Kruunuvuorenrannan asuinrakentaminen on tiivistä, mutta ympäristöä ja alueen historiaa kunnioittavaa. Suuri osa alueesta jää yleiseen käyttöön puistoiksi, luonnonsuojelualueiksi ja virkistyskäyttöön.

 

Näin Kruunuvuorenrantaa rakennetaan

Kruunuvuorenranta rakennetaan entisen Laajasalon öljysataman paikalle, 260 hehtaarin alueelle. Rakentaminen on hyvässä vauhdissa ja jatkuu noin vuoteen 2030. Ensimmäiset asukkaat muuttivat Borgströminmäkeen ja Gunillankallioon syksyllä 2015. Vuoden 2020 lopussa uusia asuntoja oli 2630 ja asukkaita noin 4800.

Alueelle rakennetaan noin 7 500 asuntoa, joiden pinta-ala on yhteensä noin 580 000 kerrosneliötä. Toimitiloja ja palveluita rakennetaan noin 55 000 kerrosneliötä.

Ennen rakentamista maaperä on puhdistettu. Asuinrakentamista varten tontteja paikoin louhitaan tai täytetään. Myös katuja ja vesihuoltoa rakennetaan ennen taloja. 

Öljysatamahistoria näkyy uudessa Kruunuvuorenrannassa. Entisiä öljysäiliöitä jätetään alueelle erilaisia käyttötarkoituksia varten, muistoksi teollisesta menneisyydestä. Ranta-alueen suuressa säiliössä loistaa valotaideteos Öljysäiliö 468.

Ympäristöä kunnioittavaa rakentamista

Kruunuvuorenrantaa rakennetaan ympäristöä mukaillen ja kunnioittaen. Talotyypit ja asuntorakentamisen ratkaisut metsäiseen maastoon ja rannoille ovat vaihtelevia ja jopa kokeilevia.

Kantakaupunkimaisesta ilmeestä huolimatta osa asunnoista on erilaisia kaupunkipientaloja townhouseista kelluviin asuntoihin. Myös kerrostaloasumiseen haetaan uusia muotoja. Alueelta löytyy muun muassa loft-talo, kolmikerroksisia kaupunkivilloja, tähdenmuotoisia kerrostaloja ja 8-10-kerroksisia tornitaloja.

Rannoista tulee ilmeeltään vaihtelevia. Kantakaupungin vastarannalle, Haakoninlahteen, tulee aukioita ja rantabulevardi, johon tulee myös palveluita. Osa Haakoninlahden ja Kruunuvuoren rannoista tulee olemaan puistomaisia, osa jää luonnonrannoiksi.

Katujen ja puistojen rakentaminen

Katuja ja puistoja toteutetaan vaiheittain asuntorakentamisen etenemisen myötä. Rakentaminen tapahtuu alueittain. Katujen viimeistelytyöt tehdään yleensä vasta rakennusten valmistumisen jälkeen. Puistot rakennetaan pääosin ympäröivien katu- ja korttelialueiden valmistumisen jälkeen.

Borgströminmäen ja Gunillankallion kadut ovat lähes valmiit. Koirasaarentie (väli Saaristolaivastonkatu – Reiherintie) sekä Hopealaakson ja Haakoninlahden pohjoisosan katujen kunnallistekniikka ja rakennekerrokset on rakennettu ja katuja viimeistellään raitiotien ja tonttien valmistumisen mukaan. Koirasaarten ja Varisluodonlahden (tulevan Kruunuvuorenrannan uimarannan) ruoppaus- ja täyttötyöt ovat valmistuneet. Haakoninlahden eteläosassa ja Kruunuvuoressa on katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen käynnissä.

Kaitalahdenkurun koira-aitaus sekä Henrik Borgströminpuiston ja Saaristofregatinpuiston raitit ovat valmistuneet. Hopealaakson liikuntapuiston rakentaminen on käynnistynyt esirakentamisella 2021.   

Ajankohtainen katu- ja puistorakentaminen Helsingin karttapalvelussa:

Rakentamisaikataulut kartalla

Katso kartalta, missä aikataulussa Kruunuvuorenrannan eri osa-alueita rakennetaan

Kaavakohtainen aikataulukartta

Aluekohtainen aikataulukartta suurempana (PDF)

Tonttikohtainen kartta arvioiduista rakennusaikatauluista

Tonttikohtaiset aikataulut kartalla

Tonttikohtainen aikataulu kartalla suurempana (PDF)

Valmiin Kruunuvuorenrannan havainnekartta

Kruunuvuorenrannan havainnekuvakartta suurempana (PDF)

Millaisia alueita Kruunuvuorenrantaan tulee?

Kruunuvuorenrannassa on monipuolisesti erilaisia osa-alueita. 

