Kuninkaantammen rakentaminen alkoi vuonna 2013 esirakentamistöillä. 120 hehtaarin suuruista aluetta rakennetaan noin vuoteen 2027 saakka. Alueella rakennetaan samanaikaisesti asuintaloja, katuja, kunnallistekniikkaa ja puistoja.

Kuninkaantammea rakennetaan vuoteen 2027

Pääosa Kuninkaantammen alueesta sijoittuu kallioselänteelle, jonka maaperä on hyvää rakentamiselle. Paloheinäntunnelin louhinnasta syntynyt kiviaines hyödynnettiin Kuninkaantammessa maatäyttöihin ja katurakentamiseen.

Kuninkaantammi on aiemmin ollut pääosin teollisuusaluetta. Vanhoista toimitiloista osa jää uuteen Kuninkaantammeen. Näitä ovat Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitos, Suomen ympäristökeskuksen laboratorio- ja toimistorakennus, Nordic Morningin (ent. Editan) paino- ja toimistotalo sekä siirtymäajaksi Eviran Eläinlääkinnällinen rajatarkastusasema.

Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitokselle päättyy Päijänne-tunneli, joka tuo pääkaupunkiseudulle juomaveden. Laitoksen yhteyteen maan pinnan alapuolelle on rakennettu uusi varavesisäiliö, joka turvaa pääkaupunkiseudun vesihuoltoa toimintahäiriöiden varalta. Nykyinen Kuninkaantammentien pientaloalue säilyy ja laajenee niin ikään osana uutta Kuninkaantammen kokonaisuutta.

Asuntorakentaminen

Kuninkaantammen asuntorakentaminen alkoi 2015. Alla olevasta kartasta näet alueen rakennuttajien aloitustavoitteet ja tonttien hallintamuodot eli sen onko tontille tulossa omistus-, vuokra-, hitas-, asumisoikeus-, opiskelija- tai nuorisoasuntoja.

Kuninkaantammen talonrakentamisen aikataulukartta.

Rakentamislogistiikka vähentää häiriöitä

Rakentamista suunnitellaan ja ohjataan koko rakentamisajan. Rakentamislogistiikan avulla rakentamisen aikaiset häiriöt esimerkiksi liikenteessä, tonttien ja katujen rakentamisessa, varastoinnissa ja pysäköinnissä pidetään mahdollisimman vähäisinä.

Rakentamisen aikaiset kulkureitit Kuninkaantammessa PDF

 

Ilmastoviisasta rakentamista

Kuninkaantammesta rakennetaan ilmastoviisas kaupunginosa. Asuinrakennukset ovat energiatehokkaita ja hyödyntävät uusiutuvaa energiaa. Hulevesien viivyttäminen ja virtaaman hidastaminen tonteilla, kaduilla ja puistoissa sekä yksikerroksisten rakennusten viherkatoilla ehkäisee tulvariskejä.

Kuninkaantammi on hulevesien hallintamenetelmien pilottialue, jossa uudet suunnitteluratkaisut tulevat näkymään myös asuinkortteleissa. Pihojen suunnittelussa suositaan näkyviin jääviä sadepuutarhoja.

 

Päivitetty 18.8.2022