Itäkeskukseen on jo nyt erinomaiset julkiset liikenneyhteydet metrolla. Itäkeskuksen metroasemalla onkin lähes 40 000 käyttäjää päivässä. Yhteydet kuitenkin yhä paranevat, kun Itäkeskuksesta tulee lähitulevaisuudessa kaupungin itäpuolen liikenteen tärkeä solmukohta ja leikkauspiste Raide-Jokerin valmistuessa.

Raide-Jokeri

Raide-Jokeri on pikaraitiotie eli seudullinen kehämäinen joukkoliikenneyhteys. Se kulkee Itäkeskuksesta Oulunkylän, Pitäjänmäen ja Leppävaaran kautta Keilaniemeen. Radalla on vaihtoyhteydet metroon Itäkeskuksessa ja Otaniemessä sekä lähijunaliikenteeseen Oulunkylässä, Huopalahdessa ja Leppävaarassa. 

Radan varrelle rakennetaan paljon uusia työpaikkoja, asuintaloja ja -alueita. Yksi uusista alueista on Karhunkaatajan alue. Se nousee Roihupellon teollisuusalueen pohjoispuolelle Myllypuron ja Herttoniemen väliin. Samalla Roihupellon teollisuusaluetta muokataan ja siitä rakennetaan uudenaikainen ja nykyistä tehokkaampi työpaikka- ja koulutuskeskittymä.

Lue lisää Raide-Jokerin alueesta >>

Päivitetty 25.5.2021