Näin Kruunuvuorenrantaa rakennetaan

Kruunuvuorenrannan asuinrakentaminen on tiivistä ja kaupunkimaista, mutta ympäristöä ja alueen historiaa kunnioittavaa. Iso osa alueesta jätetään rakentamatta – joko puistoksi, metsäksi, luonnonsuojelualueeksi, vapaaksi rannaksi tai muuten virkistyskäyttöön.

Moni-ilmeisen Kruunuvuorenrannan alueen rakentaminen on alkanut ja jatkuu noin vuoteen 2025.

Kruunuvuorenrantaan rakennetaan

  • 6 000 asuntoa, yhteensä asumiselle tulee noin 500 000 kerrosneliötä
  • toimitiloja ja palveluita noin 50 000 kerrosneliötä
  • puistoja, rantakatuja ja kevyen liikenteen väyliä.

Monipuolista ja modernia asuinrakentamista

Asuntorakentaminen tarjoaa korkeatasoisia ja vaihtelevia, jopa kokeilevia ratkaisuja metsäiseen maastoon ja rannoille.

Kaupunkimaisesta ilmeestä huolimatta kolmannes asunnoista on erilaisia pientaloja – rivitaloista kelluviin asuntoihin. Myös kerrostaloasumiseen haetaan uusia muotoja. Suunnitteilla on muun muassa yhden porrashuoneen rakennuksia, kolmikerroksisia kaupunkivilloja, tähdenmuotoisia taloja ja 6–7-kerroksisia tornitaloja.

Rannoista tulee ilmeeltään vaihtelevia. Osa Haakoninlahden ja Kruunuvuoren rannoista tulee olemaan rakennettuja ja osa puistorantoja. Suuri osa alueen rannoista jää kuitenkin luonnonrannoiksi.

Öljysatama siirtyi, mutta muistoja jää

Laajasalon öljysataman alueella vuokralla olleet öljy-yhtiöt ovat poistuneet alueelta ja puhdistaneet maaperän. Muistona alueen historiasta säilytetään muutama öljysäiliö, joille on suunnitteilla erilaisia käyttätarkoituksia. Yhdestä säiliöstä on tehty valotaideteos Öljysäiliö 468.

Ennen rakentamista öljy-yhtiöiltä vapautunut alue sopii erinomaisesti tilapäisiin ja väliaikaisiin kulttuuri- ja liikuntaharrastuksiin, kuten liikuntareiteiksi ja konsertteihin.

Kruunuvuorenrannassa tapahtuu lähivuosina

  • Siltakilpailu välille Laajasalo–Korkeasaari–Sompasaari–Kruununhaka. Samalla tutkitaan myös lauttaliikennevaihtoehtoa keskustasta Kruunuvuorenrantaan.
  • Kruunuvuorenrannan valaistusprojektin kilpailu Lights over Kruunuvuorenranta, joka oli WDC 2012 -vuoden ohjelmaa
  • Ensimmäinen valotaideteos Säiliö 468.
  • Vuonna 2013 Laajasalon raideliikenteen ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA).
  • Vuonna 2013 alkaa alueen katujen ja muun infran rakentaminen.
  • Vuonna 2013 alkaa asuntorakentaminen Gunillankallion alueella. Borgströminmäellä rakentaminen alkaa pari vuotta myöhemmin. 
Päivitetty 11.4.2013