Kruunuvuorenrannan asuinrakentaminen on tiivistä, mutta ympäristöä ja alueen historiaa kunnioittavaa. Suuri osa alueesta jää yleiseen käyttöön puistoiksi, luonnonsuojelualueiksi ja virkistyskäyttöön.

 

Näin Kruunuvuorenrantaa rakennetaan

Kruunuvuorenranta rakennetaan entisen Laajasalon öljysataman paikalle, 260 hehtaarin alueelle. Rakentaminen on hyvässä vauhdissa ja jatkuu vuoteen 2030. Ensimmäiset asukkaat muuttivat Borgströminmäkeen ja Gunillankallioon syksyllä 2015. Vuoden 2019 lopussa uusia asuntoja oli jo 2200 ja asukkaita noin 3500.

Alueelle rakennetaan noin 7 500 asuntoa, joiden pinta-ala on yhteensä noin 580 000 kerrosneliötä. Toimitiloja ja palveluita rakennetaan noin 55 000 kerrosneliötä.

Ennen rakentamista maaperä on puhdistettu. Asuinrakentamista varten tontteja paikoin louhitaan tai täytetään. Myös katuja ja vesihuoltoa rakennetaan ennen taloja. 

Öljysatamahistoria näkyy uudessa Kruunuvuorenrannassa. Entisiä öljysäiliöitä jätetään alueelle erilaisia käyttötarkoituksia varten, muistoksi teollisesta menneisyydestä. Yhdessä säiliössä loistaa jo valotaideteos Öljysäiliö 468.

Ympäristöä kunnioittavaa rakentamista

Kruunuvuorenrantaa rakennetaan ympäristöä mukaillen ja kunnioittaen. Talotyypit ja asuntorakentamisen ratkaisut metsäiseen maastoon ja rannoille ovat vaihtelevia ja jopa kokeilevia.

Kantakaupunkimaisesta ilmeestä huolimatta osa asunnoista on erilaisia kaupunkipientaloja townhouseista kelluviin asuntoihin. Myös kerrostaloasumiseen haetaan uusia muotoja. Suunnitteilla on muun muassa loft-talo, kolmikerroksisia kaupunkivilloja, tähdenmuotoisia kerrostaloja ja 8-10-kerroksisia tornitaloja.

Rannoista tulee ilmeeltään vaihtelevia. Kantakaupungin vastarannalle, Haakoninlahteen, tulee aukioita ja rantabulevardi, johon tulee myös palveluita. Osa Haakoninlahden ja Kruunuvuoren rannoista tulee olemaan puistomaisia, osa jää luonnonrannoiksi.

Katujen ja puistojen rakentaminen

Katuja ja puistoja toteutetaan vaiheittain asuntorakentamisen aikataulussa. Katujen viimeistelytyöt tehdään yleensä vasta rakennusten valmistumisen jälkeen.

Koirasaarentie Haakoninlahteen saakka sekä Borgströminmäen, Gunillankallion, Hopealaakson ja Haakoninlahden pohjoisosan kadut on jo rakennettu. Koirasaarten ja Stansvikinrannan uimarannan esirakentaminen ja täyttötyöt ovat valmistuneet. Haakoninlahden eteläosan katuja ja kunnallistekniikkaa rakennetaan vuosina 2020-2021. Lisäksi käynnissä on Kruunuvuoren ja Koirasaarten alueiden katujen suunnittelu.

Kruunuvuorenrannan koira-aitaus Kaitalahdenkuruun on valmistunut. Vuonna 2020 rakennetaan puistoraitit Henrik Borgströmin puistoon (Föglönkujalta Henrik Borgströmin tielle) ja Saaristofregatinpuistoon (Pojamankadun, Disankadun ja Kruunuparkki 5:n välille). Hopealaakson liikuntapuiston ja Stansvikinrannan uimarannan sekä viereisten puisto- ja lähivirkistysalueiden suunnittelu on käynnissä.  

Ajankohtainen katu- ja puistorakentaminen Helsingin karttapalvelussa:

Rakentamisaikataulut kartalla

Katso kartalta, missä aikataulussa Kruunuvuorenrannan eri osa-alueita rakennetaan

Kaavakohtainen aikataulukartta

Aluekohtainen aikataulukartta suurempana (PDF)

Tonttikohtainen kartta arvioiduista rakennusaikatauluista

Kruunuvuorenrannan tonttikohtaisen rakentumisen kartta

Tonttikohtainen aikataulukartta suurempana (PDF)

Valmiin Kruunuvuorenrannan havainnekartta

Kruunuvuorenrannan havainnekuvakartta suurempana (PDF)

Millaisia alueita Kruunuvuorenrantaan tulee?

Kruunuvuorenrannassa on monipuolisesti erilaisia osa-alueita. 

