Jätkäsaari on yksi Helsingin suurimmista rakennustyömaista. Entisestä sadan hehtaarin satama- ja teollisuusalueesta kuoriutuu vähitellen vilkas ja viihtyisä kaupunginosa. Rakentaminen on hyvässä vauhdissa. Parhaillaan rakennetaan yli tuhatta uutta asuntoa.

Näin Jätkäsaarta rakennetaan

Jätkäsaaren rakentaminen alkoi vuonna 2010 ja jatkuu 2020-luvun loppuun. Aluetta on valmisteltu rakentamista varten ruoppaamalla rantoja ennen meritäyttöjen tekemistä ja puhdistamalla pilaantuneita maita. Maan rakennettavuutta parannetaan lisäksi syvätiivistämällä. Maanpintaa muotoilemalla Jätkäsaareen saadaan korkeuseroja, mikä lisää viihtyisyyttä. Suurimmillaan korkeusero nykyiseen maanpintaan tulee olemaan 8 metriä.

Jätkäsaarta rakennetaan pääasiassa osa-alue kerrallaan. Ensimmäisenä rakennettu Hietasaaren alue on lähes valmis, ja rakentaminen etenee vaiheittain rantaa kohti. Katso osa-alueet ja arvioidut aikataulut. 

Uudisrakennusten keskelle jätetään muutama vanha rakennus muistuttamaan menneestä. Säilyviä rakennuksia ovat sataman Huutokonttori Tyynenmerenkadulla, vanha kappaletavaravarasto Bunkkeri, sataman entinen hallintorakennus eli Sonckin noppa Laivapojanaukiolla ja Lars Sonckin suunnittelemat makasiinit L2 ja L3 Tyynenmerenkadulla.

  Katujen ja puistojen rakentaminen

  Katu- ja kunnallistekniikan rakentaminen sovitetaan yhteen talonrakennuksen kanssa. Kadut valmistuvat kuitenkin talojen jälkeen, sillä katujen pinta, kuten asfaltti, kiveykset tai reunakivet, voidaan rakentaa vasta talojen valmistuttua. Katujen pintamateriaaleissa käytetään runsaasti erilaisia kiveyksiä, etenkin kävelykaduilla.

  Kaikkiaan Jätkäsaaressa tulee olemaan viheralueita viidennes pinta-alasta. Puistoista suurin on Hyväntoivonpuisto.

   

  Millaisia alueita Jätkäsaareen tulee?

  • Hietasaaren ja Jätkäsaarenkallion aluetta on rakennettu ensimmäisenä. Hyväntoivonpuiston itäpuolella sijaitseva Hietasaari on rakennettu lähes valmiiksi, ja rakentamisen painopiste on puiston länsipuolella Jätkäsaarenkalliossa. Osa-alueen arvioidaan valmistuvan vuonna 2020. Alueen kerrostalot ovat pääosin 7–8-kerroksisia ja niiden julkisivut rapattuja ja värikkäitä. Korttelien väleissä on isoja ja suojaisia pihoja. Kaikkiaan asuntoja tulee 6 000 asukkaalle.
    
  • Saukonpaasi rakennetaan Ruoholahden kanavan rannalle, ja alue on pääosin valmis. Saukonpaadessa on sekä kerrostaloja että pienkerrostalojen kortteli. Alueen pohjoisrannalla on pienvenesatama, ja Saukontorin ääreen on suunniteltu vesibussilaituria. Kerrostalojen lomaan tulee Saukonpaadenpuisto, josta on näkymä Lauttasaareen. Saukonpaadessa asuu noin 1 500 asukasta.
    
