Kalasataman rakentaminen kestää 2040-luvulle saakka. Se on yksi suurimpia rakennettavia alueita Helsingissä. Meren rannalle rakennetaan koteja 25 000 asukkaalle.

Kalasataman rakentaminen on käynnissä Itäväylän ympäristössä Sörnäistenniemessä, Redin alueella, Sompasaaressa, Verkkosaaren eteläosassa ja Kyläsaaren pohjoisosassa.

Näin Kalasatamaa rakennetaan

Ensimmäiset asukkaat muuttivat Kalasatamaan syksyllä 2012. Aiemmin paikalla on ollut satama sekä pienteollisuutta, jota on vielä jonkin verran jäljellä. Rakentaminen on käynnissä usealla osa-alueella.

 • 175 hehtaaria
 • asuntoja 1 200 000 kerrosneliötä
 • toimitiloja 400 000 kerrosneliötä
 • Arvioidut investoinnit koko rakentamisaikana: kaupunki 600 M€, yksityiset investoinnit 5 mrd. €

Ennen talonrakentamista tehdään esirakentamista, johon kuuluu muun muassa maapohjan vahvistamista, pilaantuneiden maiden puhdistamista sekä ranta-alueiden täyttöä ja ruoppausta.

Katso suunnitelmat kartalla

Rakentamista 2019

 • Redin torneja rakennetaan vuoden 2024 loppuun asti.
 • Keskon pääkonttorin, K-kampus valmistuu keväällä 2019 ja loput korttelista vuoden 2019 lopussa.
 • Sörnäistenniemen viimeiset asuntokohteet valmistuvat 2019.
 • Sompasaaren asuntorakentaminen jatkuu ja useita kohteita valmistuu vuoden 2019 aikana.
 • Verkkosaaren eteläosassa rakennetaan vilkkaasti ja muutama kohde valmistuu vuoden 2019 aikana.
 • Kyläsaaren pohjoisosassa, kampusalueella, valmistuu tammikuun lopussa Arcada ammattikorkeakoulun liikuntahalli  ja opiskelija-asunnot. 
 • Kaupunkiympäristötoimialan uuden toimitalon rakentaminen jatkuu ja se valmistuu kesällä 2020.
 • Lindström Invest Oy:n toimitilahanke Rantatien Loikka valmistuu.
 • Kalasataman peruskoulun toisen vaiheen rakentaminen alkaa kesäkuussa 2019.
 • Kalasatamanpuiston seuraavan vaiheen rakentaminen jatkuu.
 • Katujen rakentaminen jatkuu Sompasaaressa ja Verkkosaaren eteläosassa. Katujen viimeistelytöitä tehdään mm. Koksikadulla ja valmistuvien talohankkeiden kohdalla. Vilhonvuorenkadun rakentaminen  jatkuu syksyllä 2019.
 • Verkkosaaren pohjoisosassa käynnistyy esi- ja katurakentaminen.
 • Kalasataman raitiotien hankesuunnitelman laadinta alkaa 2019
 • Lisäksi Nihdin asemakaavaa viedään päätöksentekoon.

Rakentamisaikataulut kartalla

Kartta pdf:nä: Kalasataman osa-alueiden rakentamisaikatauluja

Kalasataman eri osa-alueiden rakentamisaikatauluista näet rakentamisen aloitusvuodet, arvioidut valmistumisvuodet sekä eri osa-alueille tulevat asuntojen hallintamuodot eli onko tulossa omistus-, vuokra-, hitas-, asumisoikeus-, opiskelija- tai nuorisoasuntoja.

Kartat päivitetään muutaman kerran vuodessa.

  Rakentamisen ja suunnittelun asukasilta 2018

  23. tammikuuta 2018 pidetyn rakentamisen ja suunnittelun asukasillan esitykset pdf-muodossa.

  Kalasataman rakentamisen tilanne

  Kalasataman raitiotiet

  Kalasataman joukkoliikenne

  Nihdin asemakaavoitus

   

  Millaisia eri alueita Kalasatamaan tulee?

  Sörnäistenniemen asuntorakentaminen alkaa jo valmistua ja myös Sompasaareen, Verkkosaareen ja Rediin muuttaa lähivuosina tuhansia asukkaita. Lisäksi Kyläsaaren pohjoisosassa, kampusalueella, asuu jo opiskelijoita. Nihti, Verkkosaaren pohjoisosa, Hermanninranta, Kyläsaari ja Hanasaari rakennetaan myöhemmin.

