Kauppakeskus Saari on tärkein palvelukeskittymä. Laajasalon liikuntapuistoa ja rantoja kehitetään. Koulu- ja päiväkotitiloja peruskorjataan ja laajennetaan.

Laajasalon palvelut lisääntyvät

Laajasalo ja Yliskylä saavat kasvun myötä uusia palveluita ja nykyisiä palveluita kehitetään yhdessä asukkaiden kanssa.

Yliskylän Puistotiellä vuoden 2018 lopussa avautunut kauppakeskus Saari on tärkein palvelukeskittymä. Kauppakeskukseen sijoittuvat päivittäistavarakaupat sekä monipuolinen valikoimia erikoisliikkeitä ja palveluita, kuten apteekki, kuntosali, ravintoloita ja kahviloita. Saman katon alla palvelevat myös Laajasalon uudistunut kirjasto ja nuorisotalo. Kauppakeskuksessa on 8400 neliömetriä liiketilaa kahdessa valoisassa kerroksessa ja pysäköinti niiden alla.

Liikuntapalveluja kehitetään

Laajasalon liikuntapuistoa on tavoitteena kehittää entistä monipuolisemmaksi ja asukkaiden liikuntaharrastuksia palvelevaksi. Laajasalon itärannan asemakaavoituksen suunnitteluperiaatteiden valmistelun yhteydessä asukkaiden kanssa on selvitetty liikuntapuiston uudistamistarpeita ja laadittu liikuntapuiston pitkän aikavälin kehityssuunnitelma.

Kruunuvuorenrantaan sijoittuvan liikuntapuiston rakentaminen on käynnissä.

Laajasalon kävely- ja pyöräreittien sekä rantareitin parantamisesta ja kehittämisestä on tehty tarveselvitys. Reittien toteutuksen vaiheittaista suunnittelua jatketaan.

Kouluja, päiväkoteja ja oma terveysasema

Laajasalon peruskoulun ala- ja yläaste sijoittuvat Yliskylään lähelle liikuntapaikkoja ja merenrannan kävelyreittejä. Yliskylässä on myös suomen- ja ruotsinkielisiä päiväkoteja ja Laajasalon terveysasema.

Laajasalon koulu- ja päiväkotitiloista laadittiin vuonna 2019 palveluverkkoselvitys, jossa kartoitettiin koulujen ja päiväkotien tulevia tilatarpeita Laajasalossa. Selvityksessä oli mukana myös osa kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintojen palvelutilaverkostoa.

Laajasalon peruskoulun ala- ja ylästeen tilojen perusparannukset ja laajennukset on ohjelmoitu 2020-luvun loppuun. Myös päivähoidon tilojen laajentamistarpeisiin varaudutaan 2020-luvulla tarpeiden muuttuessa.

Päivitetty 4.3.2022