Kalasataman rakentaminen alkoi 2009 ja kestää 2030-luvun loppupuolelle. Kalasatama on yksi suurimpia rakennettavia alueita Helsingissä. Alue rakentuu vaiheittain ja rakentaminen on käynnissä usealla osa-alueella.

Näin Kalasatamaa rakennetaan

Kalasataman alue on ollut teollisuus- ja satamakäytössä 1800-luvun loppupuolelta lähtien. Satama muutti Vuosaareen vuoden 2008 lopulla. Pienteollisuutta on vielä jonkin verran jäljellä. Ranta-aluetta on vuosikymmenten kuluessa laajennettu maantäytöillä. Alueen saaret, kuten Kyläsaari, Iso ja Pieni Verkkosaari, Sompasaari ja Hanasaari ovat hautautuneet nykyisen Kalasataman alle.

Ennen talonrakentamista tehdään esirakentamista, johon kuuluu muun muassa maapohjan vahvistamista, pilaantuneiden maiden puhdistamista sekä ranta-alueiden täyttöä ja ruoppausta.

Kalasatamaa rakennetaan pääasiassa osa-alue kerrallaan. Ensimmäiset asukkaat muuttivat Kalasatamaan syksyllä 2012. Ensimmäisenä rakennettu Sörnäistenniemen alue on asuntorakentamisen osalta jo valmis. Nyt asuntorakentaminen on käynnissä Sompasaaressa, Verkkosaaren eteläosassa, Redissä ja Työpajanpihan alueella. Katso osa-alueet ja arvioidut aikataulut

Katso suunnitelmat kartalla

Rakentamista 2022

 • Redin kolmas asuintorni valmistuu syksyllä. Neljännen tornin rakennus on käynnistynyt vuoden alussa.
 • Sompasaaressa on käynnissä viimeisen asuntokorttelin rakentaminen. Kortteliin tulevan päiväkodin rakentaminen käynnistyy syksyllä. 
 • Sompasaaren eteläosan rantamuurien ja rakenteilla olevien poikkikatujen viimeistelytöitä (mm. muurien saumauksia, asfaltointeja ja kiveyksiä) jatketaan keväällä.
 • Loviseholminpuiston rakentaminen jatkuu siten, että rakenteilla oleva alue valmistuu vuoden loppuun mennessä. Eteläisin osa puistosta valmistuu 2023/2024.
 • Verkkosaaren eteläosan Atrain-kortteli valmistuu kokonaisuudessaan helmikuussa ja rantakortteleiden viimeinenkin asuntohanke valmistuu lokakuussa.
 • Verkkosaaren pohjoisosan asuntorakentaminen käynnistyy kesällä ja tämän vuoden aikana alueella käynnistyy kaikkiaan noin kymmenen kohteen rakentaminen.
 • Verkkosaaren päiväkodin rakentaminen valmistuu vuoden lopussa.
 • Työpajanpihalla kahden asuntohankkeen rakentaminen jatkuu ja opiskelija-asunnot valmistuvat syksyllä.
 • Verkkosaaren eteläosassa ja Työpajanpihalla tehdään katujen viimeistelytöitä valmistuneiden talohankkeiden kohdalla.
 • Vilhonvuorenkadun rakentaminen valmistuu viimeistään kesäkuun puolivälissä. Keväällä ja alkukesästä tehdään mm. reunakiveyksiä, muita kiveyksiä, nurmetuksia ja muita viimeistelytöitä.
 • Nihdin ensimmäisen asuinkorttelin rakentaminen käynnistyy kesällä.
 • Kalasatamasta Pasilaan -hankkeessa jatkuu Nihdin pohjoisosan esirakentaminen ja katujen raitiotien rakentaminen. Hermannin rantatien pohjoisosassa katujen ja raitiotien rakentaminen on aloitettu vuoden alussa. Junonkadun ja Leonkadun raitiotien rakentaminen on tarkoitus aloittaa toukokuussa. Myös Aallonhalkojan raitiotien rakentaminen alkaa mahdollisesti tänä vuonna. Lisäksi Sörnäistentunnelin pohjoisen suuaukon rakentaminen on tavoitteena aloittaa syksyllä. Tämän linkin avaamalla löydät lisää tietoa Kalasatamasta Pasilaan -hankkeesta. Tämän linkin avaamalla löydät lisää tietoa Kalasatamasta Pasilaan -hankkeesta.
 • Kruunusillat -hankkeessa jatkuu Nihdin ja Korkeasaaren välisen Finkensillan rakennustyöt sekä Merihaansillan rantarakenteiden valmistelu Nihdin länsirannalla. Tämän linkin avaamalla löydät lisää tietoa Kruunusillat -hankkeesta

Millaisia eri alueita Kalasatamaan tulee?

