Itäkeskus on uudistuva, kehittyvä ja kasvava alue. Toimitiloja rakennetaan lisää sinne missä ihmiset liikkuvat. Raide-Jokeri tuo alueelle lisää asiakkaita ja alue voi kasvaa jopa 20 000 asukkaalla.

Itä-Helsingin keskusta

Helsingin kaupunki järjesti yleisen ja kansainvälisen ideakilpailun Itäkeskuksen keskeisimpien alueiden sekä Puotilan metroaseman seudun suunnittelusta. Kilpailun tarkoituksena oli löytää innovatiivisia, innostavia ja ilmastonmuutoksen hillintää tukevia ehdotuksia alueen jatkosuunnittelun sekä rakentamisen pohjaksi.

Itäkeskus on itäisen Helsingin tärkein aluekeskus. Alueen saavutettavuus niin julkisella liikenteellä kuin yksityisautoilla on jo nykyisellään erinomainen ja kaupallisten palveluiden määrä merkittävä. 500 metrin säteellä kahdesta metroasemasta on useita liikekeskuksia ja hypermarketteja.

Kaupallisen tarjonnan määrän osalta alue on merkittävä koko metropolialueen mittakaavassa ja on läpikulkuasema kymmenille tuhansille päivittäisille matkustajille ja asiakkaille. Ostoskeskusten seinien ja ohi kiitävien metrojunien ja autojen ulkopuolelta puuttuu kuitenkin jotain oleellista: urbaania kaupunkia ja ihmisiä.

Kilpailun ja sen jälkeen aloitetun jatkosuunnittelun tavoitteena on tuoda uusia toimintoja joukkoliikenteen ja kaupallisten palvelujen äärelle ja muuttaa alue läpikulkukeskuksesta eloisaksi kaupunkitilaksi – Itä-Helsingin keskustaksi.

Kilpailun voittajaksi valittiin ehdotus JALAN JALOIN. Täpärästi toiseksi sijoittui ehdotus ITIS SITI. Kilpailun palkintolautakunta suositti molempien ehdotusten käyttämistä alueen jatkosuunnittelussa.

Itäkeskuksen ja sen ympäristön suunnitteluperiaatteet

Suunnitteluperiaatteita ollaan parhaillaan laatimassa alueen tulevan asemakaavoituksen, liikennesuunnittelun ja yleisten alueiden suunnittelun pohjaksi. Tavoitteita ja periaatteita linjataan muun muassa seuraavista aiheista:

  • Itä-Helsingin keskusta -kilpailualueen kehittäminen palkittujen töiden pohjalta (maankäyttö, liikenne, julkinen ympäristö)​
  • Nykyisten asuntotonttien täydennysrakentaminen
  • Yleiskaavassa osoitetut uudet asuntorakentamisen alueet (nykyinen Mustapuron leikkipuiston alue Puotinharjun ja Myllypuron välissä)
  • Nykyisen koulukeskuksen alueen kehittäminen
  • Liikkumisympäristön kehittäminen (jalankulku, pyöräily, julkinen liikenne, autoliikenne)
  • Puistojen, viheralueiden ja muun julkisen ympäristön kehittäminen sekä viheryhteyksien turvaaminen

Stoan ja Puhoksen alueen suunnitteluperiaatteet

Kaupunkiympäristölautakunta on hyväksynyt 18.5.2021 kokouksessaan suunnitteluperiaatteet Stoan ja Puhoksen alueille. Suunnitteluperiaatteissa määritellään alueen suunnittelun keskeiset tavoitteet seuraaville vuosille, ja niiden pohjalta alueelle laaditaan myöhemmin asemakaavan muutoksia, julkisten ulkotilojen suunnitelmia ja liikennesuunnitelmia.

Periaatteilla ohjataan muun muassa eri alueiden käyttöä ja rakentamisen mittakaavaa, katuverkoston luonnetta, kaupunkiympäristön laatua sekä alueen liittymistä ympäröivään kaupunkirakenteeseen ja ympäristöön. Samalla suunnitteluperiaatteissa hahmotetaan alueen identiteettiä ja ominaispiirteitä.

Puhoksen ostoskeskuksen vanhin osa korjataan

Tavoitteena on alueen sosiaalinen ja arkkitehtoninen urbanisointi, nykyisen kaupunkikuvan arkkitehtonisesti laadukas täydentäminen, julkisen ympäristön laadun ja viihtyisyyden parantaminen, Puhoksen ostoskeskuksen vanhimman ja arvokkaimman rakennusosan säilyttäminen ja korjaaminen, Stoan kulttuuripalveluiden laajentamisen mahdollistaminen sekä kaupunkimaisen tehokas täydennysrakentaminen ja siten asukasmäärän merkittävä lisääminen tällä keskeisellä alueella. 

Puhoksen ostarille on muodostunut koko Suomen oloissa ainutlaatuinen maahanmuuttajien kauppakeskittymä. Maahanmuuttajien lukuisten yritysten, kuten ruokakauppojen, ravintoloiden, parturien ja matkatoimistojen, lisäksi siellä järjestetään monenlaista yhteisö- ja yhdistys- sekä uskonnonharjoittamiseen liittyvää toimintaa.

Kaupungin tavoitteena on, että Puhoksen alueella säilyisi edellytykset nykyisenkaltaiselle maahanmuuttajayhteisön yritys- ja kokoontumistoiminnalle, kun ostari uudistetaan.

Kilpailuehdotusta jatkokehitetty

Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita ja siten myös joukkoliikenteen saavutettavuutta on tavoitteena parantaa.  Pysäköintiä on tavoitteena kehittää urbaaniin keskustaympäristöön sopivilla, kompakteilla ratkaisuilla.

Stoan ja Puhoksen alue oli osa marraskuussa 2020 ratkaistua ”Itä-Helsingin keskusta” -ideakilpailua. Kilpailussa toiseksi sijoittui ehdotus ITIS SITI, jota palkintolautakunta suositteli käytettäväksi lähtökohtana Stoan ja Puhoksen alueen jatkosuunnittelussa.

Stoan ja Puhoksen alueen suunnitteluperiaatteet (PDF).

Kaksi tyttöä Puhoksessa

Päivitetty 19.8.2021