Kuninkaantammen alueelta on sujuvat yhteydet eri suuntiin busseilla, henkilöautolla, pyörällä ja jalan. Keskustasta tulee kävelypainotteinen.

Sujuvat yhteydet

Kuninkaantammen liikenteen runkona toimivat pääkadut Kuninkaantammenkierto, Kuninkaantammenrinne, Paletinkierto sekä Kuninkaantammentie. Poikittaisliikenne kulkee lähinnä Vantaanlaaksontien kautta Ylästöntielle Pakkalan ja Tammiston suuntaan sekä Vaskivuorentien kautta Myyrmäkeen ja Malminkartanoon.
 

Kehärata lähellä

Kehäradan juna-asemat Myyrmäessä ja Malminkartanossa sijaitsevat noin kahden kilometrin päässä alueelta. Asemilta on tiheän vuorovälin yhteydet niin lento¬asemalle kuin Helsingin keskustaan. Matka-aika lentoasemalle on 15 minuuttia ja keskustaan 18 minuuttia.

Liikenne kehittyy rakentamisen tahdissa

Hämeenlinnanväylälle on asemakaavan liikennesuunnitelmassa osoitettu Kuninkaantammea ja Myyrmäen eteläosia palveleva eritasoliittymä: silta ja uudet rampit etelään. Eritasoliittymän rakentaminen ja uudet bussilinjat parantavat tulevaisuudessa yhteyksiä entisestään.

Kaupunki on investointiohjelmassaan varautunut osallistumaan eritasoliittymän rakentamiseen vuosina 2021–2022. Eritasoliittymään rakennetaan tarvittavat melusuojaukset. Hankkeen toteuttamiseksi tarvitaan valtion tiesuunnitelma ja rahoituspäätös.

Kehä II:n jatkamisesta välille Vanha Turuntie–Hämeenlinnanväylä on laadittu yleissuunnitelma. Maantien rakentamisesta ei ole päätöksiä.

Pysäköinti pääosin maan alla

Kuninkaantammen keskustassa sekä Etelärinteen ja Kuninkaantammenkallion alueilla asukaspysäköinti tulee olemaan tonteilla pääosin maan alla. Lammenrannan alueelle rakennetaan asuntoyhtiöiden yhteinen pysäköintilaitos. Katujen lopullisesti valmistuttua vieras- ja asiointipaikat löytyvät katujen varsilta.

Päivitetty 18.8.2022