Suvilahdesta tulee kaupunkikulttuuria tarjoava kokonaisuus. Suvilahden entisen sähkövoimalan ja kaasulaitoksen alueeseen kuuluu yhdeksän rakennusta, kaksi kaasukelloa ja piha-alue. Alueella on työ-, ateljee- ja esitystiloja taiteilijoille, taiteilijaryhmille ja muille kulttuuritoimijoille ja etenkin kesäisin runsaasti tapahtumia. Alueelta löytyy myös ravintoloita.

Suvilahtea hallinnoi Kiinteistö Oy Kaapelitalo.

Suvilahden tapahtumakortteli – usein kysytyt kysymykset

 

Miten Suvilahtea kehitetään?

Helsinki haluaa kehittyä yhä paremmaksi tapahtumakaupungiksi ja samaan aikaan tukea omaleimaisen ja paikallisen kulttuurin syntymistä. Kaupungissa on puutetta monimuotoisista, hyvien yhteyksien päässä olevista tapahtumapaikoista. Suvilahden alueesta halutaan kansainvälisesti erottuva, pysyvä tapahtuma-alue. Kehittäminen koskee ns. koillisnurkan tonttia ja sen eteläpuolista tapahtuma-aluetta.

Asemakaavaa muutetaan. Miten ja milloin voi osallistua ja vaikuttaa?

Suvilahteen suunnitellaan parhaillaan tapahtumakorttelia ja sen eteläpuolelle tapahtuma-aluetta mm. erilaisten kulttuuri- ja liikuntatapahtumien käyttöön. Leonkadun, Koksikadun, Vilhonvuorenkadun ja uuden Kaasutehtaankadun rajaaman alueen pohjoisosaan on suunnitteilla tapahtumatilaa sekä toimisto-, hotelli-, ravintola- ja liiketiloja sisältävä kortteli.

Suvilahden tapahtumakorttelin asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 9.–27.11.2020. Hankkeen tiedot löytyvät karttapalvelusta. Palautetta ja ideoida toivottiin eteläosassa olevan tapahtumakentän osalta – esimerkiksi millaista ympärivuotista toimintaa alueella voisi olla. 

OAS-vaiheesta saatu palaute huomioidaan kaavaa laadittaessa. Korttelista laaditaan kaavaehdotus vuoden 2021 aikana ja se viedään Kaupunkiympäristölautakuntaan loppuvuodesta. Lautakuntakäsittelyn jälkeen kaavaehdotus tulee kommentoitavaksi ja siitä tiedotetaan alueen asukkaille ja muille osallisille. Ehdotuksesta saatujen mielipiteiden jälkeen laaditaan tarkistettu kaavaehdotus. Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan. 

Suvilahden tapahtumakorttelista on käynnissä arkkitehtuurikilpailu, milloin se ratkeaa?

Suvilahti Event Hub:lla on alueesta kehittämisvaraus 31.12.2022 asti. Alueen ratkaisusta käytiin arkkitehtuurikilpailu neljän toimiston kesken ja voittaja julkaistiin tammikuussa 2021. Suvilahden tapahtuma-alueen arkkitehtuurikilpailun voittaja on valittu (21.1.2021)

Kilpailulla haettiin ratkaisuja kaupunkikuvallisten reunaehtojen selvittämiseksi. Kilpailun voittotyön on tarkoitus olla asemakaavatyön pohjana.

Mikä on Suvilahti Event Hub?

Suvilahti Event Hub on kulttuurialan osaamisen keskittymä ja älykäs viihdealan tapahtumakeskus. Se tuo ympärivuotisen tapahtumatarjonnan kaupungin sydämeen ja toimii suomalaisen viihde- ja tapahtumatuotannon sekä osaamisen huippuyksikkönä, joka kumpuaa intohimosta ja maailmanluokan lähestymisestä koko viihde- ja tapahtumatoimialojen kehittämiseen yhdessä kansainvälisen kumppaniverkoston kanssa. Sisä- ja ulkotilojen yhdessä hyödyntäminen mahdollistaa monimuotoisen ja ympärivuotisen tapahtumakirjon. 

