Karviaistie 12

Ala-Malmilla, Karviaistie 12:ssa sijaitsevaan asuinkerrostalojen kortteliin järjestettin 2020-2021 suunnittelukilpailu, jossa tuli suunnitella rakennusten kuoriva saneeraus sekä korotus kahdella puisella lisäkerroksella. Kilpailussa asetettiin saneeraukselle lisäksi kunnianhimoiset energiatehokkuuden parannustavoitteet.

Kohde on vuonna 1977 valmistunut kahdeksan kerrostalon kokonaisuus jonka omistaa Helsingin kaupungin asunnot Oy. Kuorivassa saneeraukseksessa julkisivumateriaali vaihdetaan betonielementeistä puuksi.

Kutsukilpailussa oli mukana neljä arkkitehtitoimistoa ja sen voitti Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli yhdessä Arkkitehtitoimisto A-Konsulttien kanssa työllä nimeltä ”Metsä puilta”. Arviointikriteerejä olivat puumateriaalin innovatiivisen käyttämisen lisäksi monistettavuus, arkkitehtoninen laatu, positiivinen vaikutus kaupunkikuvaan, vähähiilisyys ja kustannustehokkuus. Voittajaehdotus oli kokonaiskustannuksiltaan edullisin.

Lue lisää kilpailusta ja hankkeesta >>

Havainnekuva voittajaehdotuksesta "Metsä puilta"

Hopealaakson päiväkoti

Kruunuvuorenrantaan rakentuu Hopealaakson päiväkoti, johon tulee paikat 210 lapselle. Päiväkoti valmistuu syksyksi 2021.

Päiväkoti on kaksikerroksinen ja siihen haettiin uusia muotoja arkkitehtikilpailussa vuonna 2019. Puu oli hankkeessa kustannustehokkain vaihtoehto rakennusmateriaaliksi.

Tavoitteena on saada päiväkodille RTS-Ympäristöluokituksessa neljä tähteä. Rakennukseen tulee viherkatto, jossa kasvaa maksaruohoa.

Puurakentajien videossa päiväkoti rakentui hupun sisällä syksyllä 2020:

Puinen parkkitalo

Maaliskuussa 2020 käynnistyi hanke, jonka tarkoituksena on kehittää suomalaiset normit täyttävä puusta rakennettava pysäköintitalo. Puun käyttö pysäköintitaloissa voisi pienentää rakentamisen hiilijalanjälkeä ja kasvattaa hiilivarastoja.

Tällä hetkellä Suomessa ei ole vielä yhtään yli kaksikerroksista puurakenteista pysäköintilaitosta, sillä niiden rakentaminen ei ole tähän asti ollut mahdollista paloturvallisuusnormien vuoksi. Hanke aikoo osoittaa, että puurakenteisen pysäköintitalon voi rakentaa paloturvallisesti ilman levysuojauksia.

Hankkeen parkkitalot suunnitellaan Helsingin Kuninkaantammeen sekä Vantaan Kivistöön. Näillä uusilla asuinalueilla on painotettu puurakentamista ja muita ympäristöystävällisiä rakennusratkaisuja. Parkkitaloihin on tulossa myös muun muassa viherkatot hulevesien imeyttämiseksi sekä aurinkopaneeleita sähköntuotantoon.

Lue lisää hankkeesta >>