Usein kysyttyä

1. Milloin Kruunuvuorenrantaan tulee oma ruokakauppa?

Ensimmäinen ruokakauppa tulee Henrik Borgströmintien ja Koirasaarentien risteykseen. Kaupan rakentaminen alkaa keväällä 2018 ja se valmistuu kesäkuussa 2019. 

Varisluodonlahdelle rakennetaan kaupallinen keskus, johon tulee isoja päivittäistavarakauppoja ja muita palveluja. Keskuksesta on olemassa asemakaavaluonnos, ja kaupunki hakee sille toteuttajaa kilpailutuksella vuonna 2017. Ennen omaa keskusta alueen asukkaita palvelevat Laajasalon kaupat ja loppuvuonna 2018 avautuva kauppakeskus. Tällä hetkellä ostoksia voi tehdä Makupiste-verkkokaupasta, joka toimittaa ostokset kauppa-autolla. Lue lisää kaupallisista palveluista

2. Voiko Kruunuvuorenrantaan kulkea vesibussilla, lautalla tai omalla veneellä?

Kruunuvuorenrantaan on ajateltu sulan veden aikaan liikennöivää lauttayhteyttä Kauppatorilta. Asukasluvun kasvaessa selvitetään mahdollisuutta kaupallisesti kannattavaan vesibussiyhteyteen. Omalla veneellä kulkeva voisi rantautua joko Haakoninlahden tai Koirasaarten venesatamaan.

3. Onko maaperä puhdistettu öljy-yhtiöiden jäljiltä?

Likaantuneiden maa-ainesten määrä on ollut suhteellisen vähäinen. Öljy-yhtiöt ovat siivonneet jälkensä ja maaperä on puhdistettu asuntorakentamista varten. Merivesi on Kruunuvuorenlahdella varsin puhdasta. Kaksi isompaa ja muutama pienempi öljysäiliö kunnostetaan virkistyskäyttöön. Yhdestä säiliöstä on tehty valotaideteos Säiliö 468.

4. Mitä tapahtuu luonnonsuojelualueille ja muulle luonnolle?

Kruunuvuorenranta rakennetaan olemassa olevaa hienoa maisemaa ja luontoa kunnioittaen. Luonnonsuojelualueet ja muu arvokas luonto on huomioitu asemakaavoissa. Noin kolmasosa 260 hehtaarin alueesta rakennetaan, loppu jää virkistyskäyttöön.

5. Mitä tapahtuu alueen kesäasutukselle ja virkistystoiminnalle?

Stansvikin kartanoalue ja suurin osa Kruunuvuorenrantaa jää virkistyskäyttöön. Stansvikin viheralueet ovat julkista virkistysaluetta, vaikka kartano onkin vuokrattu. Pitkäluodon ja Varisluodon loma-asunnot jäävät paikalleen, kuten myös Vanhakylän kesämaja-alue. Sen sijaan Uusikylä jää rakentamisen alle. Vanhakylään on varattu tilaa Uudenkylän mökkiläisille sekä kokonaan uusille kesämajoille.

6. Tuleeko Kruunuvuorenrantaan toimistoja tai muuta yritystoimintaa?

Kruunuvuorenranta on pääosin asuin- ja virkistysalue, varsinaista toimitilarakentamista sinne ei tule. Yritystoiminta tulee olemaan erilaista palvelutarjontaa. Hienot rannat, saaristoluonto ja kartanomaisemat houkuttelevat ihmisiä ja niiden mukana myös yksityisiä palveluita. Varsinkin ranta-alueille odotetaan paljon erilaista liiketoimintaa.

Päivitetty 12.3.2018