Julkinen taide on myös tekniikkalaji

Julkinen taide ei ilmesty toreille ja aukioille pelkällä sormien napsautuksella, kun taiteilija on luomistyössään saanut oman osuutensa valmiiksi verstaallaan, vaan siihen tarvitaan myös yhdyskuntatekniikkaa. Julkisen taiteen esillepanosta vastaa Jätkäsaaressakin Helsingin kaupungin rakennusvirasto.

”Rakennusvirasto rakennuttaa perustukset julkiselle taiteelle ja sovittaa sen yhteen katusuunnitelman kanssa. Pitää myös huomioida esimerkiksi talven lumityöt, etteivät aurat pääse rikkomaan teoksia, sekä varmistaa huoltoliikenne ja pelastustiet”, luettelee viraston projektinjohtaja Kati Kiyancicek moninaisia teknisiä tehtäviä, joista on huolehdittava, ennen kuin julkistaide on valmista kaupunkilaisten ihasteltavaksi.

”Joskus esitetään julkisia taideteoksia paikkaan, josta joudumme toteamaan, ettei se teknisesti oikein onnistu. Nytkin on jossain määrin jouduttu säätämään ja tarkentamaan teosten sijainteja juuri mainituista näkökohdista lähtien. Kyseiset Jätkäsaaren aukiot ovat suhteellisen pieniä, ja kun asemakaavassa on haluttu ilmentää kaupunkimaista ilmettä – talojen ulko-ovet muun muassa antavat suoraan aukioille – on melkoisen vähän lumitilaa vapaana. Puutkin tarvitsevat tietyn etäisyyden rakennuksista. Kokonaisuus on siis nytkin ollut melkoisen haastava, mutta siitä on selvitty”, Kiyancicek vakuuttaa.

Keskeneräiset talonrakennustyötkin ovat tuoneet oman lisähaasteensa: rakennusvaiheessa ympäröiviä tiloja tarvitaan rakennustöiden tarpeisiin, joten esimerkiksi katujen ja aukioiden pinnoitteita ei aina voi heti tehdä lopulliseen kuosiinsa.

Aukioiden omassa kiveyksessäkin on pyritty huomioimaan yhteensopivuus tulevien taideteosten materiaaleihin ja värityksiin. Paljon on käytetty tummaa, jopa mustaa, sekä myös vaaleampaa luonnonkiveä.

”Aukioita yhdistävän Hietasaarenkujan kiveys valmistuu alkuvuonna. Suezin ja Kap Hornin aukiot ovat jo melko valmiit. Juutinrauman ja Rion aukioille ei tule vielä tässä vaiheessa lopullista kiveystä, vaan väliaikainen asvalttipinnoite, sillä viereiset talonrakennustyöt ovat vielä sen verran kesken”, Kiyancicek kertoo.

Ensimmäiseksi tuodaan paikalle Kap Hornin aukion veistos – kevään aikana. Muut teokset pystytetään sitä mukaa kuin ne valmistuvat ja kyseisten aukioiden tilanteet sen sallivat.

”Sinänsä katurakentaminen alueella jatkuu vielä vuoden pari, joten siitä voidaan päätellä myös lopullinen aikaraja taideteoksille. Rakennusvirastonkin aikataulu on osin riippuvainen alueen muiden rakennustöiden etenemisestä ajallaan”, projektinjohtaja Kiyancicek toteaa.

Teosten valaistuksesta vastaa Helen.

Haastattelu ja teksti: Thomas Micklin
Haastattelukuva: Patrik Lindström

Päivitetty 23.4.2018