Usein kysyttyä

1. Milloin Kruunuvuorenrantaan tulee oma ruokakauppa?

Ensimmäinen ruokakauppa Kruunuvuorenrannan Alepa avautui Borgströmintien ja Koirasaarentien risteykseen joulukuussa 2019.

Varisluodonlahdelle rakennetaan kaupallinen keskustakortteli, johon tulee isoja päivittäistavarakauppoja ja muita palveluja. Keskustakorttelin toteuttajaa haettiin kilpailuilla vuonna 2017. Voittajaksi valittiin YIT konsortioineen. Keskustakorttelin asemakaavaa on laadittu yhteistyössä kumppanuuskaavoituksena. Asemakaavaehdotus on tarkoituksena viedä lautakuntaan 2020. Ennen omaa kaupallista keskustakorttelia laajemmat kaupalliset palvelut sijaitsevat Laajasalon keskustassa.

2. Voiko Kruunuvuorenrantaan kulkea vesibussilla, lautalla tai omalla veneellä?

Kruunuvuorenrantaan on ajateltu sulan veden aikaan liikennöivää lauttayhteyttä keskustaan. Asukasluvun kasvaessa selvitetään mahdollisuutta kaupallisesti kannattavaan vesibussiyhteyteen. Osana merellistä strategiaa kaupunki selvittää parhaillaan mahdollisuutta sähköisen lauttaliikenteen kokeiluun Kruunuvuorenrannan ja keskustan välillä.

Omalla veneellä kulkeva voisi tulevaisuudessa rantautua joko Haakoninlahden tai Koirasaarten venesatamaan.

3. Onko maaperä puhdistettu öljy-yhtiöiden jäljiltä?

Likaantuneiden maa-ainesten määrä on ollut suhteellisen vähäinen. Öljy-yhtiöt ovat siivonneet jälkensä ja maaperä on puhdistettu asuntorakentamista varten. Merivesi on Kruunuvuorenlahdella varsin puhdasta. Kaksi isompaa ja muutama pienempi öljysäiliö kunnostetaan virkistyskäyttöön. Yhdestä säiliöstä on tehty valotaideteos Säiliö 468.

4. Mitä tapahtuu luonnonsuojelualueille ja muulle luonnolle?

Kruunuvuorenranta rakennetaan olemassa olevaa hienoa maisemaa ja luontoa kunnioittaen. Luonnonsuojelualueet ja muu arvokas luonto on huomioitu asemakaavoissa. Noin kolmasosa 260 hehtaarin alueesta rakennetaan, loppu jää virkistyskäyttöön.

5. Mitä tapahtuu alueen kesäasutukselle ja virkistystoiminnalle?

Stansvikin kartanoalue ja suurin osa Kruunuvuorenrantaa jää virkistyskäyttöön. Stansvikin viheralueet ovat julkista virkistysaluetta, vaikka kartano onkin vuokrattu. Pitkäluodon ja Varisluodon loma-asunnot jäävät paikalleen, kuten myös Vanhakylän kesämaja-alue. Sen sijaan Uusikylä jää rakentamisen alle. Vanhakylään on varattu tilaa Uudenkylän mökkiläisille sekä kokonaan uusille kesämajoille.

6. Tuleeko Kruunuvuorenrantaan toimistoja tai muuta yritystoimintaa?

Kruunuvuorenranta on pääosin asuin- ja virkistysalue, varsinaista toimitilarakentamista sinne ei tule. Yritystoiminta tulee olemaan erilaista palvelutarjontaa. Hienot rannat, saaristoluonto ja kartanomaisemat houkuttelevat ihmisiä ja niiden mukana myös yksityisiä palveluita. Varsinkin ranta-alueille odotetaan paljon erilaista liiketoimintaa.

Päivitetty 10.3.2020