Helsinki on kestävän kaupunkikehityksen edelläkävijä. Helsingissä tarkastellaan kestävyyttä kolmesta näkökulmasta: sosiaalinen kestävyys, ekologinen kestävyys sekä taloudellinen kestävyys. Tasapaino mahdollistaa kestävän kehityksen edistämisen ja kokonaisvaltaisesti hyvän elämän.

Kestävä kaupunkikehitys tarkoittaa Helsingissä energiatehokasta, tiivistä kaupunkia, jota rakennetaan raideyhteyksien varaan ilmastoviisaasti ja kiertotaloutta hyödyntäen. Se tarkoittaa myös sosiaalisesti kestävää kaupunkia, jossa asuinalueiden eritytyminen pysäytetään aktiivisella kaupunkiuudistuksella. Näillä sivuilta löydät tietoa erilaisista keinoista, joilla rakennamme Helsinkiä maailman tasa-arvoisimmaksi ja ilmastoviisaimmaksi kaupungiksi.

Hiilineutraali Helsinki

Tavoitteena on tehdä Helsingistä hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteeseen pyritään 147 ilmastoteon kautta, joista monet liittyvät rakentamiseen ja kaupunkikehitykseen. Tavoitteiden etenemistä voi seurata Helsingin ilmastovahti -palvelussa.

Kiertotalous

Helsinki julkaisi keväällä 2020 kiertotalouden tiekartan. Kiertotalous tarkoittaa luonnonvarojen säästäväistä käyttämistä, jätteen arvostamista raaka-aineena ja siirtymistä kuluttamisesta ja omistamisesta kohti palveluja ja digitalisaatiota. Myös kiertotalouden saralla rakentamisessa pyritään lisäämään materiaalien uusiokäyttöä, muun muassa maamassoja kierrättämällä.

Kehittyvä kerrostalo

Kehittyvä kerrostalo -ohjelmassa Helsinki pilotoi uusia innovaatioita kerrostaloasumiseen yhteistyössä rakennuttajien kanssa. Kestävyys, energiatehokkuus ja ilmastoystävällinen rakentaminen ovat olleet kasvavassa roolissa Kehittyvä kerrostalo -hankkeissa. Kerrostaloasuminen on avainasemassa kestävässä kaupunkikehityksessä, sillä 86 % Helsingin asunnoista on kerrostaloissa.

 

Helsingin kaupunkistrategian myötä vanhojen alueiden täydennysrakentamisen merkitys ja arvo täysin uusien asuinalueiden rinnalla on kasvanut viime vuosien aikana. Positiivinen muutos lisää hyvinvointia ja saa aikaan kestävää kasvua kaupungille.

Lue lisää about topic Kaupunkiuudistus

Rakennusten energiatehokkuusvaatimukset kiristyvät, mikä tarkoittaa, että kun asumisen aikainen energiankäyttö vähenee, rakennusmateriaalien rooli kasvaa. Helsinki edistää siksi puurakentamista monin tavoin.

Lue lisää about topic Puurakentaminen

Uutisia aiheesta

1.3.2021

Helsinki palkkasi insinööritiimin auttamaan taloyhtiöitä energiaremonteissa

Lähes kaikissa Helsingin asuinkerrostaloissa voidaan parantaa energiatehokkuutta niin, että se on...

22.2.2021

Helsingin puurakentamisen esittely avaa Puuinfon artikkelisarjan

Sekä valtakunnan että kuntien tasolla on monissa rakentamisen kehitysohjelmissa määritelty, että...

18.2.2021

Ympäristöministeriön puurakentamisen tukiohjelman 5. hakukierroksella hakuaikaa 1.3. asti

Ympäristöministeriön Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelman avulla edistetään puun käyttöä...

17.2.2021

Hiilineutraalin Helsingin tekijät: Ulla Vuolle pienentää sosiaali- ja terveystoimialan päästöjä

– En ole koskaan kokenut, että ilmastotyö olisi jotenkin ylimääräistä lisätyötä. Päinvastoin....

12.2.2021

Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaan uusi hiilineutraali korttelihanke

Helsingin kaupungin kerrostaloasumisen laadun ja viihtyisyyden parantamiseen tähtäävään Kehittyvä...

10.2.2021

Asuinalueiden turvallisuus on kokemus, johon vaikutetaan niin median, kaupunkisuunnittelun kuin poliisinkin taholta

Helsinki on havahtunut asuinalueiden haitallisen eriytymisen mahdollisuuteen jo varhain, ja...

8.2.2021

Mellunmäen metroaseman laiturialueen perusparannus alkaa helmikuussa

Metroaseman laiturialueella uusitaan katos, laiturilaatoitukset ja laiturikatoksen julkisivut....

3.2.2021

Aurinkosähkö tuli kouluihin, kirjastoihin ja kerrostaloihin

Aurinkoenergian käyttö energialähteenä yleistyy Helsingissä järjestelmällisesti askel askeleelta....