 • Haakoninlahti sijaitsee Katajanokkaa vastapäätä, ja siitä tulee Kruunuvuorenrannan tiiveimmin asuttu, kantakaupunkimainen ja kerrostalovaltainen alue meren äärellä. Alueelle tulee noin 4 500 asukasta. Korttelit ja talotyypit ovat vaihtelevia ja kokeilevia. Asuinrakennusten rajaamilla isoilla yhteispihoilla, rantabulevardil­la ja Saaristofregatinpuistossa on tilaa vapaa-ajan viettoon. Pysäköintitalon yhteyteen on valmistunut asukkaiden yhteistila ja kuntosali. Haakonin­lahteen tulee myös kivijalkatiloja lähipalveluille.
  Haakoninlahti 2:n asemakaavaselostus
   
 • Gunillankallio on rakennettu keskelle luontoa kallioita ja männikköä säästäen. Aluetta alettiin rakentaa ensimmäisenä vuonna 2014 ja alue on lähes valmis. Gunillankallioon tulee koteja 1 300–1 500 asukkaalle. Suurin osa asunnoista on kerrostaloissa. Monista ylimpien kerrosten asunnoista on merinäköala tai näkymä kantakaupunkiin. Viereisen Tahvonlahden ala-asteen ja päiväkodin perusparannus ja laajentaminen käynnistyvät 2020, ja tilojen on tarkoitus valmistua syksyksi 2020.
  Laajasalon ja Gunillankallion asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus
   
 • Borgströminmäessärakentaminen alkoi vuonna 2014, ja sinne on valmistunut kerrostalokodit 1400 asukkaalle. Asuinkorttelit ovat valmiit, ja asukkaita palvelevat Kruunuvuorenrannan ensimmäinen päiväkoti sekä sen yhteyteen rakennettu asukastila. Päivittäistavaraliike Alepa avasi ovensa vuoden 2019 lopussa Koirasaarentien varressa ja Kaitalahdenkurun koira-aitaus valmistui helmikuussa 2020. Borgströminmäkeen rakennetaan myös paloasema 2020-luvun puolivälissä.
  Borgstöminmäen tontinvarauskilpailun arvostelupöytäkirja (PDF)
  Laajasalon ja Borgströminmäen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus (PDF)
   
 • Kruunuvuoresta on hienot näkymät merelle ja kantakaupunkiin. Alueen pohjoisosassa on Helsingin luonnonsuojeluohjelmaan kuuluva Kruunuvuorenlampi. Eteläosaan rakennetaan pientaloja ja kerrostaloja. Korttelit nousevat terassimaisina kalliorinteeseen. Rakennusten kerroskorkeus kasvaa ylöspäin mentäessä, joten suuresta osasta asuntoja on merinäköala. Asukkaita tulee noin 1 500.
   
 • Koirasaarten Koirasaarten kerros- ja pientaloalue (ns. vesikorttelit) sijaitsee Kruunuvuorenrannan eteläisimmässä osassa. Koirasaarten aluetta on laajennettu meritäytöillä ja tehty uusi täyttösaari nykyisen itäpuolelle. Täyttö- ja esirakentamistyöt ovat valmistuneet alkuvuonna 2020. Saarten väliin jää kanavia, joten alueella on tulevaisuudessa mahdollista asua aivan veden äärellä. Osalla tonteista on oma ranta. Lähes kaikista asunnoista on merinäköala tai näkymä kanavalle. Itärannalle on suunnitteilla venesatama ja länsirannalle suunnitellaan Koirasaarenpuistoa.
  Koirasaarten asemakaavan selostus 
 • Hopealaaksoon laajan luonto­alueen ja Koirasaarentien välisestä suurkorttelista järjestettiin arkkitehtuurikilpailu. Laajan yhteisöllisen korttelipihan ympärille valmistuivat kodit 600 asukkaalle vuonna 2019. Myös liikun­tapuisto ja päiväkoti sijoittuvat alueelle. Päiväkodin rakentaminen käynnistyy 2020 ja liikuntapuiston on tavoitteena valmistua 2023.
   
 • Kaitalahden pientaloalue laajenee Hopeakaivoksentien varteen.  
 • Stansvikinkallio kerros- ja pientaloalueen rakentamisessa hyödynnetään sen ominaispiirteitä, luontoa, kalliota ja korkeuseroja. Korttelit kiertävät kehämäisesti Stansvikinkallion puistoa. Stansvikinkallioon tulee koteja 2 000 asukkaalle. Lisäksi Haakoninlahdenkadun ja Varisluodonkadun aukioiden varrelle tulee kivijalkaliiketiloja.
   
 • Rantojen, puistojen ja keskuskorttelien alueella rantojen asuinkortteleihin rakennetaan koteja noin 500 asukkaalle townhouseihin ja pienkerrostaloihin. Haako­ninlahden ja Varisluodonlahden rannat yhdistävään Haakoninlah­denpuistoon tulee myös leikkipuisto. Keskuskorttelien palvelukortteliin tulee peruskoulu, päiväkoti, leikkipuiston tilat, liikuntahalli ja nuorisotilat sekä mahdollisesti ruotsinkielinen koulu ja päiväkoti. Viereiseen keskustakortteliin sijoittuu pääosa Kruunuvuorenrannan kaupallisista palveluista. Kortteli toteutetaan hybridikorttelina, jonne sijoittuu liike- ja palvelutilojen lisäksi uusia koteja noin 450 asukkaalle. Huttuvadinpuisto ja Stansvikinrannan uimaranta toteutetaan palvelukorttelin eteläpuolelle.

