Helsingin keskustassa on 1 600 000 kerrosneliötä toimisto-, myymälä- ja asiakaspalvelutiloja. Tilojen kysyntä ja vuokrataso ovat Suomen korkeimpia ja vajaakäyttöaste maan pienimpiä. 

Suomen halutuin yritysalue

Pääkaupunkiseudulla on kansallisesti tärkeä rooli kasvavana ja ainoana metropolialueena Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn edistämisessä. Menestyvän yritystoiminnan ja monipuolisen elinkeinorakenteen turvaamiseksi kaupunki huolehtii omilla toimenpiteillään siitä, että Helsingissä on jatkossakin tarjolla markkinalähtöistä kysyntää ja yritysten tarpeita vastaavia sijoittumismahdollisuuksia – tiloja, tontteja ja alueita – nykyiselle ja uudenlaiselle yritystoiminnalle.

Helsingin keskusta-alueella, jossa ei ole juurikaan löydettävissä uusia rakennuspaikkoja, kuten muuallakin kantakaupungissa, purkava uudisrakentaminen toimistokäyttöön sekä rakennusten täydellinen peruskorjaus mahdollistavat tilakannan uusiutumisen ja modernisoinnin ja sitä kautta usein myös työpaikkamäärän kasvun olemassa olevissa tai uusituissa tiloissa.

Alueen toiminnot tarvitsevat toistensa läheisyyttä ja asiakasvirtoja. Hyvät kotimaiset ja kansainväliset yhteydet ovat alueen vahvuus.

Palvelukartalta löytyvät keskustan julkiset palvelut ja myös yksityisiä palveluita.

 

Päivitetty 24.2.2021