Kruunuvuorenrannan asuinrakentaminen on tiivistä, mutta ympäristöä ja alueen historiaa kunnioittavaa. Suuri osa alueesta jää yleiseen käyttöön puistoiksi, luonnonsuojelualueiksi ja virkistyskäyttöön.

 

Näin Kruunuvuorenrantaa rakennetaan

Kruunuvuorenranta rakennetaan entisen Laajasalon öljysataman paikalle, 260 hehtaarin alueelle. Rakentaminen on hyvässä vauhdissa ja jatkuu vuoteen 2030. Ensimmäiset asukkaat muuttivat Borgströminmäkeen ja Gunillankallioon syksyllä 2015. Vuoden 2017 lopussa asuntoja oli jo tuhat.

Alueelle rakennetaan 6 000 asuntoa, joiden pinta-ala on yhteensä noin 580 000 kerrosneliötä. Toimitiloja ja palveluita rakennetaan noin 55 000 kerrosneliötä.

Ennen rakentamista maaperä on puhdistettu. Asuinrakentamista varten tontteja paikoin louhitaan tai täytetään. Myös katuja ja vesihuoltoa rakennetaan ennen taloja. 

Öljysatamahistoria näkyy uudessa Kruunuvuorenrannassa. Entisiä öljysäiliöitä jätetään alueelle erilaisia käyttötarkoituksia varten, muistoksi teollisesta menneisyydestä. Yhdessä säiliössä loistaa jo valotaideteos Öljysäiliö 468.

Ympäristöä kunnioittavaa rakentamista

Kruunuvuorenrantaa rakennetaan ympäristöä mukaillen ja kunnioittaen. Talotyypit ja asuntorakentamisen ratkaisut metsäiseen maastoon ja rannoille ovat vaihtelevia ja jopa kokeilevia.

Kantakaupunkimaisesta ilmeestä huolimatta osa asunnoista on erilaisia kaupunkipientaloja townhouseista kelluviin asuntoihin. Myös kerrostaloasumiseen haetaan uusia muotoja. Suunnitteilla on muun muassa loft-talo, kolmikerroksisia kaupunkivilloja, tähdenmuotoisia kerrostaloja ja 8-10-kerroksisia tornitaloja.

Rannoista tulee ilmeeltään vaihtelevia. Kantakaupungin vastarannalle, Haakoninlahteen, tulee aukioita ja rantabulevardi, johon tulee myös palveluita. Osa Haakoninlahden ja Kruunuvuoren rannoista tulee olemaan puistomaisia, osa jää luonnonrannoiksi.

Katujen ja puistojen rakentaminen

Katuja ja puistoja toteutetaan vaiheittain asuntorakentamisen aikataulussa. Katujen viimeistelytyöt tehdään yleensä vasta rakennusten valmistumisen jälkeen.

Gunillankallion ja Borgströminmäen kadut sekä Koirasaarentien itäosa on jo rakennettu. Hopealaakson alueen sekä Haakoninlahden pohjoisosan kadut ovat myös valmistuneet. Haakoninlahden keskiosan katuja alettiin rakentamaan 2017.

Saaristofregatinpuiston suunnittelu on käynnissä, ja puistoa rakennetaan vuosina 2018-2019.

Ajankohtainen katu- ja puistorakentaminen Helsingin karttapalvelussa:

Rakentamisaikataulut kartalla

Katso kartalta, missä aikataulussa Kruunuvuorenrannan eri osa-alueita rakennetaan

Kartta isompana pdf-tiedostona

Kruunuvuorenrannan havainnekuvakartta

Alla olevista kartoista löydät tonttikohtaiset tiedot arvioiduista aloitus- ja valmistumisvuosista, hallintamuodot ja rakennuttajat.

Gunillankallion ja Börgströminmäen tontit
Haakoninlahden tontit
Kruunuvuorenrannan havainnekuvakartta

Millaisia alueita Kruunuvuorenrantaan tulee?

Kruunuvuorenrannassa on yhdeksän erilaista kaava-aluetta. 

 • Haakoninlahti sijaitsee Katajanokkaa vastapäätä. Haakoninlahdesta tulee tiheimmin asuttu alue Kruunuvuorenrannassa, ja sinne tulee noin 4 500 asukasta. Alueelle tulee pääasiassa kerrostaloja. Korttelit ja talotyypit ovat vaihtelevia ja kokeilevia. Haakoninlahden yhteispihat ovat suuria ja viehättävä ranta palvelee kaikkia helsinkiläisiä.
 • Gunillankallio rakennetaan keskelle luontoa kallioita ja männikköä säästäen. Aluetta alettiin rakentaa ensimmäisenä, vuonna 2014. Gunillankallioon tulee koteja 1 300–1 500 asukkaalle. Suurin osa asunnoista on kerrostaloissa. Monista ylimpien kerrosten asunnoista on merinäköala tai näkymä kantakaupunkiin. 
  Laajasalon ja Gunillankallion asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus
   
 • Borgströminmäessä rakentaminen alkoi vuonna 2014, ja sinne tulee kerrostaloasuntoja 1 200–1400 asukkaalle. Alueelle on rakenteilla päiväkoti, johon tulee myös asukastila. Lisäksi Borgströminmäkeen tulee paloasema ja pieni päivittäistavaramyymälä.
  Borgstöminmäen tontinvarauskilpailun arvostelupöytäkirja (PDF)
  Laajasalon ja Borgströminmäen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus (PDF)
   