  • Saukonlaituri on saanut nimensä 1920-luvulla linjatusta vanhasta hiililaiturista. Alueelle suunnitellaan erilaisia venepaikkoja asukkaille ja rantoja kiertäviä reittejä. Tritoninpuistossa voi viettää vapaa-aikaa ja nauttia merenrannasta. Kaikkiaan puistoalueita on 2,4 hehtaaria. Saukonpaaden korkein kerrostalo on 16-kerroksinen, mutta merelle päin tultaessa rakennusten kerrosluku pienenee 2–3 kerrokseen. Monista asunnoista on merinäköala. Asuinkorttelien kivijalkoihin tulee liiketiloja palvelemaan Saukonlaiturin 3 100 asukasta.
    
  • Atlantinkaari reunustaa Hyväntoivonpuiston eteläistä osaa. Hyväntoivonpuiston päätteenä on merenranta, jonne on suunniteltu uimapaikka. Hyväntoivonpuiston länsipuolella Atlantinkaaren korttelirakenne muodostaa suojaisia pihoja. Itälaidalla korttelit ovat avoimempia ja ne suunnitellaan niin, että mahdollisimman monesta asunnosta on puistonäkymä. Asukkaita Atlantinkaareen tulee 2700.
    
  • Melkinlaituri on Jätkäsaaren eteläisin asuinalue, jossa talojen kerrosluku on 2–5 ja korttelit muodostavat suojaisia pihoja. Melkinlaituriin tulee koti 2000 asukkaalle.
    
  • Ahdinallas rakennetaan 2020-luvulla Melkinlaiturin  ja Atlantinkaaren naapuriin.

  Rakentamisaikataulut kartalla

  Katso kartalta, missä aikataulussa Jätkäsaaren eri osa-alueita rakennetaan:

  Alla olevista kartoista löydät tonttikohtaiset tiedot arvioiduista aloitus- ja valmistumisvuosista, hallintamuodot ja rakennuttajat sekä sen, mitkä arkkitehtitoimistot suunnittelevat Jätkäsaaren taloja.

  Rakentamisen arvioidut aloitusvuodet kartalla (pdf)
  Jätkäsaaren valmistumisvuodet kartalla (pdf)
  Talojen suunnittelusta vastaavat arkkitehtitoimistot (pdf)
  Jätkäsaaren urakoitsijat kartalla (pdf)
  Jätkäsaaren arkkitehdit kartalla (pdf)
  Jätkäsaaren kaupunkirakennekartta 2019 (pdf)
  Jätkäsaaren tonttien hallintamuodot (pdf)

  Mitä Jätkäsaaressa tapahtuu vuonna 2020?

  Satamaliikenne Rionkadun uuteen kiertoliittymään. Länsisataman raskas liikenne siirtyy Rionkadun uuteen kiertoliittymään vuoden 2020 alussa.

  L3-makasiini myydään parhaan konseptin esittäjälle. Helsingin kaupunki järjestää alkuvuodesta 2020 ideakilpailun, jonka tavoitteena on löytää paras vaihtoehto Lars Sonckin suunnittelemalle L3-makasiinille Tyynenmerenkadulla.

  Jätkäsaaren liikuntapuistossa luistellaan. Jätkäsaaren liikuntapuiston pohjoinen osa valmistui lokakuussa 2019 ja luistelukenttä jäädytettiin talvikaudeksi.

  Jätkäsaaren liikuntapuiston eteläosan rakentaminen alkaa. Eteläosan ja sen kuplahallin rakentaminen alkaa keväällä 2020.

  Hyväntoivonpuiston pohjoisosa valmistuu kesäkuussa 2020. Vain pieni kaistale puiston pohjoisosaa jää enää rakentamatta Livornonkadun ja Malagankadun välisten tonttien kohdalla.

  Hyväntoivonpuiston eteläosassa esirakennustyöt alkavat 2020 ja jatkuvat koko vuoden.

  Bunkkerin rakentamisen on määrä alkaa. Bunkkeriin tulevien asuntoja ja liikuntatilojen rakentamisen on tarkoitus alkaa vuonna 2020.

