Honkasuolla painotetaan ekologisesti kestävää ja ilmastoviisasta rakentamista. Rakennushankkeiden ja asumisen ekologiseen kestävyyteen kiinnitetään huomiota monin tavoin, koko rakennusten elinkaaren ajan. Asemakaavassa on annettu määräyksiä matalaenergiarakentamisesta ja uusiutuvan energian hyödyntämisestä. Kaikki alueen talot rakennetaan puusta.

Tulossa ekotehokas kaupunkikylä

Puurakentamisella ja aloituskortteleiden ekokriteereillä pyritään pienentämään hiilidioksidipäästöjä. Hulevesiä viivytetään luonnonmukaisin menetelmin ja rakentamisen ylimääräisiä louhinta- ja maamassoja hyödynnetään rakennusalueilla.

Honkasuon rakentaminen merkitsee huomattavaa maisemallista muutosta, puuston ja muun kasvillisuuden vähenemistä rakennusalueella. Nykyisiä kulkuyhteyksiä, polkuja ja latureittejä joudutaan muuttamaan rakentamisen takia.

Honkasuon rakentaminen kaava-alueen itäosasta alkoi helmikuussa 2013. Alueellinen esirakentaminen käynnistyi keväällä 2013. Asuntorakentaminen puolestaan alkoi vuonna 2015. Kaupunki luovuttaa alueen pientalotontit esirakennettuina ja rakentamiskelpoisina.

Honkasuon alueelle rakennetaan vuoteen 2025 mennessä

  • noin 2 000 asukkaan kaupunginosa
  • energiatehokkaita puutaloja: omakotitaloja, rivitaloja ja kerrostaloja
  • puisto kaupunkiviljelypalstoineen.

Honkasuolla tapahtuu vuonna 2018

  • Asuinrakentaminen jatkuu Haapaperhosentien, Haapaperhosenpolun ja Perhosenkierron varrella.
  • Perhosenkierron ja Neitoperhosentien katurakentaminen käynnistyy.
  • Honkasuontien alueen asemakaavoitus ja kaavamuutostyö on käynnissä.
  • Rivitalo- ja pienkerrostalotontteja tulee varattavaksi Perhosenkierron varrella ja Haapaperhosentien alueella. Kaupunkipientalojen ryhmärakennuttamistontteja tulee varattavaksi Neitoperhosentien eteläpuolella.
  • Malminkartanonhuipun kehittämisen suunnittelu jatkuu.

 

 

Päivitetty 22.10.2018