 • Haakoninlahti sijaitsee Katajanokkaa vastapäätä, ja siitä tulee Kruunuvuorenrannan tiiveimmin asuttu, kantakaupunkimainen ja kerrostalovaltainen alue meren äärellä. Alueelle tulee noin 4 500 asukasta. Korttelit ja talotyypit ovat vaihtelevia ja kokeilevia. Asuinrakennusten rajaamilla isoilla yhteispihoilla, rantabulevardil­la ja Saaristofregatinpuistossa on tilaa vapaa-ajan viettoon. Pysäköintitalon yhteyteen on valmistunut asukkaiden yhteistila ja kuntosali. Haakonin­lahdessa on myös kivijalkatiloja lähipalveluille.
  Haakoninlahti 2:n asemakaavaselostus
   
 • Gunillankallio on rakennettu keskelle luontoa kallioita ja männikköä säästäen. Aluetta alettiin rakentaa ensimmäisenä vuonna 2014 ja alue on lähes valmis. Gunillankallioon tulee koteja 1 500 asukkaalle. Suurin osa asunnoista on kerrostaloissa. Monista ylimpien kerrosten asunnoista on merinäköala tai näkymä kantakaupunkiin. Viereisen Tahvonlahden ala-asteen perusparannus ja laajentaminen sekä päiväkodin uudisrakentaminen ovat käynnistyneet 2021.
  Laajasalon ja Gunillankallion asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus
   
 • Borgströminmäessärakentaminen alkoi vuonna 2014, ja sinne on valmistunut kodit 1400 asukkaalle. Asuinkorttelit ovat valmiit, ja asukkaita palvelevat Kruunuvuorenrannan ensimmäinen päiväkoti sekä sen yhteyteen rakennettu asukastila. Päivittäistavaraliike Alepa avasi ovensa vuoden 2019 lopussa Koirasaarentien varressa ja Kaitalahdenkurun koira-aitaus valmistui helmikuussa 2020. Borgströminmäkeen rakennetaan myös paloasema 2020-luvun lopussa.
  Borgstöminmäen tontinvarauskilpailun arvostelupöytäkirja (PDF)
  Laajasalon ja Borgströminmäen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus (PDF)
   
 • Kruunuvuoresta on hienot näkymät merelle ja kantakaupunkiin. Alueen pohjoisosassa on Helsingin luonnonsuojeluohjelmaan kuuluva Kruunuvuorenlampi. Eteläosaan rakennetaan pientaloja ja kerrostaloja. Korttelit nousevat terassimaisina kalliorinteeseen. Suuresta osasta asuntoja on merinäköala. Asukkaita tulee noin 1 500.
   
 • Koirasaarten Koirasaarten kerros- ja pientaloalue (ns. vesikorttelit) sijaitsee Kruunuvuorenrannan eteläisimmässä osassa. Koirasaarten aluetta on laajennettu meritäytöillä ja tehty uusi täyttösaari nykyisen itäpuolelle. Täyttö- ja esirakentamistyöt ovat valmistuneet alkuvuonna 2020. Saarten väliin jää kanavia, joten alueella on tulevaisuudessa mahdollista asua aivan veden äärellä. Osalla tonteista on oma ranta. Lähes kaikista asunnoista on merinäköala tai näkymä kanavalle. Itärannalle on suunnitteilla venesatama ja länsirannalle suunnitellaan Koirasaarenpuistoa.
  Koirasaarten asemakaavan selostus 
 • Hopealaakson laajan luonto­alueen ja Koirasaarentien välisestä suurkorttelista järjestettiin arkkitehtuurikilpailu. Laajan yhteisöllisen korttelipihan ympärille valmistuivat kodit 600 asukkaalle vuonna 2019. Myös liikun­tapuisto ja päiväkoti sijoittuvat alueelle. Päiväkoti valmistui kesällä 2021. Liikuntapuiston rakentaminen on käynnistynyt 2021.
   
 • Kaitalahden pientaloalue laajenee Hopeakaivoksentien varteen.  
 • Stansvikinkallion kerros- ja pientaloalueen rakentamisessa hyödynnetään sen ominaispiirteitä, luontoa, kalliota ja korkeuseroja. Korttelit kiertävät kehämäisesti Stansvikinkallion puistoa. Stansvikinkallioon tulee koteja 2 000 asukkaalle. Lisäksi Haakoninlahdenkadun ja Varisluodonkadun aukioiden varrelle tulee kivijalkaliiketiloja.
   
 • Rantojen, puistojen ja keskuskorttelien alueella rantojen asuinkortteleihin rakennetaan koteja noin 500 asukkaalle townhouseihin ja pienkerrostaloihin. Haako­ninlahden ja Varisluodonlahden rannat yhdistävään Haakoninlah­denpuistoon tulee myös leikkipuisto. Julkisten palvelujen kortteliin tulee peruskoulu, päiväkoti, leikkipuiston tilat, liikuntahalli ja nuorisotilat sekä mahdollisesti ruotsinkielinen koulu ja päiväkoti. Viereiseen kaupallisten palvelujen ja asumisen hybridikortteliin sijoittuu pääosa Kruunuvuorenrannan kaupallisista palveluista. Liike- ja palvelutilojen lisäksi uusia koteja noin 450 asukkaalle. Huttuvadinpuisto ja Stansvikinrannan uimaranta toteutetaan palvelukorttelien eteläpuolelle.