 • Kruunuvuoresta on hienot näkymät merelle ja kantakaupunkiin. Alueen pohjoisosassa on Helsingin luonnonsuojeluohjelmaan kuuluva Kruunuvuorenlampi, ja eteläosaan rakennetaan pientaloja ja kerrostaloja. Korttelit nousevat terassimaisina kalliorinteeseen. Rakennusten kerroskorkeus kasvaa ylöspäin mentäessä, joten lähes kaikista asunnoista on merinäköala. Asukkaita tulee noin 1 500.
 • Koirasaarten kerros- ja pientaloalue (ns. vesikorttelit) sijaitsee Kruunuvuorenrannan eteläisimmässä osassa. Nykyistä Koirasaarta laajennetaan meritäytöillä ja uusi täyttösaari tehdään nykyisen itäpuolelle. Saarien väliin jää kanavia, joten alueella on mahdollista asua aivan veden äärellä. Lähes kaikista asunnoista on merinäköala tai näkymä kanavalle. Itärannalle on suunnitteilla venesatama ja länsirannalle suunnitellaan Koirasaarenpuistoa. 
  Koirasaarten asemakaavan selostus 
 • Hopealaaksoon laajan virkistysalueen ja Koirasaarentien väliin tulee kerrostalovaltaisia kortteleita noin 600 asukkaalle. Alueelle tulee myös sivukoulu, päiväkoti ja liikuntapuisto. Rakentaminen alkoi vuonna 2016.
   
 • Kaitalahden pientaloalue laajenee Hopeakaivoksentien varteen.  
 • Stansvikinkallio on kerros- ja pientaloalue, jonne tulee alueen Kruunuvuorenrannan kaupallinen keskus ja kivijalkaliikkeitä. Alueen rakentamisessa hyödynnetään sen ominaispiirteitä, luontoa, kalliota ja korkeuseroja. Korttelit kiertävät kehämäisesti Stansvikinkallion puistoa. Koteja Stanvikinkallioon tulee 2 000 asukkaalle.
 • Rantojen, puiston ja palvelukorttelin alueelle rakennetaan Haakoninlahdenpuisto, jossa on myös leikkipuisto. Julkisten palvelujen kortteliin tulee peruskoulu, päiväkoti, leikkipuiston tilat, liikuntahalli ja nuorisotilat sekä mahdollisesti ruotsinkielinen koulu ja päiväkoti. Alueelle tulee pienkerrostaloja ja townhouseja 500 asukkaalle.

Mitä Kruunuvuorenrannassa tapahtuu vuonna 2019?

 • Noin 600 asunnon rakentaminen alkaa Kruunuvuorenrannassa ja Laajasalossa
 • Borgströminmäen päiväkoti ja asukastila otetaan käyttöön vuoden alussa
 • Talonrakentaminen jatkuu Haakoninlahden ympäristössä
 • Uusia valotaideteoksia valmistuu mm. Hopealaaksoon, Gunillankallioon ja Borgströminmäkeen
 • Haakoninlahti 2:n katujen ja Koirasaarten esirakentaminen alkaa vuoden alkupuolella
 • Kauppoja ja asumista sisältävää hybridikeskuksen asemakaavaa laaditaan kumppanuuskaavoituksena yhteistyössä YIT:n kanssa.

Rakentamislogistiikka minimoi haitat

Kruunuvuorenrannan rakentaminen on valtava urakka, ja rakentamista suunnitellaan ja ohjataan eri keinoin. Rakentamislogistiikan avulla rakentamisen aikaiset haitat pidetään mahdollisimman vähäisinä. Logistiikkaoperaattori valvoo Kruunuvuorenrannassa, että liikenne ja pysäköinti, tonttien ja katujen rakentaminen sekä niihin liittyvät työmaiden tukitoiminnot sujuvat hyvin.

Myös turvallisuuteen panostetaan. Yleisiä alueita, rakentamattomia alueita ja työmaa-alueiden ympäristön siisteyttä valvotaan säännöllisesti työmaakierroksilla.

Asukkaat voivat ilmoittaa mahdollisista häiriöistä ja rakentamisen aikaisista ongelmista logistiikkaoperaattorille.

Kruunuvuorenrannan logistiikkaoperaattori:

Sito Rakennuttajat Oy
Joonas Hakkila
joonas.hakkila(at)sito.fi
puh. 040 620 4083

Kaavoitus

Kruunuvuorenrannan yhdeksästä asemakaava-alueesta kuusi on voimassa olevia.

Tutustu voimassa ja valmisteilla oleviin asemakaavoihin sekä alueen liikennesuunnitelmiin Helsingin karttapalvelussa:

 

Ohjeita rakennuttajille

Asuntotontit

Helsingin kaupunki luovuttaa asuntotontteja pääasiassa yleisten tonttihakujen kautta. Osa tonteista luovutetaan erikseen järjestettävillä laatu- tai hintakilpailuilla. Mikäli tonteille ei ole tonttihaussa tai -kilpailussa löytynyt toteuttajaa, ne siirretään jatkuvaan tonttihakuun, jossa ne ovat kaikkien kiinnostuneiden haettavissa.

 

Päivitetty 18.7.2019