Kuninkaantammen alueelta on sujuvat yhteydet eri suuntiin busseilla, henkilöautolla, pyörällä ja jalan. Keskustasta tulee kävelypainotteinen.

Sujuvat yhteydet

Kuninkaantammen liikenteen runkona toimivat pääkadut Kuninkaantammenkierto, Kuninkaantammenrinne, Paletinkierto sekä Kuninkaantammentie. Poikittaisliikenne kulkee lähinnä Vantaanlaaksontien kautta Ylästöntielle Pakkalan ja Tammiston suuntaan sekä Vaskivuorentien kautta Myyrmäkeen ja Malminkartanoon.
 

Tiheä bussiliikenne runkolinjalla

Kuninkaantammea palvelee poikittai­nen tiheävuoroinen runkobussilinja 560, joka liittää alueen Myyrmäkeen ja Kehä­rataan sekä Helsingin itäisiin kaupungi­nosiin. Myyrmäkeen pääsee tällä bussilla noin 5 minuutissa. Lisäksi linjalta voi vaihtaa myös Tuusulanväylää kulkeviin bussilinjoihin Yhdyskunnantien pysäkillä. Bussilinjaa varten rakennettiin 2013–2015 joukkoliikennetunneli Paloheinästä Kuninkaantammeen.

Bussilinja 43 tarjoaa Kuninkaantammesta yhteyden Kannelmäen kautta keskustaan.

Hämeenlinnanväylää kulkevilla seutubusseilla pääsee Helsingin keskustaan noin 25 minuutissa. Seutubussien pysäkit sijaitsevat noin kilometrin päässä Kuninkaantammen keskiosista.

Kuninkaantammen luoteispuolella Vaskivuorentietä kulkevat Vantaan sisäiset linjat ja seutubussilinjat, joilla pääsee Myyrmäen ja Vantaanlaakson suuntiin.

Kehärata lähellä

Kehäradan juna-asemat Myyrmäessä ja Malminkartanossa sijaitsevat noin kahden kilometrin päässä alueelta. Asemilta on tiheän vuorovälin yhteydet niin lento¬asemalle kuin Helsingin keskustaan. Matka-aika lentoasemalle on 15 minuuttia ja keskustaan 18 minuuttia.

Liikenne kehittyy rakentamisen tahdissa

Hämeenlinnanväylälle on asemakaavan liikennesuunnitelmassa osoitettu Kuninkaantammea ja Myyrmäen eteläosia palveleva eritasoliittymä: silta ja uudet rampit etelään. Eritasoliittymän rakentaminen ja uudet bussilinjat parantavat tulevaisuudessa yhteyksiä entisestään.

Kaupunki on investointiohjelmassaan varautunut osallistumaan eritasoliittymän rakentamiseen vuosina 2021–2022. Eritasoliittymään rakennetaan tarvittavat melusuojaukset. Hankkeen toteuttamiseksi tarvitaan valtion tiesuunnitelma ja rahoituspäätös.

Kehä II:n jatkamisesta välille Vanha Turuntie–Hämeenlinnanväylä on laadittu yleissuunnitelma. Maantien rakentamisesta ei ole päätöksiä.

Pysäköinti pääosin maan alla

Kuninkaantammen keskustassa sekä Etelärinteen ja Kuninkaantammenkallion alueilla asukaspysäköinti tulee olemaan tonteilla pääosin maan alla. Lammenrannan alueelle rakennetaan asuntoyhtiöiden yhteinen pysäköintilaitos. Katujen lopullisesti valmistuttua vieras- ja asiointipaikat löytyvät katujen varsilta.

Päivitetty 8.4.2020