Mitä Kruunuvuorenrannassa tapahtuu vuonna 2021?

 • Asuntorakentaminen jatkuu Haakoninlahdessa ja Gunillankalliossa sekä käynnistyy Kruunuvuoressa.
 • Hopealaakson puurakenteinen päiväkoti valmistuu kesällä 2021. Päiväkotiin tulee suomen- ja ruotsinkieliset varhaiskasvatusyksiköt.
 • Päiväkodin viereisen Kruunuvuorenrannan liikuntapuiston rakentaminen on käynnistynyt esirakentamisella
 • Tahvonlahden koulun perusparannus ja laajennus sekä Tahvonlahden päiväkodin korvaava uudisrakentaminen ovat käynnistyneet keväällä 2021.
 • Kruunuvuorenrannan keskuskoulun ja leikkipuiston arkkitehtuurikilpailu ratkesi keväällä 2021. Suunnittelu jatkuu voittaneen ehdotuksen pohjalta. 
 • Kaduista on rakennettu hieman yli puolet. Haakoninlahden eteläosan kadut ja kunnallistekniikka valmistuvat 2021. Kruunuvuoren katujen ja Koirasaarentien länsipään rakentaminen käynnistyvät.
 • Kruunusiltojen raitiotien toteutussuunnittelu on käynnissä.
 • Koirasaarten ja Kaivoshuvilankujan katusuunnittelu on käynnissä. Stansvikin kallion katujen ja Gunillantien itäpään suunnittelu käynnistyvät.
 • Stansvikin kartanoalueen 1. vaiheen urakka käynnistyy syksyllä 2021, mikäli hallintovalitus ratkeaa suotuisasti.
 • Stansvikinrannan uimarannan sekä siihen liittyvien lähivirkistysalueiden ja Huttuvadinpuiston suunnittelu jatkuu.
 • Leikkipuiston suunnittelu tehdään hiiltä sitovana kaupunkipuistona CO-CARBON-hankkeen pilottikohteena. Vuoden 2021 aikana tarkennetaan puiston jatkosuunnittelun tavoitteet.
 • Kruunuvuoren ja Kaivoskallion luonnonsuojelualueiden sekä Tahvonlahdenharjun luonnonsuojeluohjelman alueen hoito- ja käyttösuunnitelmat valmistuvat 2021.
 • Stansvikin kartanon puistojen hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen on käynnistynyt keväällä 2021.
 • Kruunuvuoren kaava-alueen pohjoisosan eli Kultakruununkaaren kaavoitus on käynnistynyt keväällä 2021.
 • Väliaikaisen kaupan on tavoitteena avautua Haakoninlahdessa syksyllä 2021. Väliaikaisen sähkölauttaliikenteen selvitys on valmistunut. Kaupunginhallitus päätti 25.4.2021 hankkeen jatkovalmistelusta.

Rakentamislogistiikka minimoi haitat

Kruunuvuorenrannan rakentaminen on valtava urakka, ja rakentamista suunnitellaan ja ohjataan eri keinoin. Rakentamislogistiikan avulla rakentamisen aikaiset haitat pidetään mahdollisimman vähäisinä. Logistiikkaoperaattori valvoo Kruunuvuorenrannassa, että liikenne ja pysäköinti, tonttien ja katujen rakentaminen sekä niihin liittyvät työmaiden tukitoiminnot sujuvat hyvin.

Myös turvallisuuteen panostetaan. Yleisiä alueita, rakentamattomia alueita ja työmaa-alueiden ympäristön siisteyttä valvotaan säännöllisesti työmaakierroksilla.

Asukkaat voivat ilmoittaa mahdollisista häiriöistä ja rakentamisen aikaisista ongelmista logistiikkaoperaattorille.

Kruunuvuorenrannan logistiikkaoperaattori:

Sitowise Oy

logistiikka.kruunuvuorenranta(@)sitowise.com
Puh: 040 487 4303

 

Kaavoitus

Kruunuvuorenrannan alueella on useita asemakaavoja.

Tutustu voimassa oleviin asemakaavoihin Helsingin karttapalvelussa:

Tutustu voimassa alueen liikennesuunnitelmiin Helsingin karttapalvelussa:

Ohjeita rakennuttajille

Asuntotontit

Helsingin kaupunki luovuttaa asuntotontteja pääasiassa yleisten tonttihakujen kautta. Osa tonteista luovutetaan erikseen järjestettävillä laatu- tai hintakilpailuilla. Mikäli tonteille ei ole tonttihaussa tai -kilpailussa löytynyt toteuttajaa, ne voidaan siirtää jatkuvaan tonttihakuun, jossa ne ovat kaikkien kiinnostuneiden haettavissa.

 

Päivitetty 2.7.2021