Jätkäsaari on yksi Helsingin suurimmista rakennustyömaista. Entisestä sadan hehtaarin satama- ja teollisuusalueesta kuoriutuu vähitellen vilkas ja viihtyisä kaupunginosa. Rakentaminen on hyvässä vauhdissa. Parhaillaan rakennetaan yli tuhatta uutta asuntoa.

Näin Jätkäsaarta rakennetaan

Jätkäsaaren rakentaminen alkoi vuonna 2010 ja jatkuu 2020-luvun loppuun. Aluetta on valmisteltu rakentamista varten ruoppaamalla rantoja ennen meritäyttöjen tekemistä ja puhdistamalla pilaantuneita maita. Maan rakennettavuutta parannetaan lisäksi syvätiivistämällä. Maanpintaa muotoilemalla Jätkäsaareen saadaan korkeuseroja, mikä lisää viihtyisyyttä. Suurimmillaan korkeusero alkuperäiseen maanpinnan tasoon tulee olemaan 8 metriä.

Jätkäsaarta rakennetaan pääasiassa osa-alue kerrallaan. Ensimmäisenä rakennettu Hietasaaren alue on jo valmis, ja rakentaminen etenee vaiheittain rantaa kohti. Katso osa-alueet ja arvioidut aikataulut. 

Uudisrakennusten keskelle jää myös muutama vanha rakennus muistuttamaan menneestä. Säilyviä rakennuksia ovat sataman Huutokonttori Tyynenmerenkadulla, vanha kappaletavaravarasto Bunkkeri, sataman entinen hallintorakennus eli Sonckin noppa Laivapojanaukiolla ja Lars Sonckin suunnittelemat makasiinit L2 ja L3 Tyynenmerenkadulla.

Katujen ja puistojen rakentaminen

Katu- ja kunnallistekniikan rakentaminen sovitetaan yhteen talonrakennuksen kanssa. Kadut valmistuvat kuitenkin talojen jälkeen, sillä katujen pinta, kuten asfaltti, kiveykset tai reunakivet, voidaan rakentaa vasta talojen valmistuttua. Katujen pintamateriaaleissa käytetään runsaasti erilaisia kiveyksiä, etenkin kävelykaduilla.

Kaikkiaan Jätkäsaaressa tulee olemaan viheralueita viidennes pinta-alasta. Puistoista suurin on Hyväntoivonpuisto.

 

Millaisia alueita Jätkäsaareen tulee?

 • Hietasaaren ja Jätkäsaarenkallion alueita on rakennettu ensimmäisenä. Hyväntoivonpuiston itäpuolella sijaitseva Hietasaari on jo valmis, ja rakentamisen painopiste on puiston länsipuolella Jätkäsaarenkalliossa. Alueen kerrostalot ovat pääosin 7–8-kerroksisia ja niiden julkisivut rapattuja ja värikkäitä. Korttelien väleissä on isoja ja suojaisia pihoja. Kaikkiaan asuntoja tulee 6 000 asukkaalle.
   
 • Saukonpaasi rakennetaan Ruoholahden kanavan rannalle, ja alue on pääosin valmis. Saukonpaadessa on sekä kerrostaloja että pienkerrostalojen kortteli. Alueen pohjoisrannalla on pienvenesatama, ja Saukontorin ääreen on suunniteltu vesibussilaituria. Kerrostalojen lomaan tulee Saukonpaadenpuisto, josta on näkymä Lauttasaareen. Saukonpaadessa asuu noin 1 500 asukasta.
   
 • Saukonlaituri on saanut nimensä 1920-luvulla linjatusta vanhasta hiililaiturista. Alueelle suunnitellaan erilaisia venepaikkoja asukkaille ja rantoja kiertäviä reittejä. Tritoninpuistossa voi tulevaisuudessa viettää vapaa-aikaa ja nauttia merenrannasta. Kaikkiaan puistoalueita on 2,4 hehtaaria. Saukonlaiturin korkein kerrostalo on 16-kerroksinen, mutta merelle päin tultaessa rakennusten kerrosluku pienenee 2–3 kerrokseen. Monista asunnoista on merinäköala. Asuinkorttelien kivijalkoihin tulee liiketiloja palvelemaan Saukonlaiturin 3 100 asukasta.
   
 • Atlantinkaari reunustaa Hyväntoivonpuiston eteläistä osaa. Hyväntoivonpuiston päätteenä on merenranta, jonne on suunniteltu uimapaikka. Hyväntoivonpuiston länsipuolella Atlantinkaaren korttelirakenne muodostaa suojaisia pihoja. Itälaidalla korttelit ovat avoimempia ja ne suunnitellaan niin, että mahdollisimman monesta asunnosta on puistonäkymä. Asukkaita Atlantinkaareen tulee 2700.
   
 • Melkinlaituri on Jätkäsaaren eteläisin asuinalue, jossa talojen kerrosluku on 2–5 ja korttelit muodostavat suojaisia pihoja. Raketaminen ajoittuu vuosille 2021-2027. Melkinlaituriin tulee koti 2000 asukkaalle.
   
 • Ahdinaltaan alue rakennetaan viimeisten alueiden joukossa 2020-luvulla Melkinlaiturin ja Atlantinkaaren naapuriin lähelle Länsisatamaa.

Rakentamisaikataulut kartalla

Katso kartalta, missä aikataulussa Jätkäsaaren eri osa-alueita rakennetaan:

Alla olevista kartoista löydät tonttikohtaiset tiedot arvioiduista aloitus- ja valmistumisvuosista, hallintamuodot ja rakennuttajat sekä sen, mitkä arkkitehtitoimistot suunnittelevat Jätkäsaaren taloja.

