Laajasalossa asutaan yhteisöllisesti meren ja suurten viheralueiden äärellä.

Vihreä ja merellinen asuinpaikka

Laajasalossa asutaan kerrostaloissa, rivitaloissa ja omakotitaloissa. Kaikkialta pääsee helposti rannoille ja viheralueille. Kulkuyhteys Helsingin keskustaan on bussilla ja metrolla ja tulevaisuudessa nopeasti - 15-20 minuutissa - pikaraitiotiellä.

Laajasaloon kaavoitetaan ja suunnitellaan uusia asuntoja. Uusi arkkitehtuuri antaa modernin ja laadukkaan ilmeen pääkaduille ja Yliskylään Laajasalon keskustaan. 2020-luvulla uusia koteja rakennetaan pääasiassa pikaraitiotien ja pääkatujen varrelle Koirasaarentielle, Ilomäentielle, Reposalmentielle ja Laajasalontielle.

Laajasalossa on asemakaavoja eri vaiheissaan. Yliskylänlahdelle ja Laajasalontien pohjoisosaan rakentuu Yliskylän uusi merellinen alue 2030-luvulla.

Valmisteilla olevat asemakaavat karttapalvelussa:

Kartano-, kaivos- ja huvilasaaresta vihreäksi kaupunginosaksi

Laajasalolla on vahva oma identiteetti ja pitkä historia. Saarella on sijainnut kartanoita, kaivoksia ja kaupunkilaisten huviloita. Vuonna 1946 Laajasalosta tuli osa Helsinkiä. Vilkas rakentamisen vuosikymmen oli 1970-luku. Liikkumista helpotti metron valmistuminen vuonna 1982. Lähimmälle metroasemalle Herttoniemeen pääsee Laajasalosta sujuvasti busseilla.

Öljysataman toiminta kantakaupungin vastarannalla loppui vuonna 2010, ja silloin vapautui tilaa uuden asuinalueen, Kruunuvuorenrannan, rakentamiseen. Jatkossa Kruunuvuorensilta ja pikaraitiotie yhdistävät saaren Helsingin keskustaan Korkeasaaren, Kalasataman ja Hakaniemen kautta.

Ratikkakortteli yhdistää asumisen ja raitiotievarikon

Laajasalon ratikkakorttelista tulee Suomen ensimmäinen raitiovaunuvarikon ja asumista yhdistävä rakennuskokonaisuus. Kruunusiltojen pikaraitiotien varikko sijoittuu linjan päätteeksi Reposalmentien varteen.

Ratikkakortteli sisältää seitsemän vaihtelevan korkuista, viisikulmaista asuinkorttelia ja pihakannen alle sijoittuvat raitiotievarikon huolto- ja säilytystilat sekä pysäköintilaitoksen autoille. Uusi asuntorakentaminen on monimuotoista ja –korkuista.

Korttelin virkistys- ja liikunta-alueisiin rajautuvat uloimmat rakennukset ovat pääosin kolmikerroksisia lamellitaloja. Keskemmällä korttelia on tornimaisia pistetaloja, josta avautuu näkymät merelliseen ympäristöön. Pihakannen keskiosa on kaikille avointa puistoa, joka muodostaa maisemallisesti yhtenäisen kokonaisuuden asuinpihojen kanssa.

Ratikkakorttelin konseptista järjestettiin arkkitehtuurikilpailu vuonna 2018 (Lue uutinen >>) ja asuntotonteista hintakilpailu 2019. Yhteistyössä varikko- ja asuntohankkeiden kanssa työstetty asemakaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa syksyllä 2020. Kaava on valitusprosessissa.

Laajasalontiestä puistokatu – lisää asuntoja ja palveluja

Laajasaloa halkova moottorikatu Laajasalontie muuttuu jatkossa kaikki liikennemuodot huomioivaksi puistokaduksi. Kadun varteen kaavoitetaan uusia asuntoja ja palveluja. Laajasalontien keskiosan rakentamistyöt ovat käynnistyneet keväällä 2021.

Kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu etsi vuonna 2017 ideoita Laajasalontien pohjoisosan ja merellisen Yliskylänlahden alueen rakentamiseen. Lue uutinen >>

Havainnekuva Laajasalontien bulevardista

Asukasosallisuus ja osallistavan budjetoinnin hankkeet

Laajasalon asukkaat ovat aktiivisia osallistumaan lähiympäristönsä kehittämiseen. Käytössä on monia vaikuttamiskanavia alkaen palautteesta kaupungin palautejärjestelmään.

OmaStadi on Helsingin tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia. Helsinki käyttää 8,8 miljoonaa euroa kaupunkilaisten ideoiden toteuttamiseen. Ideoista kehitetään yhdessä ehdotuksia, joista kaupunkilaiset äänestävät ja kaupunki toteuttaa eniten ääniä saaneet ehdotukset. Osallistu ja lue lisää täältä omastadi.hel.fi.

 

Laajasalon asukasmäärät

  • Vuoden 2019 lopussa Laajasalon asukasluku ylitti 20 000. Seuraavien vuosikymmenten aikana saaren asukasluku tulee kasvamaan noin 15 000 asukkaalla.
  • 2020- ja 2030-luvuilla Yliskylään rakennetaan uusia koteja noin 6000 asukkaalle. Lisäksi Itärantaa ja Jollasta täydennysrakennetaan.
  • Kruunuvuorenrannan alue valmistuu arviolta vuoteen 2030 mennessä, jolloin siellä asuu noin 13 000–13 500 asukasta. Kruunuvuorenrannassa on nyt noin 5 000 asukasta.
Päivitetty 4.3.2022