 • Sörnäistenniemessä on noin 2 900 asukasta. Alueella on jo koulu, jonka toinen vaihe valmistuu 2020, kaksi päiväkotia ja yksi tilapäinen päiväkoti, pari pientä päivittäistavaraliikettä, muutama ravintola ja vähän muutakin liiketilaa. Hotellitontti, jolla sijaitsee tilapäinen päiväkoti, rakennetaan myöhemmin. Sörnäistenniemestä pääsee Isoisänsiltaa pitkin Mustikkamaalle.
 • Sompasaareen rakennetaan koteja noin 3 000 asukkaalle. Ensimmäiset asunnot valmistuivat 2018. Sompasaaren keskiosaan sijoittuu Loviseholminpuisto ja alueen rannoille on kaavoitettu tontteja laivoille, joiden tulee olla kaupunkilaisille avoimia kuten ravintolalaivoja. Lisäksi alueen asemakaava mahdollistaa kylpylähotellin rakentamisen.
 • Nihti sijaitsee Kalasataman eteläisimmässä kärjessä. Alueelta on hienot näkymät merelle, keskustaan ja Tervasaareen. Alueen suunnittelu on käynnissä ja alueelle tulee noin 3000 asukasta. Nihtiin tulee myös Kalasataman ratikan päätepysäkki ja tavoitteena on, että ratikan liikennöinti alkaa 2024. Nihdistä pääsee arviolta vuonna 2026 Kruunusillat-yhteyttä pitkin Merihakaan ja sieltä keskustaan. 
 • Redi-kauppakeskus avattiin syksyllä 2018. Lisäksi Rediin rakennetaan kahdeksan tornia, joista seitsemään torniin rakennetaan asuntoja noin 2 500 asukkaalle ja yhteen torniin tulee toimistoja ja huoneistohotelli. Torneissa on 20-37 kerrosta ja korkein niistä kohoaa 132 metriin. Ensimmäinen asuntotorni valmistui syksyllä 2019 ja toista tornia, joka valmistuu syksyllä 2021, rakennetaan parhaillaan.
 • Verkkosaaren eteläosan ensimmäinen asuntokohde valmistui loppuvuonna 2018. Keskon pääkonttori K-Kampus valmistui keväällä 2019. Lisää toimitilarakentamista on tulossa Itäväylän varteen. Alueelta löytyy myös 2018 käyttöönotettu terveys- ja hyvinvointikeskus. Alueen rantakortteleista on näkymiä Vanhankaupungin selälle. Redin palvelut ja hyvät joukkoliikenneyhteydet ovat ihan vieressä.
 • Verkkosaaren pohjoisosaan rakennetaan 2020-luvulla asuinalue noin 3 600 asukkaalle, iso päiväkoti ja pienvenesatama. Alueen esi- ja katurakentaminen on käynnissä.
 • Verkkosaarenrantaan on tulossa 2020-luvun alkupuolella 40 kelluvaa asuntoa.
 • Kyläsaaren pohjoisosan kampusalueella, Kalasataman pohjoisimmassa osassa, asuu opiskelijoita. Diakonia ammattikorkeakoulu muutti sinne 2016. Arcada ammattikorkeakoulun liikuntahalli ja opiskelija-asuntojanot valmistuivat alkuvuonna 2019. Muuten Kyläsaaren alue valmistuu Kalasataman rakentamisen loppupuolella 2030-luvulla.
 • Hermanninranta sijaitsee Hermannin rantatien ja tulevan Hermannin rantapuiston välissä. Alueen kaavoitus on käynnistetty 2020. Alueelle kaavoitetaan myös tontti peruskoulua varten.
 • Suvilahden vanhan kaasutehdasalueen rakennukset säilyvät ja niitä kunnostetaan pääasiassa kulttuuritoimintaan. Alueella järjestetään vuosittain lukuisia tapahtumia ja aluetta on tarkoitus kehittää tapahtuma-alueena.
 • Hanasaaren voimalaitostoiminta päättyy vuoden 2024 loppuun mennessä. Alueelle rakennetaan mm. asuntoja 2030-luvulla.

