Suunnittelu ja toteutus

Rakentamisen ja suunnittelun koordinointi
Kaupunginkanslia, aluerakentaminen
Pohjoisesplanadi 15-17
Postiosoite: PL 20, 00099 Helsingin kaupunki

Projektinjohtaja Leena Pasonen
Puh. (09) 310 36104

Viestintä
Viestinnän yhteystiedot löydät täältä

Kaupunkiympäristön toimiala:

Kaavoitus
Mikko Reinikainen, tiimipäällikkö, arkkitehti
Puh. (09) 310 37206

Miika Vuoristo, arkkitehti
Puh. (09) 310 37192

Liikenne- ja katusuunnittelu
Taneli Nissinen, tiimipäällikkö
Puh. (09) 310 37447

Teknistaloudellinen suunnittelu
Karri Kyllästinen, diplomi-insinööri
Puh. (09) 310 37347

Toimitilatontit ja kehittäminen
Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies
Puh. (09) 310 36441

Venesatamat
Ari Maunula, yksikön päällikkö
Puh. (09) 310 87809

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala:

Päiväkodit
Carola Harju, erityissunnittelija
Puh. (09) 310 42542

Koulut
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö
Puh. (09) 310 86860

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@hel.fi

Päivitetty 3.4.2019