Tulevaisuudessa Itäkeskuksen – Itä-Helsingin keskustan – alueella yhdistyy se, mikä urbaanissa kaupungissa on olennaista: eritaustaiset ihmiset, markkinapaikka, kulttuuri, työ, rentoutuminen – päivän ja yön kohtaamiset.

Itäkeskukseen rakennetaan lähivuosina lisää liiketilaa ja muuta toimitilaa sekä asuntoja. Uusi Itäkeskus kasvaa edelleen ja sen asema Itä-Helsingin liikenteen ja palveluiden solmukohtana vahvistuu entisestään. Samalla alueen ulkoinen ilme kohenee, julkisia ulkotiloja kehitetään ja asukasmäärää kasvatetaan erityisesti keskustakortteleiden alueella.

Alue kehittyy ja vilkastuu lähivuosina esimerkiksi Raide-Jokerin ansiosta. Tämän poikittaissuuntaisen pikaraitiotien pääteasemaksi rakennetaan joukkoliikenneterminaali nykyisen metroaseman ja bussiterminaalin kohdalle. Tähän Jokerikortteliin tulee nykyisen metroaseman päälle rakennus, johon metron, Raide-Jokerin ja liityntäliikenteen liikenneterminaalin lisäksi rakennetaan liike- ja asuintiloja.

Puhoksen ostoskeskusta odottaa iso uudistamishanke. Alueelle laadittujen suunnitteluperiaatteiden mukaan ostarin uudemmat osat purettaisiin ja vanhin, 1960-luvulla rakennettu ostarin osa säilytetään ja korjataan. Purettujen rakennusosien tilalle on tavoitteena rakentaa asuntoja ja niiden yhteyteen uusia liiketiloja monipuolisen yrittämisen tarpeisiin. Puhoksen asemakaavoitus käynnistyy todennäköisesti vuoden 2022 aikana.

Päivitetty 26.5.2021

Uutiset

Uutiset eivät enää päivity Uutta Helsinkiä -sivuille. Voit jatkossa lukea kaikki uutiset osoitteesta: https://www.hel.fi/fi/uutiset.
18.5.2021

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Stoan ja Puhoksen alueen suunnitteluperiaatteet

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi tiistain 18.5. kokouksessaan suunnitteluperiaatteet Stoan ja...