Monta tapaa rakentaa ekologista kaupunkiympäristöä

Ekologisesti kestävän kaupunkiympäristön rakentaminen tarkoittaa Honkasuolla muun muassa hulevesien viivyttämistä luonnonmukaisin menetelmin ja rakentamisessa syntyvien ylimääräisten maamassojen hyödyntämistä rakennusalueilla.

Rakentaminen itsessään on merkittävä kasvihuonepäästöjen tuottaja. Rakennusaikaisten päästöjen määrä riippuu pitkälti rakennuksessa käytettävistä materiaaleista. Puu on ilmaston lämpenemisen ehkäisemisen kannalta erinomainen rakennusmateriaali.

Honkasuolla asuntorakentamisen ilmastovaikutukset pidetään pieninä

Asuintalojen rakentamisessa tulee Honkasuolla noudattaa matalaenergiarakentamisen periaatteita ja varautua uusiutuvan energian hyödyntämiseen. Asuinrakennukset tulee rakentaa puusta. Todennäköisimpiä uusiutuvan energiantuotannon tapoja Honkasuolla ovat aurinkosähköpaneelit, jotka tulee suunnitella osana rakennusten arkkitehtuuria.

Ekotehokkuutta seurataan koko rakentamisajan 

Honkasuon itäosassa Haapaperhosen pientalokortteleiden alueelle on tehty Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun kanssa oma ekotehokkuuskriteeristö, joka ohjaa alueen suunnittelijoita ja rakentajia ekologisesti kestäviin ratkaisuihin.

Rakennusten ekotehokkuutta arvioidaan muun muassa

• talojen ja talotekniikan energiatehokkuuden,
• asuntojen tilaratkaisujen muunneltavuuden,
• rakennusmateriaalien hiilijalanjäljen,
• ekorakentamisen aiemman kokemuksen ja
• piharatkaisujen perusteella. 

Erillispientalotonttien osalta tavoitteena on myös löytää uusia massiivipuurakentamisen ratkaisuja.

Kaupunki järjestää Haapaperhosen alueen tonteilla myös ekotehokkuusseurannan. Seuranta-aika päättyy noin neljä vuotta kohteiden valmistumisen jälkeen.

Päivitetty 17.11.2017