Jo kaavoitetun rakentamisenkin valmistuttua vuonna 2040 Laajasaloon jää enemmän viheralueita kuin muilla Helsingin asuinalueilla.

Metsää, puistoja ja rantoja Laajasalossa

Laajasalossa on laajoja, kulttuurihistoriallisesti arvokkaita puistoalueita kuten Stansvikin kartanon puisto ja Tullisaaren puisto. Kruunuvuorenrantaan, Stansvikiin ja Jollakseen sijoittuu neljä erilaista luonnonsuojelualuetta. Kaksi merkittyä luontopolkuakin on, Stansvikissa ja Vartiosaaressa.

Koirapuistoja on vuonna 2018 kaksi ja lähellä Yliskylää on Herttoniemen Tuoriniemen koirapuisto. Laajasaloon mahtuu metsiä ja kotien lähipuistoja. Tulevaisuudessa Laajasalo tarjoaa entistä yhtenäisempää ranta-aluetta asukkaiden kulkea.

Monta uimarantaa ja lisää tulossa

Laajasalossa on vuonna 2018 useita erikokoisia uimarantoja ja Kruunuvuorenrantaan valmistuu Helsingissä varsin harvinainen, kokonaan uusi uimaranta noin vuonna 2025.

Laajasalon uimaranta Reposalmentien varressa on suosittu uinti- ja virkistyspaikka, ja sitä aluetta Helsingin kaupungin on vielä tarkoitus kehittää pidemmällä aikavälillä. Laajasalon Itärannan asemakaavassa tarkastellaan mahdollisuuksia talviuintipaikalle, rantakahvilalle ja rantalentopallokentälle. Lisäksi Laajasalon rannoille sijoittuvat Furuvikin, Hevossalmen ja Porvariskuninkaanpuiston uimarannat.

Lisää merenrantoja asukkaiden virkistysalueiksi

Laajasalon Itärannan kaavan tarkoitus on saada ranta-alueet yhä enemmän asukkaiden käyttöön. Siihen pyritään kehittämällä Laajasalon liikuntapuistoa ja uimarantaa sekä lisäämällä ja kunnostamalla kevyen liikenteen kulkuväyliä. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta kehittää Sarvastonsatamaa.

Jatkossa pyritään siihen, että Laajasalon koko itäisen puolen merenrannan virkistysalueet yhdistyvät toisiinsa pitkänä rantareittinä. Laajasalon itäranta tarkoittaa Reposalmentieltä alkavaa rantaa Jollaksen Puuskaniemeen.

Päivitetty 29.10.2019