Helsingin kaupunki on valittu mukaan ympäristöministeriön Lähiöohjelmaan vuosiksi 2020–2022. Valtion poikkihallinnollisella Lähiöohjelmalla vahvistetaan esikaupunkialueiden kokonaisvaltaista kehittämistä ja ehkäistään niiden eriytymistä. Helsingin Lähiöohjelma-hankkeet sijoittuvat kaupunkiuudistusalueille.

Toimivuutta ja viihtyisyyttä

Ympäristöministeriön luotsaamassa Lähiöohjelmassa kehitetään Suomen suurimpien kaupunkien lähiöitä. Tavoitteena on asuinalueiden myönteinen pitkän aikavälin kehitys, joka tuottaa asukkaille hyvinvointia ja alueille elinvoimaisuutta. Lähiöojelmaan osallistuvat myös oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, sisäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Helsingin Lähiöohjelma-hankkeet sijoittuvat kolmelle kaupunkiuudistusalueelle: Malminkartano-Kannelmäki, Malmi ja Mellunkylä. Alueille kohdentuvat hankekokonaisuudet sisältävät toimenpiteitä, joiden tavoitteena on kehittää asuinympäristön toimivuutta ja viihtyisyyttä kaiken ikäisille, parantaa lasten ja nuorten hyvinvointia sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta.

Hankekokonaisuus kytkeytyy suoraan keskeisiin kaupungin strategioihin ja ohjelmiin, kuten Helsingin kaupunkistrategiaan 2017-2021 sekä sen alaiseen Mukana-ohjelmaan (eriarvoisuuden vähentäminen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy), Hiilineutraali Helsinki 2035-toimenpideohjelmaan sekä osallistuvaan budjetointiin. Lisäksi hankekokonaisuus liittyy 11.11.2020 kaupunginvaltuustossa hyväksyttyyn asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaan (AM-ohjelmaan).

Helsinki hakee Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta avustusta Lähiöohjelmassa mukana olevien lähiöiden fyysisen ympäristön kehittämiseen ja suunnitteluun sekä investointeihin.

Konkreettisia toimenpiteitä

Lähiöohjelman puitteissa alueilla suunniteltavia toimenpiteitä on lukuisia ja ne ovat konkreettisia, kuten esimerkiksi Malmilla Ylä-Malmin torin uudistaminen, Mellunkylässä metroasemien kävely-ympäristön ilmeen parantaminen ja Malminkartanossa sekä Kannelmäessä juna-asemien ympäristön kohentaminen. Kaikilla alueilla kehitetään Me-koulutoimintaa lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Nopeimmat toimenpiteet ovat jo lähteneen käyntiin, sillä Malminkartanossa kuntoportaat on uusittu ja portaisiin on asennettu valaistus. Kannelmäen asemaympäristössä kalusteita, rakenteita ja kasvillisuutta kunnostetaan. Aseman palvelutasoa parannetaan uusilla pyörätelineillä ja pyöräkatoksella sekä asemalaitureille asennettavilla penkeillä ja nojailupenkeillä.

Malmilla leikkipuisto Traktorin piha-alueen peruskorjauksessa leikkipuiston leikkivälineet, kasvillisuus, pintamateriaalit ja kahluuallas uusitaan. Lisäksi hiekkakentän tilalle rakennetaan hiekkatekonurmella päällystetty areena. Ala-Malmin puiston suihkuallas on kunnostettu.

Kivikossa suosittu frisbeegolfrata peruskorjataan ja rakennetaan uusia heittopaikkoja, jotka soveltuvat myös kilpailuihin. Mellunmäentien pohjoispuolen virkistysalueelle rakennetaan uusi kuntoilupaikka, johon tulee erityisesti seniorikuntoiluun soveltuvia, helppokäyttöisiä laitteita. Mellunmäen asukaspuisto Luoston uudistamista suunnitellaan.

Malminkartanon uudet kuntoportaat ovat saaneet rahoitusta Lähiöohjelmasta.

Yhteistyötä tutkimushankkeissa

Helsinki tekee yhteistyötä seuraavien Lähiöohjelmasta rahoitettujen tutkimushankkeiden kanssa: 

  • Aalto-yliopisto: Lähiöiden kivijalka – MAahanmuuttajayrittäjät osana KaupunkiUudistusta (MAKU-hanke) 
  • Helsingin yliopisto: Lähiöiden yhteisöllinen resilienssi ja sen segregatio - miten kansalaisyhteiskunta kannattelee paikallisyhteisöjä koronakriisissä ja mitä opimme siitä seuraavia kriisejä varten? 
  • Helsingin yliopisto: Re:Urbia – lähiöiden kehityssuunnat ja uudelleenkonseptointi 2020-luvun segregoituvien kaupunkien haasteisiin 
  • Oulun yliopisto: Asumisen uudet muodot - Eheytyvät elävät lähiöt (AsuMut) 
  • Suomen ympäristökeskus SYKE: Hyvä lähiö: paikkatieto ja asukaskokemukset viihtyvyyden ja elinvoiman arvioinnissa ja kehittämisessä (HYVIÖ) 
  • Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos THL: Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden väestörakenteen muokkaaja ja sosiaalisten ongelmien muokkaajana 

Yhteystiedot

Helsingin kaupungin osallistumista Lähiöohjelmaan koordinoi

Eeva Mynttinen
erityissuunnittelija
kaupunginkanslia, talous- ja suunnitteluosasto
Puh. 09 310 34177
etunimi.sukunimi@hel.fi