Kuninkaantammi on asuinympäristönä samanaikaisesti urbaani ja vihreä. Tiiviin kävelykeskustan  ympärille rakentuvat pientaloalueet. Kuninkaantammen spiraalimaisen keskusta-alueen suunnitelma muistuttaa keskiaikaista pikkukaupunkia aukioineen ja kujineen.

Koti Keskuspuiston helmassa

Kuninkaantammen keskustaan luodaan viihtyisä jalankulkuympäristö. Kerrostalovaltaisten keskustakorttelien rakenne on suljettu ja piha-alueet suojaisia. Autopaikat sijoitetaan pääosin kellarikerroksiin asuinrakennusten ja pihakansien alle.

Pääkatujen varsille rakennetaan 4–5-kerroksisia taloja ja kävelykatuja reunustavat 2–3-kerroksiset talot. Asuntoja rakennetaan kerrostaloihin, rivitaloihin, kaupunkipientaloihin ja omakotitaloihin.

Kuninkaantammen etelärinne on puurakentamisen aluetta. Helene Schjerfbeckin puiston laidalle rakennetaan pienkerrostaloja sekä rivitaloja. Lammenrannan puukerrostalokorttelit kiertyvät vesilaitokselta vapautuneen Palettilammen länsipuolelle Ellen Thesleffin puiston ja Vennynpuiston väliin.

Kuninkaantammenkallio on kerrostalojen maamerkkialue Hämeenlinnanväylän suuntaan. Kuninkaantammentien varsi on pientalorakentamisen aluetta. Täydennysrakentamisen lisäksi vedenpuhdistuslaitoksen länsi- ja pohjoispuolelle suunnitellaan tontteja uusille omakotitaloille.

Havainnekuvakartta Kuninkaantammesta.

 

Alla olevasta kartasta näet alueen rakennuttajien aloitustavoitteet ja tonttien hallintamuodot eli sen onko tontille tulossa omistus-, vuokra-, hitas-, asumisoikeus-, opiskelija- tai nuorisoasuntoja.

Kuninkaantammen rakennuttajien aloitustavoitteet ja tonttien hallintamuodot.

 

Lisätietoa Kuninkaantammeen rakennettavista asunnoista saat rakennuttajien verkkosivuilta.

Maanomistajat ja rakennuttajat Kuninkaantammessa:

Ilmastoviisas kaupunginosa

Kuninkaantammesta rakennetaan ilmastoviisas kaupunginosa. Asuinrakennukset ovat energiatehokkaita ja hyödyntävät uusiutuvaa energiaa. Hulevesien viivytys tonteilla, kaduilla ja puistoissa sekä yksikerroksisten rakennusten viherkatot ehkäisevät tulvariskejä.

Kuninkaantammi on hulevesien hallintamenetelmien pilottialue, jossa uudet suunnitteluratkaisut tulevat näkymään myös asuinkortteleissa. Pihojen suunnittelussa suositaan näkyviin jääviä sadepuutarhoja.

 

Päivitetty 18.8.2022