Kuninkaantammi on Helsingissä hulevesien hallinnan pilottialue. Hulevedeksi kutsutaan rakennetuilta alueilta poisjohdettavaa sade- ja sulamisvettä. Hulevesien hallinnalla pyritään mm. ehkäisemään rankkasateiden aiheuttamia tulvia ja haitallisten epäpuhtauksien valumista vesistöihin.

Kosteikkoniittyjä ja sadepuutarhoja

Kuninkaantammessa uudet hulevesien suunnitteluratkaisut tulevat näkymään asuinympäristössä. Rankkasateiden aiheuttamia tulvimisriskejä ehkäistään viivyttämällä hulevesiä niiden syntypaikallaan - niin kaduilla, puistoissa kuin tonteilla. Hulevesien pois johtaminen Kuninkaantammesta suoraan putkia pitkin aiheuttaisi ojien tulvimista Hakuninmaan pientaloalueella.

Helene Schjerfbeckin puisto rakennetaan Kuninkaantammen eteläreunaan osaksi uuden kaupunginosan luonnonmukaisen hulevesien hallinnan järjestelmää patoaltaineen ja kosteikkoniittyineen. Tonteilla hulevesien hallinta näkyy sadepuutarhoina, jotka ovat paitsi vesihuoltotekniikkaa myös pihoja elävöittäviä ratkaisuja asukkaille.

Kuninkaantammen hulevedet johdetaan erilaisten viivytysjärjestelyiden kautta pääosin Mätäjokeen sekä myös Vantaanjokeen.

 

Päivitetty 2.10.2020