Honkasuon ympäristö ja luonto

Honkasuon ympäristön herkku on viereinen Malminkartanonhuippu: täyttömäen laelta avautuu avara näköala ympäri pääkaupunkiseudun.

Honkasuon asuinalueen länsipuolelle jää rahkasammalkohosuo, joka on todettu ympäristökeskuksen inventoinnissa paikallisesti arvokkaaksi geologiseksi muodostumaksi. Suota on ojitettu turpeen noston yhteydessä noin 50 vuotta sitten, jonka takia suo on metsittynyt. Suolla kasvaa mm. mäntyä, kuusta, suopursua ja juolukkaa.

Honkasuon alueen länsireuna liittyy Helsingin läntiseen vihersormeen. Alueella esiintyviä lintuja ovat esimerkiksi ruisrääkkä, pensas- ja viitasirkkalintu, luhta- ja viitakerttunen, sirittäjä ja mustapääkerttu. Metsä- ja suoalueella on runsas metsälinnusto, lisäksi kultarinta, Helsingissä harvinainen pyy ja pikkukäpylintu. Honkasuon niittyalue on asukashavaintojen mukaan myös hyvä perhosniitty.

Malminkartanonhuippu (täyttömäki) on Helsingin korkein kohta, noin 90 metriä merenpinnan yläpuolella. Täyttömäki syntyi 1976–1996. Mäki tunnetaan laen näköaloistaan, pulkkamäestään ja ympäristötaiteestaan. Malminkartanonhuipun ympäristössä on kattava ulkoilureitistö.

Päivitetty 23.11.2017