Tori takaisin Töölöön!

Töölöntorista on tavoitteena luoda viihtyisä, elämyksellinen, ympärivuotiseen oleskeluun ja asiointiin houkutteleva kaupunkitila. Tavoitteena on myös parantaa elinkeinojen toimintaedellytyksiä, kehittää toritoimintaa ja kivijalkaliiketilojen liittymistä osaksi toria sekä sen muodostamaa tilallista kokonaisuutta ja kehittyvää raideliikennekeskittymää. 

Töölöntorin kehittäminen etenee vuosina 2019−20 järjestetyn ideakilpailun jälkeen pienillä parannuksilla samalla kun tehdään pysyvien ratkaisujen suunnittelua. Jatkosuunnittelua on tehty vuoden 2020 syksystä alkaen kilpailun voittaneen suunnitelman pohjalta. 

Ennen varsinaisen uudistuksen alkua torialueelle toteutetaan kokeiluina pieniä parannuksia, joilla torialuetta kohennetaan ja piristetään. Parannusten toteuttaminen aloitettiin syksyllä 2021. Torista muodostetaan yhtenäinen aukiotila, jolle terassitoiminta, torimyynti ja oleskelu voivat paremmin levittäytyä. Torin viihtyisyyttä parannetaan istutuksilla ja toritoiminnan järjestelyillä. Jotta torin toiminnallisuutta voidaan kehittää, tullaan taksiasema siirtämään torilta Sandelsinkadun reunaan ja poistamaan pysäköintipaikat torialueelta. Parannuksiin liittyvä liikennejärjestelysuunnitelma vietiin kaupunkiympäristölautakunnan päätettäväksi maaliskuussa 2021. Alla olevassa kuvassa esitellään torin tilapäisiä kokeiluja asemapiirroksen avulla.

Töölöntorin tilapäisten kokeilujen asemapiirros

Ajankohtaisia suunnitelmia esiteltiin asukkaille verkkotilaisuudessa ke 17.2.2021 klo 17−19. Tilaisuudessa esitetyt kysymykset ja kaupungin asiantuntijoiden vastaukset on kerätty yhteen ja ne löytyvät seuraavasta linkistä: Töölön asukasillan kysymykset, vastaukset ja kommentit.

Töölöntorin asemakaavoitus käynnistymässä

Torialueen asemakaavoitus käynnistyy talvella 2021−2022 ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa asukkailta ja muilta alueen toimijoilta pyydetään kannanottoja suunnitelmiin. 

Torin uudistus on tavoitteena toteuttaa jo 2020-luvun puolivälissä, heti tilapäisten kokeiluiden jälkeen. Suunnittelussa kuitenkin huomioidaan torin kehittyminen vaiheittain, sillä esimerkiksi torin alle tuleva Pisara-rata toteutuu mahdollisesti vasta joskus 2030-luvulla. 

Suunnittelussa tutkitaan myös kauppahallirakennuksen sijoittamista torialueelle voittaneen kilpailuehdotuksen mukaisesti. Kauppahallin rakentaminen edellyttää oikeanlaisen konseptin ja rahoituksen mahdollistumista. Liiketoiminnallisessa tarkastelussa selvitetään Töölöntorin alueen kaupallinen potentiaali sekä miten nykyiset kaupalliset toiminnot ja alueelle suunniteltu rakentaminen muodostaisivat kaupallisesti ja liiketaloudellisesti toimivan ja houkuttelevan kokonaisuuden ja konseptin.  

Töölöntorin asemakaavan viitesuunnitelma (pdf, 29 Mt)

Töölöntorin ideakilpailun voitti Arkkitehtitoimisto Konkret Oy ehdotuksellaan Two to One 

Voittajatyössä torin keskiosaan on suunniteltu tasainen aukio, joka soveltuu suihkulähteelle, kesätapahtumien järjestämiseen ja talvisin luistinradaksi. Aukion reunoille tulisi oleskeluun penkkejä, matalia portaita ja istutusaltaita, ja torin ympärille istutettaisiin lisää puita. Torin itälaitaan esitetään paviljonkimaista kauppahallia. Torikaupalle varattaisiin tilaa hallin edustalle.

Työssä ehdotetaan, että Tykistönkatu suljettaisiin autoliikenteen läpiajolta ja muutettaisiin torin kohdalta kävely- ja terassialueeksi. Torilla ei olisi pysäköintiä, vaan pysäköintipaikat olisivat Sandelsinkadun ja Töölöntorinkadun varressa.

Helsingin kaupunki aloittaa torin tarkemman suunnittelun kilpailun voittajan kanssa. Jatkosuunnittelussa kehitetään voittajatyössä esitettyjä ideoita ja hiotaan toteutusratkaisuja. Jatkosuunnittelun aikana selviää torin muutosten laajuus. Samalla selvitetään, mitä kilpailutyössä esitettyjä ideoita voitaisiin kokeilla nopealla aikataululla.

Kilpailun lähtökohtana oli torialueen kehittäminen houkuttelevaksi ja omaleimaiseksi aukioksi. Alueen suunnittelun lisäksi kilpailuun toivottiin uusia ehdotuksia ja ajatuksia siitä, mitä toritoiminta Töölössä voisi tulevaisuudessa olla.

Kilpailun järjesti Helsingin kaupunki yhdessä Suomen Arkkitehtiliiton ja Suomen maisema-arkkitehtiliiton kanssa.

Kuvia palkituista töistä ja arvostelupöytäkirja

Kilpailuehdotukset ja niistä annetut kommentit

Uutiset aiheesta

18.10.2021 Töölöntorille lisää viihtyisyyttä pienillä parannuksilla – työt alkavat lokakuussa

29.1.2020: Töölöntorin ideakilpailun voittajatyössä resepti torin elävöittämiseksi

31.10.2019: Töölöntorin ideakilpailuun lähes 80 ehdotusta – kilpailutyöt kommentoitavana 20.11. asti  

29.5.2019: Töölöntorin elävöittämiseksi etsitään ideoita kilpailulla

 

 

Lisätietoja:

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala

Aino Leskinen
maisema-arkkitehti

Otso Huhtala
arkkitehti

Elina Rundell 
liikenneinsinööri 

sähköpostit: etunimi.sukunimi@hel.fi

 

Päivitetty 2.5.2022
Töölöntorin ideakilpailu

1. palkinto
Two to One
Arkkitehtitoimisto Konkret Oy

2. palkinto
La Ritournelle
Anssi Lauttia

3. palkinto
Ryijy
Ilkka Törmä ja Otto Autio

Kunniamaininnat

Töölän Kerä
Veera Tolvanen

Dolce Piazza
Jaakko Heikkilä ja Katariina Heikkilä

Töölön kaste
Arkkitehtitoimisto Opus Oy