Kaupunkiuudistus tarkoittaa alueiden kokonaisvaltaista kehittämistä. Täydennysrakentaminen on iso osa kehitystä, mutta kaupunkiuudistus on paljon muutakin. Keskeistä on elinolosuhteiden pysyvä parantaminen. Kaupunkiuudistuksen tavoitteet jakautuvat neljään eri painopistealueeseen: elinvoima, kaupunkiympäristö, palvelut ja osallisuus.

Elinvoima

Elinvoima tarkoittaa asuinalueiden rakenteellisia ominaisuuksia, jotka tekevät alueista houkuttelevia, turvallisia ja monipuolisia. Kaupunkiuudistusalueiden elinvoiman lisääntyessä asumistyytyväisyys ja turvallisuuden tunne kasvavat, asuntokanta lisääntyy, monipuolistuu ja sen houkuttelevuus lisääntyy​. Alueiden eriytymiskehitys vähenee. 

Lisäksi myös yritysten toimintaedellytykset paranevat ja alueiden kaupallinen vetovoima vahvistuu: tavoitteena on, että alueille tulee lisää yrityksiä ja työpaikkoja. Erilaiset kehittämishankkeet tuovat uusia ja innostavia avauksia myös kaupunkiuudistusalueille. 

Kaupunkiympäristö

Kaupunkiuudistusalueeilla rakennettu ympäristö on merkittäviltä osin tullut elinkaaressaan vaiheeseen, jossa uudistaminen on ajankohtaista. Uudistuksen tavoitteena onkin, että alueiden viihtyisyys paranee. Tämä vaikuttaa osaltaan myös turvallisuuden tunteeseen.

Vaikka kaupunkiuudistuksen aikajänne ulottuu aina vuoteen 2035 saakka, kaupunkiympäristön parantamista voidaan tehdä nopeammallakin aikataululla. Lähiaikoina alueilla tapahtuu jo paljon.

Malminkartanossa kuntoportaat uusitaan ja portaisiin asennetaan valaistus. Kannelmäen asemaympäristössä kalusteita, rakenteita ja kasvillisuutta kunnostetaan. Aseman palvelutasoa parannetaan uusilla pyörätelineillä ja pyöräkatoksella sekä asemalaitureille asennettavilla penkeillä ja nojailupenkeillä.

Malmilla leikkipuisto Traktorin piha-alueen peruskorjauksessa leikkipuiston leikkivälineet, kasvillisuus, pintamateriaalit ja kahluuallas uusitaan. Lisäksi hiekkakentän tilalle rakennetaan hiekkatekonurmella päällystetty areena. Ala-Malmin puiston suihkuallas kunnostetaan.

Kivikossa suosittu frisbeegolfrata peruskorjataan ja rakennetaan uusia heittopaikkoja, jotka soveltuvat myös kilpailuihin. Mellunmäentien pohjoispuolen virkistysalueelle rakennetaan uusi kuntoilupaikka, johon tulee erityisesti seniorikuntoiluun soveltuvia, helppokäyttöisiä laitteita. Mellunmäen asukaspuisto Luoston uudistamista suunnitellaan

Palvelut

Hyvät kaupungin palvelut, kuten päiväkodit, koulut, terveyspalvelut sekä kulttuurin ja vapaa-ajan palvelut lisäävät alueiden houkuttelevuutta. Siksi yksi tärkeä kaupunkiuudistuksen tavoite on vastata asukkaiden palvelutarpeisiin entistä paremmin.

Useilla kaupunkiuudistusalueilla on jo olemassa kattavat palvelut, kuten terveyskeskukset sekä kirjastot, mutta esimerkiksi  kohennetut vapaa-ajan palvelut houkuttelevat  sekä uusia asukkaita että vierailijoita alueille.

Sitoutuminen

Kaupunkiuudistukseen on sitouduttu kaupungin ylimmässä johdossa, toimialoilla ja liikelaitoksissa. Kaupungin sisällä ymmärretään kaupunkiuudistuksen tärkeys.

Koska kaupunkiuudistusta tehdään kokonaisvaltaisesti yli toimialarajojen, on tärkeää, että siihen sitoudutaan niin kaupungin sisällä kuin alueiden eri sidosryhmien keskuudessa. Kaupunkiuudistus tehdään yhdessä alueiden asukkaiden, yrittäjien, kiinteistönomistajien, järjestöjen ja yhdistysten kanssa. 

Kaupunkiuudistuksen viestintä on selkeää ja siitä on löydettävissä helposti tietoa.