Esityksen taustalla ovat TV tuottajaohjaaja Aarni Kuorikoski, tapahtuma-alan konkari Jyrki Hytti ja viihdealan monitaitaja Mikko Leppilampi. Toiminnallisesta suunnittelusta on vastannut Arkkitehtitoimisto Soini & Horto Oy. Hankekehityksestä, rakennuttamisesta, rakentamistaloudesta ja sijoittajasuhteista vastaa Realidea Oy:n Hannu Lokka.

Millaisia tapahtumia Suvilahden alueella voisi olla?

Suvilahden tapahtuma-alue on myös jatkossakin tarkoitus pitää tapahtumakäytössä. Tavoitteena on laajentaa kulttuuri- ja tapahtumatoimintaa entisestään ympärivuotiseksi, monimuotoisille kohderyhmille suunnatuksi toiminnaksi jotka voisivat sisältää esim. koko perheen tapahtumia, liikunnallisia tapahtumia tai harrastetapahtumia. Lisäksi tavoitteena on saada alueelle erilaisia tapahtumatoimintaa tukevia palveluja. 

Mitä haasteita alueella on?

Suvilahden alueen kehittäminen ympärivuotiseksi kulttuuri- ja tapahtuma-alueeksi on haasteellinen prosessi, jossa alueen uusien ja olemassa olevien toimijoiden, rakennusten, ympäröivän alueen ja sen asukkaiden sekä liikennekokonaisuuden yhteensovittaminen kunnianhimoisen kehittämistavoitteen kanssa vaatii huolellisuutta ja tarkkaa arviointia. 

Alueen ympäristö on viime vuosina muuttunut merkittävästi ja sinne on muuttanut huomattava määrä uusia asukkaita. Alueen sijainti ja ympäristön vaatimukset tuovat toiminnalle joitain rajoituksia. Esim. yli kello 22.00 järjestettäviä konsertteja ja muita tapahtumia, joista aiheutuu melua ja muuta häiriötä, voidaan tapahtuma-alueella jatkossakin järjestää vain rajoitettu määrä. Alueen on tarkoitus toimia jatkossa myös festivaalien pitopaikkana, mutta ympäröivän asuinalueen rajoitukset eivät mahdollista festivaalitoiminnan laajentamista nykyisestä.

Mitä skeittipuistolle tapahtuu?

Skeittipuistolle etsitään uusi sijainti. 

Mitä muuta on suunnitteilla Suvilahteen?

Suvilahden aluetta kehitetään tulevaisuudessa laajasti. Tiilisen kaasukellon kunnostaminen on käynnissä. Lisäksi selvitetään Helsingin taidemuseo HAM:n mahdollista sijoittumisesta kaasukelloihin. Kaupunki on sitoutunut myös festivaalialueena toimivan kentän infran parantamiseen.
Tavoitteena on muodostaa Suvilahdesta kokonaisuus, joka on profiililtaan omintakeinen ja alueen perinteitä kunnioittava sekä sopii ulkoasultaan urbaaniin maisemaan. Ympäri vuoden toimivan ja omaleimaisen Suvilahden toivotaan houkuttelevan jatkossa Helsinkiin myös entistä enemmän matkailijoita. 

Kuka koordinoi Suvilahden alueen ulkotilaa ja tapahtumia?

Kaupungin tavoitteena on ollut alueen kokonaiskehittäminen kaupungin ohjaamana. Koko Suvilahden alueen ulkotilaa ja niillä järjestettäviä tapahtumia nyt ja tulevaisuudessa koordinoi Kiinteistö Oy Kaapelitalo. 

Keneltä voi kysyä lisätietoja Suvilahdesta? 

Helsingin kaupunki, Hannu Asikainen, hannu.asikainen@hel.fi, puh. 050-5396189
Suvilahti Event Hub, Hannu Lokka, hannu.lokka@realidea.fi, puh. 040-0454342
Kiinteistö Oy Kaapelitalo, Kai Huotari, kai.huotari@kaapelitehdas.fi, 050-3841557

Katso alta aluekuvaa yläilmoista käsin:

Päivitetty 4.2.2021