Helsinki on kestävän kaupunkikehityksen edelläkävijä. Helsingissä tarkastellaan kestävyyttä kolmesta näkökulmasta: sosiaalinen kestävyys, ekologinen kestävyys sekä taloudellinen kestävyys. Tasapaino mahdollistaa kestävän kehityksen edistämisen ja kokonaisvaltaisesti hyvän elämän.

Kestävä kaupunkikehitys tarkoittaa Helsingissä energiatehokasta, tiivistä kaupunkia, jota rakennetaan raideyhteyksien varaan ilmastoviisaasti ja kiertotaloutta hyödyntäen. Se tarkoittaa myös sosiaalisesti kestävää kaupunkia, jossa asuinalueiden eritytyminen pysäytetään aktiivisella kaupunkiuudistuksella. Näillä sivuilta löydät tietoa erilaisista keinoista, joilla rakennamme Helsinkiä maailman tasa-arvoisimmaksi ja ilmastoviisaimmaksi kaupungiksi.

Hiilineutraali Helsinki

Tavoitteena on tehdä Helsingistä hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteeseen pyritään 147 ilmastoteon kautta, joista monet liittyvät rakentamiseen ja kaupunkikehitykseen. Tavoitteiden etenemistä voi seurata Helsingin ilmastovahti -palvelussa.

Kiertotalous

Helsinki julkaisi keväällä 2020 kiertotalouden tiekartan. Kiertotalous tarkoittaa luonnonvarojen säästäväistä käyttämistä, jätteen arvostamista raaka-aineena ja siirtymistä kuluttamisesta ja omistamisesta kohti palveluja ja digitalisaatiota. Myös kiertotalouden saralla rakentamisessa pyritään lisäämään materiaalien uusiokäyttöä, muun muassa maamassoja kierrättämällä.

Kehittyvä kerrostalo

Kehittyvä kerrostalo -ohjelmassa Helsinki pilotoi uusia innovaatioita kerrostaloasumiseen yhteistyössä rakennuttajien kanssa. Kestävyys, energiatehokkuus ja ilmastoystävällinen rakentaminen ovat olleet kasvavassa roolissa Kehittyvä kerrostalo -hankkeissa. Kerrostaloasuminen on avainasemassa kestävässä kaupunkikehityksessä, sillä 86 % Helsingin asunnoista on kerrostaloissa.

 

Helsingin kaupunkistrategian myötä vanhojen alueiden täydennysrakentamisen merkitys ja arvo täysin uusien asuinalueiden rinnalla on kasvanut viime vuosien aikana. Positiivinen muutos lisää hyvinvointia ja saa aikaan kestävää kasvua kaupungille.

Lue lisää about topic Kaupunkiuudistus

Rakennusten energiatehokkuusvaatimukset kiristyvät, mikä tarkoitta, että kun asumisen aikainen energiankäyttö vähenee, rakennusmateriaalien rooli kasvaa. Helsinki edistää siksi puurakentamista monin tavoin.

Lue lisää about topic Puurakentaminen

Uutisia aiheesta

20.1.2021

Helen selvittää yhtenä vaihtoehtona kivihiilestä luopumiseen meriveden lämmön hyödyntämistä

Helen selvittää yhtenä vaihtoehtona kivihiilestä luopumiseen meriveden lämmön hyödyntämistä...

11.1.2021

Helsinki pilotoi energiatehokkuuskumppanuutta Caverionin kanssa – pilottien tavoitteena 30 % vähennys CO2-päästöissä

Helsingin kaupungilla on omien rakennustensa energiatehokkuuteen hyvin tiukat ja sitovat...

8.1.2021

Kaupunki lisää kiinteistöjensä energiaremontteja

Helsingin kaupungin Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelma on tiukka, ja sen tavoitteiden...

14.12.2020

Helsinki ottaa käyttöön Kiertotalousvahti-palvelun kierto- ja jakamistalouden tiekartan edistymisen seuraamiseksi

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi toukokuussa 2020 Helsingin kierto- ja...

10.12.2020

Kaupungin kiinteistöjen peruskorjauksissa energiatehokkuudella iso merkitys – yhä enemmän maalämpöä ja aurinkopaneeleja

Joka seitsemäs helsinkiläinen asuu Hekan eli Helsingin kaupungin asunnot Oy:n kiinteistöissä....

4.12.2020

Rakentamisen Ruusu 2020 Supercellin pääkonttorille

Vuoden 2020 Rakentamisen Ruusu myönnettiin Supercellin pääkonttorin uudisrakennushankkeelle....

25.11.2020

Helsingin kaupungin rakennuksille ennätyksellisen tiukka energiaohjelma

  Mikä on tehokkain tapa selättää ilmastohaasteet? Entä mikä on yksittäisen ihmisen vaikuttavin i...

19.11.2020

Kaupunkiuudistusalueille lähiöavustusta liikuntapalvelujen parantamiseen

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on myöntänyt Helsingille vuoden 2020 lähiöavustusta...