Mitä Kruunuvuorenrannassa tapahtuu vuonna 2021?

 • Kruunuvuorenrannassa on 5000 asukasta. Asuntorakentaminen jatkuu Haakoninlahdessa ja Gunillankalliossa sekä käynnistyy Kruunuvuoressa.
 • Hopealaakson puurakenteinen päiväkoti valmistuu kesällä 2021. Päiväkotiin tulee suomen- ja ruotsinkieliset varhaiskasvatusyksiköt.
 • Päiväkodin viereisen Kruunuvuorenrannan liikuntapuiston rakentaminen käynnistyy vuonna 2021 esirakentamisella
 • Tahvonlahden koulun perusparannus ja laajennus sekä Tahvonlahden päiväkodin korvaava uudisrakentaminen käynnistyvät keväällä 2021.
 • Kruunuvuorenrannan keskuskoulun ja leikkipuiston arkkitehtuurikilpailu ratkeaa keväällä 2021.
 • Kaduista on rakennettu hieman yli puolet. Haakoninlahden eteläosan kadut ja kunnallistekniikka valmistuvat 2021. Kruunuvuoren katujen ja Koirasaarentien länsipään rakentaminen käynnistyvät.
 • Kruunusiltojen raitiotien toteutussuunnittelu on käynnissä.
 • Koirasaarten ja Kaivoshuvilankujan katusuunnittelu on käynnissä. Stansvikin kallion katujen ja Gunillantien itäpään suunnittelu käynnistyvät.
 • Stansvikin kartanoalueen 1. vaiheen urakka käynnistyy syksyllä 2021, mikäli hallintovalitus ratkeaa suotuisasti.
 • Stansvikinrannan uimarannan sekä siihen liittyvien lähivirkistysalueiden ja Huttuvadinpuiston suunnittelu jatkuu.
 • Leikkipuiston suunnittelu tehdään hiiltä sitovana kaupunkipuistona CO-CARBON-hankkeen pilottikohteena. Vuoden 2021 aikana tarkennetaan puiston jatkosuunnittelun tavoitteet.
 • Kruunuvuoren ja Kaivoskallion luonnonsuojelualueiden sekä Tahvonlahdenharjun luonnonsuojeluohjelman alueen hoito- ja käyttösuunnitelmat valmistuvat 2021.
 • Stansvikin kartanon puistojen hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen käynnistyy keväällä 2021.
 • Kruunuvuoren kaava-alueen pohjoisosan eli Kultakruununkaaren kaavoitus käynnistyy keväällä 2021.
 • Väliaikaisia palveluja selvitetään. Väliaikaisen kaupan sijoittumisesta Haakoninlahteen neuvotellaan. Väliaikaisen sähkölauttaliikenteen selvitys on tarkoitus viedä päätöksentekoon vuoden 2021 aikana.

Rakentamislogistiikka minimoi haitat

Kruunuvuorenrannan rakentaminen on valtava urakka, ja rakentamista suunnitellaan ja ohjataan eri keinoin. Rakentamislogistiikan avulla rakentamisen aikaiset haitat pidetään mahdollisimman vähäisinä. Logistiikkaoperaattori valvoo Kruunuvuorenrannassa, että liikenne ja pysäköinti, tonttien ja katujen rakentaminen sekä niihin liittyvät työmaiden tukitoiminnot sujuvat hyvin.

Myös turvallisuuteen panostetaan. Yleisiä alueita, rakentamattomia alueita ja työmaa-alueiden ympäristön siisteyttä valvotaan säännöllisesti työmaakierroksilla.

Asukkaat voivat ilmoittaa mahdollisista häiriöistä ja rakentamisen aikaisista ongelmista logistiikkaoperaattorille.

Kruunuvuorenrannan logistiikkaoperaattori:

Sitowise Oy

logistiikka.kruunuvuorenranta(@)sitowise.com
Puh: 040 487 4303

 

Kaavoitus

Kruunuvuorenrannan alueella on useita asemakaavoja.

Tutustu voimassa oleviin asemakaavoihin Helsingin karttapalvelussa:

Tutustu voimassa alueen liikennesuunnitelmiin Helsingin karttapalvelussa:

Ohjeita rakennuttajille

Asuntotontit

Helsingin kaupunki luovuttaa asuntotontteja pääasiassa yleisten tonttihakujen kautta. Osa tonteista luovutetaan erikseen järjestettävillä laatu- tai hintakilpailuilla. Mikäli tonteille ei ole tonttihaussa tai -kilpailussa löytynyt toteuttajaa, ne voidaan siirtää jatkuvaan tonttihakuun, jossa ne ovat kaikkien kiinnostuneiden haettavissa.

 

Päivitetty 5.3.2021