Perhosenlentoa Honkasuon nimistössä

Honkasuo on Kaarelan kaupunginosan osa-alue. Kaupunginosan muut osa-alueet ovat Kannelmäki, Maununneva, Malminkartano, Hakuninmaa sekä Kuninkaantammi. Honkasuon nimi on ollut peruskartassa vuodesta 1958 lähtien. Nimi on esiintynyt vanhoissa kartoissa ja asiakirjoissa mm. muodossa Honganmåsan (1593), Hångas måssa Råån (1691) ja Hongasmossa (1755).

Uuden alueen suunnittelussa tärkeää on myös nimistönsuunnittelu. Nimistötoimikunta sai käsiteltäväkseen Honkasuon alueen nimistön vuonna 2007. Virallisen nimistön pohjana ovat aina alueen omat lähtökohdat, jolloin vanhaa nimistöä hyödynnetään nimistönsuunnittelussa mahdollisimman paljon. Vanhastaan olemassa olevaa nimistöä ovat lähinnä Honkasuon aluetta reunustavien pistoteiden nimet.

Jotta vältytään sekaannuksilta postin kulussa ja pelastustehtävissä, on päällekkäisiä ja samankaltaisia tiennimiä vältettävä. Kaupungissa onkin monesti turvauduttava teemanimeämiseen, jotta saadaan aikaan uniikkia nimistöä. Tällöin nimistönsuunnittelun avuksi päätetään jokin teema, jonka puitteissa uudet nimet ideoidaan.

Vanha nimistö näkyy

Honkasuolle johtava päätie on paikan nimen mukaan nimetty Honkasuontie. Samalla periaatteella on nimetty myös tulevan asutuksen länsipuolella sijaitseva Honkasuonpuisto.

Alkuperäistä nimistöä Honkasuolla edustaa Naapuripellontie. Nimi on otettu käyttöön vuonna 1978 ja sen taustalla on vanha paikannimi Naboäng. Tie jatkuu suoraan Malminkartanosta Honkasuolle ja siihen liittyy kaksi uutta nimeä: pienempänä tienä jatkuva Naapuripellonpolku sekä Naapuripellonpuisto.

Honkasuolla yhdistyy kahden kaupungin nimistö, sillä Honkasuon alueen rajalla Vantaan puolella kulkee Leiritie, josta poikkeaa Honkasuon ja Helsingin kaupungin puolelle uusi Leirikuja. Sen luontevaan läheisyyteen sijoittuu myös Leiripuisto. Harppuunapolku puolestaan jatkuu samannimisenä Vantaalta Helsingin puolelle. Nimi heijastelee Vantaan puoleisen alueen nimistöä, joka kietoutuu kalastuksen ja eränkäynnin ympärille.

Tarvittaessa nimen käyttöaluetta voidaan myös laajentaa. Näin on esitetty Malminkartanossa, jonka Pihkapuisto tulisi laajentumaan kokonaisen viheralueen nimeksi Honkasuolle.

Perhosten leikkiä

Honkasuon nimistön pääteema on päiväperhoset ja niiden eri heimoihin kuuluvat lajit. Nimet on ideoitu tämän teeman ympäriltä ja tuovat oman lisänsä alueen luonteeseen. Honkasuon keskeiseksi alueeksi nousee Perhosniitty, joka nimensä mukaan tulee olemaan kukkiva, perhosia vilisevä niitty alueen keskellä. Honkasuon asuinalue rakentuu tämän niityn ympärille erillisinä lenkkeinä. Yksi suurimmista Perhosniittyä kiertävistä teistä onkin Perhosenkierto. Se jatkuu asuinalueelle pienempänä polkuna nimeltä Perhosenlento.

 Joni Ruuth

Nimistössä voidaan hyödyntää yhtä nimeä erilaisissa kohteissa, kuten tien, polun ja puiston nimenä. Tällöin on tärkeää, että kohteet sijaitsevat toistensa läheisyydessä. Esimerkiksi samassa lenkissä sijaitsevat Haapaperhosentie, Haapaperhosenpolku ja Haapaperhosenpuisto, jotka ovat saaneet nimensä yhdeltä Suomen suurimmista päiväperhoista. Keltaperhosenpuiston ympäriltä löytyvät Keltaperhosenkaari ja Keltaperhosenpolku.

Yksittäisiä perhoslajeja on nostettu moniin uusiin nimiin. Perhosniityn ympärillä lenkit koostuvat perhosten mukaan nimetyistä teistä, kuten Neitoperhosentie, Nopsasiiventie, Hopeatäpläntie, Virnaperhosentie sekä Ritariperhosentie. Myös Honkasuon pienemmille yhteyksille on saatu kauniita perhosnimiä: Lauhahiipijänpolku sekä Suomessa varsin yleisen alkukesän perhosen mukaan nimetty Piippopaksupäänpolku. Lisäksi Helsingin ja Vantaan rajalla sijaitsee Niittyperhosenpuisto.

Teksti: Annimaria Mäkikyrö

Päivitetty 10.5.2019