Laajasalosta pääsee tulevaisuudessa nopeasti keskustaan pikaraitiotietä pitkin. Laajasalontie muuttuu puistokaduksi, jota pitkin ratikka kulkee kohti Kruunuvuorenrantaa.

Laajasalontie muuttuu puistokaduksi

Laajasaloa halkova moottorikatu Laajasalontie muuttuu kaikki liikennemuodot mahdollistavaksi puistokaduksi. Muutos on välttämätön, jotta voidaan huomioida kaikki liikennemuodot ja mahdollistaa tiivistyvä maankäyttö. Kadun varteen kaavoitetaan myös uusia asuntoja ja palveluja.

Kadun keskelle on varattu tila kaksisuuntaiselle raitiotielle. Laajasalontiellä säilytetään autoliikenteelle kaksi ajokaistaa suuntaansa. Ajoradat palvelevat myös bussiliikennettä. Raitiotie- ja bussipysäkit toteutetaan keskeisille paikoille maankäytön ja sujuvien vaihtoyhteyksien mukaan. Ajoratojen reunoihin tulee asukkaita ja tulevia liiketiloja palvelevia asiointipysäköintipaikkoja ja huoltotaskuja. Kadun molemmilla reunoilla on jalkakäytävät sekä yksisuuntaiset, baanatasoiset pyörätiet. Molempien ajoratojen molemmin puolin istutetaan puurivit.

Ajankohtaisimman tiedon urakan etenemisestä ja poikkeusjärjestelyistä saat urakoitsijan omista kanavista:

tieluiska.fi/laajasalontie

www.facebook.com/laajasalontie

Kruunusillat

Tulevaisuudessa Kruunusillat-hanke yhdistää Kruunuvuorenrannan ja kantakaupungin toisiinsa. Kolmen sillan yhteys Hakaniemen, Korkeasaaren ja Sompasaaren kautta keskustaan on pikaratikoiden, pyöräilijöiden ja kävelijöiden käytössä. Matka keskustaan taittuu ratikan kyydissä 15 minuutissa ja pyöräillen 20 minuutissa. Liikennöinnin on tarkoitus käynnistyä noin vuonna 2027.

Lue lisää:
Kruunusillat-hanke

Joukkoliikenne palvelee

Kruunusiltojen raitiotie ja Suomen pisin silta, runsaan kilometrin pituinen Kruunuvuorensilta yhdistävät Laajasalon, Korkeasaaren ja Kalasataman Hakaniemeen noin vuonna 2027. Samalla syntyy myös uusi merellinen reitti pyöräilijöille ja jalankulkijoille. Jo nykyisellään asuinalueen kulkuyhteydet perustuvat paljolti joukkoliikenteeseen: eri puolilta saarta bussit kulkevat Herttoniemen metroasemalle, josta on metroyhteydet itään sekä keskustaan ja länteen. Laajasaloon saatiin kaupunkipyörät 2019.

Kruunusillat nopeuttaa, monipuolistaa ja parantaa liikenneyhteyksiä. Kruunuvuorenrannasta pääsee tulevaisuudessa 10–15 minuutissa Hakaniemeen ja keskustaan, Yliskylästä matka vie parikymmentä minuuttia. Raitiovaunuja kulkee 5–10 minuutin välein. Kruunusiltojen rakentamisen on tarkoitus alkaa vuonna 2021, ja pikaraitiotien tavoitellaan liikennöivän vuoden 2026 lopussa.

Suunnitteilla on myös väliaikaisen sähkölauttayhteyden toteuttaminen Kruunuvuorenrannan ja Meritullintorin välille täydentämään joukkoliikennepalveluja ennen pikaraitiotien toteutumista. Kaupunginhallitus päätti sähkölauttahankkeen jatkovalmistelusta 24.5.2021.

HSL:n sivut

Pyörällä ja kävellen

Kruunusilloille tulee kevyen liikenteen kaistat ja Laajasaloon on suunniteltu baanan jatke, pitkä yhtenäinen pyörätie. Kruunusiltoja ja Laajasalon baanaa pitkin pyörämatka Yliskylästä Hakaniemeen kestää noin 30 minuuttia ja Kruunuvuorenrannasta noin 20 minuuttia.

Laajasaloon toteutetaan vaiheittain koko saaren kiertävä rantareitti noin kymmenen vuoden aikana. Reitin hankesuunnittelu on käynnistynyt 2020.

Päivitetty 4.3.2022