Honkasuolla painotetaan ekologisesti kestävää ja ilmastoviisasta rakentamista. Rakennushankkeiden ja asumisen ekologiseen kestävyyteen kiinnitetään huomiota monin tavoin, koko rakennusten elinkaaren ajan. Asemakaavassa on annettu määräyksiä matalaenergiarakentamisesta ja uusiutuvan energian hyödyntämisestä. Kaikki alueen talot rakennetaan puusta.

Tulossa ekotehokas kaupunkikylä

Puurakentamisella ja aloituskortteleiden ekokriteereillä pyritään pienentämään hiilidioksidipäästöjä. Hulevesiä viivytetään luonnonmukaisin menetelmin ja rakentamisen ylimääräisiä louhinta- ja maamassoja hyödynnetään rakennusalueilla.

Honkasuon rakentaminen merkitsee huomattavaa maisemallista muutosta, puuston ja muun kasvillisuuden vähenemistä rakennusalueella. Nykyisiä kulkuyhteyksiä, polkuja ja latureittejä joudutaan muuttamaan rakentamisen takia.

Honkasuon rakentaminen kaava-alueen itäosasta alkoi helmikuussa 2013. Alueellinen esirakentaminen käynnistyi keväällä 2013. Asuntorakentaminen puolestaan alkoi vuonna 2015. 

Honkasuon alueelle rakennetaan vuoteen 2029 mennessä

  • noin 2 000 asukkaan kaupunginosa
  • energiatehokkaita puutaloja: omakotitaloja, rivitaloja ja kerrostaloja
  • puisto kaupunkiviljelypalstoineen.
     

Honkasuon rakentamisaikataulukartta.

 

 

Päivitetty 16.3.2022