  • Sörnäistennimeen tulee noin 2 700 asukasta. Alueella on jo koulu, jonka toisen vaiheen rakentaminen alkaa 2019, kaksi päiväkotia, pari pientä päivittäistavaraliikettä, muutama ravintola ja vähän muutakin liiketilaa. Viimeiset asunnot valmistuvat loppuvuonna 2018. Hotellitontti rakennetaan myöhemmin. Sörnäistenniemeltä pääsee Isoisänsiltaa pitkin Mustikkamaalle.
  • Sompasaareen rakennetaan koteja noin 3 000 asukkaalle. Ensimmäiset asunnot valmistuvat 2018. Sompasaaren keskiosaan tulee Loviseholminpuisto ja alueen rannoille on kaavoitettu tontteja laivoille, joiden tulee olla kaupunkilaisille avoimia kuten ravintolalaivoja. Lisäksi alueen asemakaava mahdollistaa kylpylähotellin rakentamisen.
  • Nihti sijaitsee Kalasataman eteläisimmässä kärjessä. Alueelta on hienot näkymät merelle, keskustaan ja Tervasaareen. Alueen suunnittelu on käynnissä. Nihdistä pääsee arviolta vuonna 2026 Kruunusillat-yhteyttä pitkin Merihakaan ja sieltä keskustaan. 
  • Rediin rakennetaan kaupallisten palveluiden lisäksi asuntoja noin 2 500 asukkaalle. Metroaseman ympärille rakennetaan kahdeksan tornia pääasiassa asumiseen. Torneissa on 20-37 kerrosta ja korkein niistä kohoaa 132 metriin.
  • Verkkosaaren eteläosan ensimmäinen asuntokohde valmistuu loppuvuonna 2018. Alueelle rakennetaan parhaillaan vuonna 2019 valmistuvaa Keskon pääkonttoria K-Kampusta. Lisää toimitilarakentamista on tulossa Itäväylän varteen. Alueelta löytyy myös 2018 käyttöönotettu terveys- ja hyvinvointikeskus. Alueen rantakortteleista on näkymiä Vanhankaupungin selälle ja Verkkosaaren kanavaan. Redin palvelut ja hyvät joukkoliikenneyhteydet ovat ihan vieressä.
  • Verkkosaaren pohjoisosaan rakennetaan 2020-luvulla asuinalue noin 3 600 asukkaalle, iso päiväkoti ja pienvenesatama.
  • Verkkosaarenrantaan on tulossa 2020-luvun taitteessa 40 kelluvaa asuntoa.
  • Kyläsaaren pohjoisosan kampusalueella, Kalasataman pohjoisimmassa osassa, asuu opiskelijoita. Diakonia ammattikorkeakoulu muutti sinne 2016. Kampusalueelle valmistuu 2019 Arcada ammattikorkeakoulun liikuntahalli ja opiskelija-asuntoja. Myöhemmin kampusalue täydentyy Diakonia ammattikorkeakoulun majoitustoiminta- ja opiskelija-asuntohankkeilla. Muuten Kyläsaaren alue valmistuu Kalasataman rakentamisen loppupuolella 2030-luvulla.
  • Hermanninranta sijaitsee Hermannin rantatien ja tulevan Hermannin rantapuiston välissä. Se on viimeisimpiä Kalasatamaan rakennettavia alueita.
  • Suvilahden vanhan kaasutehdasalueen rakennukset säilyvät ja niitä kunnostetaan pääasiassa kulttuuritoimintaan. Alueella järjestetään vuosittain lukuisia tapahtumia.
  • Hanasaaren voimalaitostoiminta on päätetty lakkauttaa vuoden 2024 loppuun mennessä. Alueelle rakennetaan asuntoja 2030-luvulla.

  Katuja ja puistoja rakennetaan

  Nimet uusille kaduille ja puistoille tulevat muun muassa Kalasataman historiasta satamana. Löytyy katuja, jotka on nimetty laivojen mukaan, kuten Junonkatu ja Capellanaukio. Kivihiilenkatu ja Koksikatu taas on nimetty alueella sijainneiden kivihiililaitureiden ja -varastojen ja kaasutehtaan mukaan. Verkkosaaressa nimistö perustuu kalastamisen termeihin.

  • Kalasatamanpuisto avautuu kiilamaisesti Redistä etelään. Puiston ensimmäinen osa pelikenttineen valmistui 2017. Valmiin puiston koko on noin 2,5 hehtaaria, josta nyt on rakennettu noin puolet. Puiston loppuosan rakentaminen alkaa heti kun ympäröivät työmaajärjestelyt sen sallivat.
  • Sompasaaren keskelle rakennetaan Loviseholminpuisto 2020-luvun alkupuolella.
  • Kalasataman pohjoisosaan tulee myöhemmin Hermannin rantapuisto.
  • Tulevaisuudessa rantaa myötäilee rantareitti Vantaanjoen suulta Arabianrannan ja Kalasataman kautta Merihakaan.
  • Katuja rakennetaan useassa vaiheessa. Katujen pinnat ja istutukset viimeistellään, kun kadun kohdalla oleva rakennus on valmistunut.

