Helsingin tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Puurakentaminen on yhä tärkeämpi osa tavoitteeseen pääsemistä, sillä rakennusmateriaalina puu sitoo hiiltä.

Rakennusten energiatehokkuusvaatimukset kiristyvät, mikä tarkoittaa, että kun asumisen aikainen energiankäyttö vähenee, rakennusmateriaalien rooli kasvaa. Helsinki edistää siksi puurakentamista monin tavoin.

Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toimenpiteissä on määritelty tavoitteiksi puurakentamisen edistäminen asemakaavoituksella sekä puurakentamisen lisääminen kaupungin omissa hankkeissa. Myös vuonna 2020 voimaan tullessa uudessa asumisen ja maankäytön toteutusohjelmassa (AM-ohjelma) on määritelty tavoitteeksi puurakentamisen lisääminen Helsingissä. Lisäksi Helsingin ja valtion välisessä maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksessa tavoitellaan puurakentamisen merkittävää kasvua.

Vaikka puukerrostaloja on tähän asti rakennettu suhteellisen vähän, niitä on tulossa lähitulevaisuudessa paljon enemmän. Esimerkiksi Honkasuo on Helsingin suurin uusi puurakentamisalue, puutalojen kaupunkikylä Luoteis-Helsingissä. Myös arkkitehtonisesti vaikuttavissa merkkirakennuksissa puun osuus niin verhoilussa kuin rakenteissakin lisääntyy.

Puurakentaminen on mukana myös kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelmassa. Vuonna 2020 ohjelmassa julkaistiin muun muassa raportti hankkeesta, jossa vertailtiin identtisiä puu- ja betonirakenteisia kerrostaloja. Muita puurakentamisen hankkeita ohjelmassa ovat Kiertotalouskortteli, Puinen tilaelementtikerrostalo, Tulevaisuuden puukerrostalo ja Village Co-Living + LiM.

Kuva: Jätkäsaaren Woodcity, SRV

Uutisia aiheesta

17.11.2021

Karhukallion asuinalueen kaavaehdotus etenee

Asemakaava ja asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Myllypuron lounaisosan ja Herttoniemen...

5.11.2021

Puupalkinto-kilpailun voitto Hopealaakson päiväkodille

Kruunuvuorenrannassa sijaitseva Hopealaakson päiväkoti on voittanut vuosittain järjestettävän...

14.9.2021

Kuninkaantammen puurakentaminen on käynnistynyt

Kuninkaantammen Etelärinteen puukerrostaloalueen asuntorakentaminen on käynnissä. Alla kerrotaan,...

9.9.2021

Kehittyvä kerrostalo -ohjelma mukana arkkitehtuurimuseon Toivoa puusta -näyttelyssä

Arkkitehtuurimuseon perjantaina 10.9. avautuva päänäyttely Toivoa puusta käsittelee...

2.9.2021

Verkkosaaren uuden päiväkodin rakentamistyöt vauhdissa

Kalasatamaan, Verkkosaaren pohjoisosaan nousevan päiväkodin rakennustyöt ovat alkaneet kesäkuussa...

17.8.2021

HELST Arkkitehdit voitti Suomen Puukerrostalot Oy:n kutsukilpailun Kuninkaantammessa

Suomen Puukerrostalot Oy järjesti yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa puukerrostalotontin...

21.5.2021

Puisen pysäköintitalon suunnitteluaineisto kaikkien saatavilla

Vuoden kestäneessä hankkeessa laadittiinkonseptisuunnitelmat kahdelle puurakenteiselle...

19.5.2021

Hermanninrannan suunnittelu käynnistyy − tavoitteena vehreä ja viihtyisä puurakentamisen kaupunginosa

Kalasataman pohjoisosaan Hermanninrannan alueelle suunnitellaan asumista ja palveluita noin 5 000...