Toimitilojen rakentaminen

Yritykset haluavat Kalasatamaan etenkin sen keskeisen sijainnin ja hyvän saavutettavuuden vuoksi.

 • Toimitilaa rakennetaan Kalasataman Redi-keskukseen.
 • Lindström Invest on laajentanut toimitalokeskittymäänsä Hermannin rantatien vieressä, joista viimeisin valmistui vuoden 2019 lopussa. Seuraavan kohteen rakentaminen on tavoitteena aloittaa 2020.
 • Keskon päätoimitalo K-kampus valmistui keväällä 2019. Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus otettiin käyttöön helmikuussa 2018.
 • Kaupungin omaa kaupunkiympäristötaloa rakennetaan Työpajankadulle ja kohde valmistuu kesällä 2020.
 • Lisäksi Kalasatamassa on vielä hotelli- ja toimitilatontteja vapaana.

Katujen ja puistojen rakentaminen

Katuja ja puistoja rakennetaan vaiheittain alueen asuntorakentamisen aikataulussa. Katujen viimeistelytyöt ja istutukset voidaan tehdä yleensä vasta viereisten rakennusten valmistumisen jälkeen. Kalasatamanpuisto valmistuu lähes kokonaan 2020. Sompasaaressa sijaitsevan Loviseholminpuiston rakentaminen alkaa kesällä 2020 ja tavoitteena on rakentaa puisto lähes valmiiksi vuoden 2021 aikana. Pääosa Lovisehelminpuiston rakentamisesta tehdään vuonna 2021. Hermannin rantapuisto rakennetaan Kalasataman pohjoisosaan 2030-luvulla. Tulevaisuudessa rantaa myötäilee noin kuusi kilometriä pitkä rantareitti Vantaanjoen suulta Arabianrannan ja Kalasataman kautta Merihakaan.

Nimet uusille kaduille ja puistoille tulevat muun muassa Kalasataman historiasta satamana. Löytyy katuja, jotka on nimetty laivojen mukaan, kuten Junonkatu ja Capellanaukio. Kivihiilenkatu ja Koksikatu taas on nimetty alueella sijainneiden kivihiililaitureiden ja -varastojen ja kaasutehtaan mukaan. Verkkosaaressa nimistö perustuu kalastustermeihin.

Suunnitelmat ja katu- ja puistotyöt kartalla

Video Kalasatamanpuiston avajaisista

Rakentamislogistiikka minimoi haitat

Rakenta­mislogistiikkaoperaattori valvoo, että rakentami­seen liittyvä liikenne ja pysäköinti, tonttien ja katujen rakentaminen sekä niihin liittyvät tukitoiminnot, kuten varastointi, sujuvat mahdollisimman hyvin ja häiriöt vähenevät. Työmaiden tukitoimintoja ohjataan mahdollisuuksien mukaan keskitetyille logistiikka-alueille. Turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Katualueita, rakentamatto­mia alueita ja työmaa-alueiden ympäristön siisteyttä valvotaan säännöllisesti työmaakierroksilla.

Asukkaat voivat ilmoittaa rakentamislogistiikan yhteyshenkilölle mahdollisista häiriöistä ja rakentamisen aikaisista ongelmista.

Kalasataman rakentamislogistiikan yhteystiedot:

Sitowise Oy
Rakentamislogistiikan päivystyspuhelin: 040 621 5969
logistiikka.kalasatama (at) sitowise.com

 

Kaavoitus

Asemakaavoissa määritetään alueen maankäyttö, minne esimerkiksi rakennetaan asuntoja, toimistoja ja puistoja ja missä kulkevat kadut ja muut väylät. Kaavoituksesta voit lukea lisää täältä

Kalasataman osa-alueiden asemakaavoja ja niihin liittyvää aineistoa Helsingin karttapalvelussa

 

Tontit

Helsingin kaupunki luovuttaa asuntotontteja pääasiassa yleisten tonttihakujen kautta.  Osa tonteista luovutetaan erikseen järjestettävillä laatu- tai hintakilpailuilla.

Kalasatamassa on myös useita toimitila- ja hotellitontteja. Tontteja voi tiedustella kaupungin maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelusta.

Tilaa Kalasataman rakentamisen uutiskirje

Kalasataman rakentamisen uutiskirje julkaistaan muutaman kerran vuodessa. Sähköpostiin lähetettävän uutiskirjeen tuottaa Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia.

Tilaa uutiskirje tästä.

 

Päivitetty 6.6.2022