maantasokerroksiin. Hernesaari tukeutuu osittain lähistön jo olemassa oleviin peruspalveluihin. Hyvät päivittäispalvelut vähentävät asukkaiden tarvetta asioida kauempana.

Vähittäiskaupan liiketilatarpeen on arvioitu olevan alueen ennakoidun asukasmäärän ja sen synnyttämän ostovoiman perusteella noin 16 900 k-m2. Tästä päivittäistavarakaupan palveluita on noin 3 600 k-m2. Vähittäiskaupan lisäksi muille kaupallisille palveluille ja ravintoloille on arvioitu muodostuvan kysyntää noin 14 000 k-m2:lle. Hernesaaressa tullee lisäksi olemaan kysyntää pienimuotoisille yritys- ja toimistotiloille.

Palveluiden painopisteet muodostuvat Hernesaaren pohjoisosaan, eteläosan venesataman yhteyteen sekä Hernesaarenrantaan rajautuvien asuinkortteleiden ravintoloihin.

Merellisten palveluiden keskittymä

Hernesaaresta tulee merellinen kaupunginosa keskustan läheisyyteen. Hernesaari tarjoaa houkuttelevia paikkoja ravintola- ja palvelukeskittymille, joiden palvelukokonaisuuksille merellinen ympäristö tarjoaa lisäarvoa.

Rantapuisto ja risteilysatama, venesatama ja vesiurheilukeskus, uimaranta ja hotelli sekä lisäksi mahdolliset kulttuuripalvelut tulevat tuomaan kävijöitä ja asiakkaita myös alueen ulkopuolelta. Toiminnot myös antavat kaupunkilaisille mahdollisuuden käyttää merta ja samalla ne luovat puitteet elävälle kaupunkitilalle.

Hernesaareen tulee muodostumaan monipuolinen valtakunnallisesti vetovoimainen matkailu- ja vapaa-ajan palveluiden keskittymä. Rantapuiston avomerimaisema, uimaranta, yleinen sauna, ravintolat ja kahvilat, lähiliikuntapalvelut ja vesiurheilukeskus muodostavat houkuttelevan kokonaisuuden kaupunkilaisten ja matkailijoiden vapaa-ajan viettoon.

Hernesaaren julkiset palvelut

Hernesaareen sijoittuvat palvelut tulevat täydentämään kaupungin palveluverkkoa. Palvelujen saavutettavuus turvataan sujuvilla joukkoliikenne- ja kevyen liikenteen yhteyksillä. Niiden tarve ja hankkeet tarkentuvat suunnittelun edetessä. Julkiset palvelut, kuten päiväkodit ja koulu, mitoitetaan alueen sisäisen tarpeen mukaan.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Hernesaaren sosiaali- ja terveyspalvelut tullaan tarjoamaan osana eteläisen alueen ja kantakaupungin palveluja. Hernesaaressa pyritään ympäristön ja asumisen esteettömyyteen. Suunnittelussa varaudutaan myös erityisasumisen sijoittumiseen asuntokortteleihin.

Päivähoidon palvelut

Hernesaari kuuluu Kallio-Ullanlinna-Vironniemi päivähoitoalueeseen. Päivähoidon ja tilojen tarvetta Hernesaaressa tullaan arvioimaan suunnittelun edetessä osana päivähoidon palveluverkkoa. Hernesaaren rakentamis- ja väestöennusteen mukaan laskennallinen päivähoidon palvelujen tarve tulee olemaan noin 200-250 päivähoitopaikkaa. Suunnittelussa varaudutaan korttelialueella sijaitsevaan päiväkotiin, jonka laajuudeksi on arvioitu 2 000 - 2 500 k-m2. Tämän lisäksi suunnittelussa varaudutaan yhteen pienempään päiväkotiin.

Koulut ja nuorisotoiminta

Hernesaaren alueella varaudutaan päiväkodin palveluiden yhteyteen sijoitettavaan peruskouluun. Koulun laajuus on vähintään 5 000 k-m2. Se tulee sijaitsemaan alueen pohjoisosassa. Koulun yhteyteen tullaan rakentamaan ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettu ulkokenttä, jonka koko on 40 x 60 metriä. Omaa nuorisotaloa Hernesaareen ei ole suunnitteilla.

Nykyiset toimijat alueella

Hernesaari on toiminut vuosikymmenten ajan telakka-alueena. Hernesaaren rakentamisen alta väistävä telakka jatkaa edelleen toimintaansa alueen pohjoispuolella Hietalahdessa. Telakan vuokrasopimus on voimassa 2030-luvulle.

Hernesaaren toteuttamisen myötä alueen nykyiset teollisuus- ja varastorakennukset puretaan lukuun ottamatta Fordin tehdasrakennusta, Munkkisaaren teollisuustaloa ja Valtion viljavarastoa. Tavoitteena on, että nämä alueen kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennukset säilyvät alueen menneisyydestä kertovina maamerkkeinä, vaikka rakennusten käyttötarkoitus muuttuukin. Myös uudemmat Löyly-sauna ja Cafe Birgitta jatkavat nykyistä toimintaansa Hernesaaressa.

Jalkapalloseura PPJ:n kuplahalli siirtyy Hernesaaresta Jätkäsaareen vuonna 2021. Hernesaaren asemakaavassa Fordin talon eteläpuolelle on suunniteltu urheilutoimintaa, joka mahdollistaa urheiluhallin ja jääkaukaloiden rakentamisen palvelemaan alueen asukkaita.

Jääherneen ja Lindgrenin telakan toiminta jatkuvat Hernesaaressa toistaiseksi.

Päivitetty 8.2.2022