Suunnittelu ja toteutus

Rakentamisen ja suunnittelun koordinointi
Kaupunginkanslia, aluerakentaminen
Pohjoisesplanadi 15-17
Postiosoite: PL 20, 00099 Helsingin kaupunki

Projektinjohtaja Leena Pasonen
Puh. (09) 310 36104

Kaupunkiympäristön toimiala:

Kaavoitus
Mikko Reinikainen, tiimipäällikkö, arkkitehti
Puh. (09) 310 37206

Miika Vuoristo, arkkitehti
Puh. (09) 310 37192

Liikenne- ja katusuunnittelu
Taneli Nissinen, tiimipäällikkö
Puh. (09) 310 37447

Teknistaloudellinen suunnittelu
Karri Kyllästinen, diplomi-insinööri
Puh. (09) 310 37347

Toimitilatontit ja kehittäminen
Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies
Puh. (09) 310 36441

Täytöt
Mikko Suominen, projektinjohtaja
Puh. (09) 310 39232

Venesatamat
Ari Maunula, yksikön päällikkö
Puh. (09) 310 87809

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala:

Päiväkodit
Carola Harju, erityissunnittelija
Puh. (09) 310 42542

Koulut
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö
Puh. (09) 310 86860

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@hel.fi

Päivitetty 11.10.2022