Honkasuo sijaitsee lähellä Myyrmäen aluekeskusta, jossa on erinomaiset kaupalliset palvelut ja monipuoliset julkiset, kulttuuri- ja urheilupalvelut.

Koulu, päiväkoti ja leikkipuisto kävelyetäisyydellä

Lähin koulu, päiväkoti ja leikkipuisto ovat Pihkapuistossa kävelyetäisyydellä. Palveluja on myös Malminkartanon juna-aseman lähettyvillä. Honkasuon alueella on tontti päiväkotia varten ja paiväkodin rakentaminen alkaa keväällä 2022. Sen arvioitu valmisajankohta on kesällä 2023. Alueelle on mahdollista rakentaa myös myymälä ja kioski. Honkasuolle tulee myös paljon puistoja.

Ulkoilu ja vapaa-ajanpalvelut

Honkasuon sydän on Perhosniitty, kalliokumpareen ympärille kiertyvä niittypuisto palstaviljelyalueineen, pelikenttineen ja leikkipaikkoineen. Pienempiä korttelipuistikkoja tulee rakennusten lomaan. Ulkoilumahdollisuuksia löytyy läheltä muun muassa Malminkartanonhuipun täyttömäeltä ja sen ympäristöstä. Mäen huippu nousee 90 metriä merenpinnan yläpuolelle ja se on tunnettu kuntoiluportaistaan, näköaloistaan, ympäristötaiteesta sekä talvisin pulkkamäestä. Virkistysreitti Malminkartanonhuipulta Raappavuorelle kulkee Honkasuon kautta.

Honkasuo on aivan Helsingin läntisen vihersormen vieressä. Alueella on runsas metsälinnusto ja arvokkaaksi geologiseksi muodostumaksi todettu rahkasammalkohosuo. Suota on ojitettu turpeen noston yhteydessä noin 50 vuotta sitten, jonka tuloksena suo on metsittynyt. Luonto on mukana myös alueen nimistössä, jonka pääteemana ovat päiväperhoset ja niiden eri heimoihin kuuluvat lajit. Katujen ja puistojen nimet on ideoitu tämän teeman ympäriltä ja ne tuovat oman lisänsä alueen luonteeseen.
 

Puistojen Honkasuo

Honkasuon keskeinen puistoalue, Perhosniitty, muodostuu Honkasuon torpan entisestä pihapiiristä. Talo on sijainnut mäenkumpareella, ympärillään metsän keskelle raivattu pelto, niitty ja lampola. Pihapiirissä on säilynyt syreenejä, omenapuu ja muuta pihapuustoa, mutta rakennuksista on jäljellä enää jäänteitä kivijaloista. Puistoa on tarkoitus kehittää olevan kulttuuriympäristön pohjalta. Puistosta varataan alueita viljelypalstoiksi asukkaiden käyttöön, ja avoimeksi niityksi jäävällä osalla on tarkoitus suosia erityisesti perhosten ravinnoksi soveltuvaa niittykasvillisuutta.

Päiväkodin tontin tuntumaan rakennetaan pieni pelikenttä lapsille ja nuorille. Honkasuon itäosan korttelipuisto, Haapaperhosenpuisto, muodostuu hienosta avokalliokumpareesta ja sen ympärillä kasvavasta mäntyvaltaisesta puustosta.

Länsiosan suopuistosta, Honkasuonpuistosta, voisi erikoisen kasvillisuutensa ansiosta tulla laajemminkin kiinnostusta herättävä puistotyyppi. Suopursut, alppiruusut, niittyvillat ja muut muualla harvinaiset kasvit viihtyvät soilla luonnostaan.

Pihkapuistoon rakennetaan hulevesien viivyttämistä varten kosteikkoaltaita ja -painanteita, kuten myös Niittyperhosenpuistoon.

Honkasuota suunnitellaan osana Myyrmäen–Malminkartanon aluekokonaisuutta. Poikittaisen runkolinja 560:n liikennöinti alkoi 2015 ja sen päätepysäkki on Vantaan puolella Honkasuon vieressä. Kehä II:n suunniteltu linjaus kulkee kalliotunnelissa Honkasuon eteläpuolella. Puistojen viljelypalstoilla asukkaat voivat kasvattaa lähiruokaa.
 

Päivitetty 16.3.2022