Rakentamisen arvioidut aloitusvuodet kartalla (pdf)
Jätkäsaaren valmistumisvuodet kartalla (pdf)
Talojen suunnittelusta vastaavat arkkitehtitoimistot (pdf)
Jätkäsaaren urakoitsijat kartalla (pdf)
Jätkäsaaren arkkitehdit kartalla (pdf)
Jätkäsaaren kaupunkirakennekartta 2019 (pdf)
Jätkäsaaren tonttien hallintamuodot (pdf)

Mitä Jätkäsaaressa tapahtuu vuonna 2020?

Satamaliikenne Rionkadun uuteen kiertoliittymään. Länsisataman raskas liikenne siirtyy Rionkadun uuteen kiertoliittymään vuoden 2020 alussa.

L3-makasiini myydään parhaan konseptin esittäjälle. Helsingin kaupunki järjestää alkuvuodesta 2020 ideakilpailun, jonka tavoitteena on löytää paras vaihtoehto Lars Sonckin suunnittelemalle L3-makasiinille Tyynenmerenkadulla.

Jätkäsaaren liikuntapuistossa luistellaan. Jätkäsaaren liikuntapuiston pohjoinen osa valmistui lokakuussa 2019 ja luistelukenttä jäädytettiin ensimmäisen kerran talvikauden 2019-2020 lopulla.

Jätkäsaaren liikuntapuiston eteläosan rakentaminen alkoi. Liikuntapuiston kuplahallissa pelataan marraskuusta 2020 alkaen.

Hyväntoivonpuiston pohjoisosa valmistui kesäkuussa 2020. Vain pieni kaistale puiston pohjoisosaa jäi vielä rakentamatta Livornonkadun ja Malagankadun välisten tonttien kohdalla.

Hyväntoivonpuiston eteläosassa esirakennustyöt jatkuvat koko vuoden 2020.

Atlantinsillan rakennustyöt jatkuvat koko vuoden 2020. Atlantin silta valmistuu valmistuu toukokuussa 2021. Raitiolinjat siirtyvät koko Jätkäsaaren kiertäville reiteille vuoden 2021 alkupuolella.

Rakentamislogistiikka minimoi häiriöt

Jätkäsaaren rakentaminen on jättiurakka, ja rakentamista suunnitellaan ja ohjataan koko ajan. Rakentamislogistiikan avulla rakentamisen aikaiset haitat, kuten melu ja pöly sekä häiriöt tonttien ja katujen rakentamisessa, varastoinnissa ja pysäköinnissä pidetään mahdollisimman vähäisinä.

Logistiikkaoperaattori sovittaa yhteen alueen työmaiden, urakoitsijoiden, yritysten ja yhteisöjen sekä asukkaiden tarpeita. Asukkaat voivat ilmoittaa mahdollisista häiriöistä ja rakentamisen aikaisista ongelmista logistiikkaoperaattorille.

Jätkäsaaren logistiikkaoperaattori on:

Sitowise Oy
+358 40 547 4418
logistiikka.jatkasaari@sitowise.com

Asuntotontit

Jätkäsaareen rakennetaan asuntoja yhteensä noin 850 000 kerrosneliömetriä. 

Seuraavista asuintonttien varauskierroksista tiedotetaan Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa ja kaupungin verkkosivuilla.

Pääosa Jätkäsaareen kaavoitettavista asuintonteista varataan suoraan kaupunginhallituksen varauspäätöksellä, mutta osasta tontteja järjestetään tontinluovutuskilpailuja sekä tarjouskilpailuja. Tarjouskilpailuissa ratkaisee tontista saatava hinta, ja tontinluovutuskilpailussa voittaja puolestaan valitaan rakennussuunnitelmien laadun perusteella.

Jätkäsaareen kaavoitetaan myös useita toimisto- ja liiketontteja. Tontteja voi tiedustella kaupungin tonttiosastolta.

Ohjeita rakennuttajille

Työmaa-aidat

Rakennuttajille tarkoitettu Jätkäsaaren työmaailmeen ohjeisto opastaa rakennustyömaita ympäröivien aitojen ja kohdetaulujen visualisoinneissa. Ohjeistossa esitellään aitateippauksissa ja kohdetauluissa käytettävät visuaaliset ja sisältöelementit sekä niiden asemointiin liittyvät säännöt. 

Näyttelyohjeet

Jätkäsaaresta tontinvarauksen tehneillä rakennuttajilla on mahdollisuus esitellä kohteitaan Jätkäsaaren infokeskuksen ja kirjaston näyttelytilassa. Näyttelyohjeistossa esitellään näyttelyplansseissa käytettävät visuaaliset ja sisältöelementit sekä niiden käyttö. 

Rakennuttajien näyttelytila on liitetty Jätkäsaaren tontinluovutusehtoihin ja on ensisijaisesti varattu tontinvarauksen haltijoille. Tontinvaraajilta peritään näyttelytilojen järjestämisestä erillinen korvaus. Korvausta ei peritä aravalainoitetun eikä korkotuetun vuokra-asuntotuotannon osalta.

Kaavoitus

Suurimmalle osalle Jätkäsaaren alueista on jo laadittu asemakaavat. Asemakaavoissa määritetään esimerkiksi minne rakennetaan asunnot, toimitilat ja puistot ja missä kulkevat kadut ja muut väylät. Asemakaavat hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Jätkäsaaren osa-alueiden asemakaavoja ja niihin liittyvää aineistoa löytyy Helsingin karttapalvelussa: 

Valmisteilla olevat asemakaavat ja liikennesuunnitelmat ovat nähtävillä Helsingin karttapalvelussa: 

 

Päivitetty 22.10.2020