Luonnonsuojelualueet Kruunuvuorenrannassa

Yksi Helsingin hienoimmista lammista on aarnilampea muistuttava Kruunuvuorenlampi. 2 400 vuotta sitten merestä erkaantuneen lammen pinta-ala on vajaa puoli hehtaaria ja suurin syvyys noin kaksi metriä.

Lammen ja sen ympäristön soiden lähes koskematon luonto on hätkähdyttävä elämys kaupunkilaiselle. Hiljentymisen lisäksi erämaalammelle voi lähteä tutkimaan kasveja tai sammakoiden lisääntymistä ja bongaamaan lintuja. Lammen eteläpuolisen rinteen kallioiden väliset painanteet sekä kaakkoisosan lehtoalue ovat hyviä kääpäalueita.

Kruunuvuorenlampi ympäristöineen on merkitty luonnonsuojelualueeksi. Muut luonnonsuojelualueet ovat Stansvikin lehto ja tervaleppäkorpi sekä lehmusmetsikko Kruunuvuoren kaakkoisosassa.

Stansvikin kartanon kaakkoispuolella sijaitseva männikköinen Tahvonlahdenniemi on Kallahdenharjun ohella Helsingin edustavin harjumuodostuma.

Stansvikin lehto ja kaivosalue

Stansvikin lehdon ja kaivosalueen luonnonsuojelualue on kooltaan noin viisi ja puoli hehtaaria. Kaivoskuilut ovat täyttyneet vedellä ja ne on aidattu, mutta ympärillä oleva luonto on tutustumisen arvoista. Suojelualueelle onkin rakennettu polkuja ja portaita kulkua helpottamaan. Sen sijaan moottoriajoneuvolla liikkuminen ja maastopyöräily on kielletty.

Keväisin Stansvikin lehdossa soi niin sirittäjän, satakielen, tiltaltin kuin monen muunkin linnun laulu. Myös palokärki, närhi ja tikka viihtyvät sopivasti rämettyneessä lehdossa.

Päivitetty 10.3.2020