Kuninkaantammen rakentaminen alkoi vuonna 2013 esirakentamistöillä. 120 hehtaarin suuruista aluetta rakennetaan noin vuoteen 2025 saakka. Alueella rakennetaan samanaikaisesti asuintaloja, katuja, kunnallistekniikkaa ja puistoja.

Kuninkaantammea rakennetaan vuoteen 2027

Pääosa Kuninkaantammen alueesta sijoittuu kallioselänteelle, jonka maaperä on hyvää rakentamiselle. Paloheinäntunnelin louhinnasta syntynyt kiviaines hyödynnettiin Kuninkaantammessa maatäyttöihin ja katurakentamiseen.

Kuninkaantammi on aiemmin ollut pääosin teollisuusaluetta. Vanhoista toimitiloista osa jää uuteen Kuninkaantammeen. Näitä ovat Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitos, Suomen ympäristökeskuksen laboratorio- ja toimistorakennus, Nordic Morningin (ent. Editan) paino- ja toimistotalo sekä siirtymäajaksi Eviran Eläinlääkinnällinen rajatarkastusasema.

Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitokselle päättyy Päijänne-tunneli, joka tuo pääkaupunkiseudulle juomaveden. Laitoksen yhteyteen maan pinnan alapuolelle on rakennettu uusi varavesisäiliö, joka turvaa pääkaupunkiseudun vesihuoltoa toimintahäiriöiden varalta. Nykyinen Kuninkaantammentien pientaloalue säilyy ja laajenee niin ikään osana uutta Kuninkaantammen kokonaisuutta.

Asuntorakentaminen

Kuninkaantammen asuntorakentaminen alkoi 2015. Alla olevasta kartasta näet alueen rakennuttajien aloitustavoitteet ja tonttien hallintamuodot eli sen onko tontille tulossa omistus-, vuokra-, hitas-, asumisoikeus-, opiskelija- tai nuorisoasuntoja.

Kuninkaantammen rakennuttajien aloitustavoitteet ja tonttien hallintamuodot.

Suunnittelua ja rakentamista vuonna 2020

  • Kuninkaantammessa käynnistyy noin 320 uuden asunnon rakentaminen. Asuntoja rakennetaan keskustan, Etelärinteen ja Kuninkaantammenkallion kaava-alueilla.
  • Kuninkaantammen peruskoulun-päiväkodin suunnittelija ja rakentaja valitaan kilpailutuksen pohjalta.
  • Hämeenlinnanväylän ja Kuninkaantammen eritasoliittymän tiesuunnittelu jatkuu.

Katu- ja puistorakentamista vuonna 2020:

  • Lammenrannan kaava-alueen katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen alkaa Paletinkierrolla, Palettikujalla ja Vedenkierrolla. Samalla tehdään Lammenrannan katuihin ja puistoalueisiin liittyviä esirakentamistöitä.
  • Etelärinteen kaava-alueella rakennetaan Muotokuvankadun ja Muotokuvanpolun ensimmäistä vaihetta
  • katujen viimeistelytöitä tehdään keskustan kaava-alueella: Umbrakuja, Oranssikuja, Sinooperinkuja, Temperankatu, Akvarellinkatu välillä Avajaisaukio-Turkoosikuja
  • keskustan kaava-alueella rakennetaan lisäksi Okrakujaa, Avajaisaukiota ja Turkoosikujaa
  • Helene Schjerfbeckin puiston viimeistelytyöt jatkuvat ja Vennynpuiston rakentaminen jatkuu leikkialueen osalta

Kuninkaantammen katurakentamisen tavoiteaikataulu

Rakentamislogistiikka vähentää häiriöitä

Rakentamista suunnitellaan ja ohjataan koko rakentamisajan. Rakentamislogistiikan avulla rakentamisen aikaiset häiriöt esimerkiksi liikenteessä, tonttien ja katujen rakentamisessa, varastoinnissa ja pysäköinnissä pidetään mahdollisimman vähäisinä.

Rakentamisen aikaiset kulkureitit Kuninkaantammessa PDF

 

Ilmastoviisasta rakentamista

Kuninkaantammesta rakennetaan ilmastoviisas kaupunginosa. Asuinrakennukset ovat energiatehokkaita ja hyödyntävät uusiutuvaa energiaa. Hulevesien viivyttäminen ja virtaaman hidastaminen tonteilla, kaduilla ja puistoissa sekä yksikerroksisten rakennusten viherkatoilla ehkäisee tulvariskejä.

Kuninkaantammi on hulevesien hallintamenetelmien pilottialue, jossa uudet suunnitteluratkaisut tulevat näkymään myös asuinkortteleissa. Pihojen suunnittelussa suositaan näkyviin jääviä sadepuutarhoja.

 

Päivitetty 11.6.2020