  Atlantinsilta valmistuu joulukuussa 2020. Atlantinkadun ja Atlantinsillan rakennustyöt jatkuvat koko vuoden 2020. Raitiolinjat siirtyvät koko Jätkäsaaren kiertäville reiteille vuoden 2021 alussa.

  Rakentamislogistiikka minimoi häiriöt

  Jätkäsaaren rakentaminen on jättiurakka, ja rakentamista suunnitellaan ja ohjataan koko ajan. Rakentamislogistiikan avulla rakentamisen aikaiset haitat, kuten melu ja pöly sekä häiriöt tonttien ja katujen rakentamisessa, varastoinnissa ja pysäköinnissä pidetään mahdollisimman vähäisinä.

  Logistiikkaoperaattori sovittaa yhteen alueen työmaiden, urakoitsijoiden, yritysten ja yhteisöjen sekä asukkaiden tarpeita. Asukkaat voivat ilmoittaa mahdollisista häiriöistä ja rakentamisen aikaisista ongelmista logistiikkaoperaattorille.

  Jätkäsaaren logistiikkaoperaattori:

  Sitowise Oy
  +358 40 547 4418
  logistiikka.jatkasaari@sitowise.com

  Asuntotontit

  Jätkäsaareen rakennetaan asuntoja yhteensä noin 850 000 kerrosneliömetriä. 

  Seuraavasta asuintonttien varauskierroksesta tiedotetaan Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa ja kaupungin verkkosivuilla.

  Pääosa Jätkäsaareen kaavoitettavista asuintonteista varataan suoraan kaupunginhallituksen varauspäätöksellä, mutta osasta tontteja järjestetään tontinluovutuskilpailuja sekä tarjouskilpailuja. Tarjouskilpailussa ratkaisee tontista saatava hinta, ja tontinluovutuskilpailussa voittaja puolestaan valitaan rakennussuunnitelmien laadun perusteella.

  Jätkäsaareen kaavoitetaan myös useita toimisto- ja liiketontteja. Tontteja voi tiedustella kaupungin tonttiosastolta.

  Ohjeita rakennuttajille

  Työmaa-aidat

  Rakennuttajille tarkoitettu Jätkäsaaren työmaailmeen ohjeisto opastaa rakennustyömaita ympäröivien aitojen ja kohdetaulujen visualisoinneissa. Ohjeistossa esitellään aitateippauksissa ja kohdetauluissa käytettävät visuaaliset ja sisältöelementit sekä niiden asemointiin liittyvät säännöt. 

  Näyttelyohjeet

  Jätkäsaaresta tontinvarauksen tehneillä rakennuttajilla on mahdollisuus esitellä kohteitaan Jätkäsaaren infokeskuksen ja kirjaston näyttelytilassa. Näyttelyohjeistossa esitellään näyttelyplansseissa käytettävät visuaaliset ja sisältöelementit sekä niiden käyttö. 

  Rakennuttajien näyttelytila on liitetty Jätkäsaaren tontinluovutusehtoihin ja on ensisijaisesti varattu tontinvarauksen haltijoille. Tontinvaraajilta peritään näyttelytilojen järjestämisestä erillinen korvaus. Korvausta ei peritä aravalainoitetun eikä korkotuetun vuokra-asuntotuotannon osalta.

  Kaavoitus

  Suurimmalle osalle Jätkäsaaren alueista on jo laadittu asemakaavat. Asemakaavoissa määritetään esimerkiksi minne rakennetaan asunnot, toimitilat ja puistot ja missä kulkevat kadut ja muut väylät. Asemakaavat hyväksyy kaupunginvaltuusto.

  Jätkäsaaren osa-alueiden asemakaavoja ja niihin liittyvää aineistoa Helsingin karttapalvelussa: 

  Valmisteilla olevat asemakaavat ja liikennesuunnitelmat Helsingin karttapalvelussa: 

   

  Päivitetty 26.6.2020