  Suunnitelmat ja katu- ja puistotyöt kartalla

  Video Kalasatamanpuiston avajaisista

  Asuntorakentaminen Kalasatamassa

  Parhaillaan taloja rakennetaan Sörnäistenniemeen, Sompasaareen, Verkkosaaren eteläosaan, Rediin ja opiskelija-asuntoja Kyläsaaren pohjoisosaan.

  Kalasatamaan rakennetaan vapaarahoitteisia omistusasuntoja, vapaarahoitteisia ja valtion tukemia vuokra-asuntoja, asumisoikeusasuntoja, hintasäädeltyjä hitas-asuntoja sekä asuntoja opiskelijoille ja senioreille. Asuntoja markkinoivat rakennuttajat.

  Rakennamme uusia toimitiloja ja tiloja palveluille

  Yritykset haluavat Kalasatamaan etenkin sen keskeisen sijainnin vuoksi. Uudet yritykset tuovat lisää palveluita ja työpaikkoja. Yksin Kalasataman metroaseman läheisyyteen on tulossa noin 5000 uutta työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä.

  • Toimitilaa rakennetaan Kalasataman Redi-keskukseen. Ajankohtaista Redin työmaalta SRV:n sivuilla.
  • Lindström Invest laajentaa 2010 valmistunutta Rantatie Original-toimitaloa Hermannin rantatien vieressä Rantatien Kasvu ja Loikka -hankkeilla. Rantatien Kasvu valmistui 2017 ja Rantatien Loikan rakentaminen alkoi 2018. Lisätietoja rakennuttaja YIT:n sivuilla.
  • Keskon päätoimitalo K-kampus rakennetaan Työpajankadulle. Rakentaminen alkoi 2017 alussa. Hanke toteutetaan yhteistyössä Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiön Varman kanssa. K-Kampus valmistuu keväällä 2019. Kortteliin tulee yli 2 000 uutta työntekijää.
  • Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus otettiin käyttöön helmikuussa 2018.
  • Kaupungin omaa kaupunkiympäristötaloa rakennetaan 1 400 työntekijälle Työpajankadulle. Arvioitu valmistuminen on keväällä 2020.

  Siltoja rakennetaan

  Tulevaisuuden siltahankkeista suurin on Kruunuvuorenrannasta Korkeasaaren ja Kalasataman kautta keskustaan ulottuva raitioliikenteen ja kevyen liikenteen siltayhteys Kruunusillat. Hanke sai Helsingin kaupunginvaltuustolta rakentamispäätöksen elokuussa 2016.

  Kalasatamassa yhteys kulkee alueen eteläosan kautta, yhdistäen Nihdin Merihakaan ja Korkeasaareen.

  Kalasatamasta pääsee Mustikkamaalle kävellen ja pyörällä Isoisänsiltaa pitkin.

   

  Työmaat pidetään siisteinä

  Rakentamislogistiikka tarkoittaa palvelua, joka muun muassa ohjaa ja valvoo työmaiden yleistä siisteyttä ja varastointia.

  Kalasatamassa asukkaat voivat ilmoittaa rakentamislogistiikan yhteyshenkilölle mahdollisista häiriöistä ja rakentamisen aikaisista ongelmista.

  Kalasataman rakentamislogistiikan yhteystiedot:

  Sitowise Oy
  Rakentamislogistiikan päivystyspuhelin: 040 621 5969
  logistiikka.kalasatama (at) sitowise.com

  Esirakentaminen ja maaperän kunnostus

  Kalasatamassa tähdätään kustannustehokkaaseen ja ekologiseen rakentamiseen. Alueen esirakentamiseen kuuluu muun muassa maapohjan vahvistamista, pilaantuneiden maiden puhdistamista sekä ranta-alueiden täyttöä ja ruoppausta.

  Kalasataman alue on ollut teollisuus- ja satamakäytössä 1800-luvun loppupuolelta lähtien. Ranta-aluetta on vuosikymmenten kuluessa laajennettu maantäytöillä. Alueen saaret, kuten Kyläsaari, Iso ja Pieni Verkkosaari, Sompasaari ja Hanasaari ovat hautautuneet nykyisen Kalasataman alle.

  Syntyvän Kalasataman alueella on tehty useita maaperätutkimuksia. Pilaantuneeksi havaittua maaperää kunnostetaan kaavoituksen ja rakentamisen tahdissa. Kunnostuksen tavoitteet perustuvat kunkin alueen uuteen käyttötarkoitukseen.

  Tilaa Kalasataman rakentamisen uutiskirje

  Kalasataman rakentamisen uutiskirje julkaistaan noin neljä kertaa vuodessa. Sähköpostiin lähetettävän uutiskirjeen tuottaa Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia.

  Tilaa uutiskirje tästä.

   

  Päivitetty 14.3.2019