Laajasaloon tulee vuoteen 2040 mennessä uusia koteja noin 19 000 uudelle asukkaalle. Niistä yli puolet rakennetaan Kruunuvuorenrannan uudelle asuinalueelle.

Laadukasta asumista ja uusia liikenneyhteyksiä

Laajasalon uusi asuntorakentaminen keskittyy tulevan pikaraitiotien varteen ja Kruunuvuorenrannan projektialueelle, josta kerrotaan tarkemmin täällä: www.uuttahelsinkia.fi/Kruunuvuorenranta. Täydennysrakentaminen keskittyy Yliskylään, lisäksi pienimuotoista täydennysrakentamista on tulossa muuallekin Laajasaloon. Yliskylästä kehittyy entistä vahvemmin Laajasalon keskusta. Sinne tulee vuosien varrella koteja yhteensä noin 6000–7000 uudelle asukkaalle Laajasalontien, Koirasaarentien ja Ilomäentien varrelle sekä vanhan ostoskeskuksen paikalle ja Yliskylänlahden alueelle. Lisäksi Reposalmentien eteläpuolelle suunnitellaan hybridikorttelia, jossa maantasoon sijoittuisi raitiotievarikko ja sen ympärille ja yläpuolelle asuinrakentamista.

Nykyinen Laajasalontie on leveä nelikaistainen moottorikatu. Laajasalontien ilme muuttuu merkittävästi, kun siitä rakennetaan lehtipuiden ja asuntojen reunustama, eri liikennemuodot mahdollistava puistokatu. Laajasalontiellä säilytetään autoliikenteelle edelleen kaksi ajokaistaa suuntaansa. Kadun keskelle varataan tila raitiotielle. Raitiotie- ja bussipysäkit toteutetaan keskeisille paikoille maankäytön ja vaihtoyhteyksien mukaan. Ajoratojen reunoihin tulee asukkaita ja tulevia liiketiloja palvelevia asiointipysäköintipaikkoja ja huoltotaskuja. Kadun molemmilla reunoilla on jalkakäytävät ja yksisuuntaiset, baanatasoiset pyörätiet. Lisäksi katutilaan tulee puita ja muuta kasvillisuutta.

2030-luvulla rakennetaan Yliskylänlahden asuinalue, jonne saadaan koteja merinäköalalla ja lähelle rantaa. Yliskylänlahdelle on alustavasti suunniteltu asumista ja palveluita noin 110 000–130 000 kerrosneliömetrin laajuudelta. Osa rakentamisesta tulee mahdollisesti täyttöalueelle. Alueen suunnittelu on vielä alkuvaiheessa, asemakaavoitus on tullut vireille 2019.

Kaupunkirakenteellinen muutos tapahtuu pitkän ajan kuluessa. Osa nyt suunnitteilla olevasta konkretisoituu vasta 2030-luvulla. Pikaraitiotie on muutoksen merkittävä mahdollistaja ja tahdistaja. Yliskylän uudistumisen ja keskustan palvelujen vahvistumisen tärkeänä etappina kauppakeskus Saari, nuorisotalo ja kirjasto avautuivat vuoden 2018 lopussa. Vanhan ostoskeskuksen alueelle tulee asuntoja, joiden rakentaminen on käynnissä.

Ajankohtaista Laajasalossa

 • Asuntorakentaminen vanhan ostoskeskuksen alueella on käynnistynyt ja valmistuu arviolta vuoden 2021 loppuun mennessä.
 • Laajasalontien keskiosa Yliskyläntien ja Koirasaarentien välillä toteutetaan vaiheittain vuosina 2020-2023. Koirasaarentien itäpää, Reposalmentien itäpää, Ilomäentie ja Ollinraitio noin vuosina 2022-2024. Tonttien rakentaminen pääkatujen ja pikaraitiotien varrella alkaa pääosin katujen rakentamisen jälkeen.
 • Kruunusiltojen pikaraitiotien toteutussuunnittelu on käynnistynyt 2020. Pikaraitiotien rakentamistyöt alkavat vuosien 2021-2022 aikana Laajasalossa. Raitiotien rakentamisen on tarkoitus valmistua 2025 ja pikaraitiotien liikennöinnin käynnistyä 2026 lopussa.
 • Ratikkakorttelin rakentamisen on tarkoitus käynnistyä raitiotievarikon rakentamisen käynnistymisellä vuonna 2023.
 • Laajasalon rantaraitin puuttuvat osuudet on tavoitteena rakentaa vaiheittain noin vuosina 2021-2030.
 • Yliskylänlahden asuinalueen tonttirakentaminen on ajankohtaista 2030-luvulla. Sitä ennen alue esirakennetaan ja sen kadut toteutetaan 2020-luvun jälkipuolella.

Käynnissä olevat kaavahankkeet

Yliskylässä

 • Koirasaarentien–Ilomäentien asemakaava hyväksyttiin kaupunkiympäristölautakunnassa marraskuussa 2019 ja etenee kaupunginvaltuustoon loppuvuonna 2020. Kaavassa osoitetaan Kruunusillat-pikaraitiotie ja täydennysrakentamista sen varteen kaupungin maalle sekä yksityisille tonteille.
 • Reposaarentien eteläpuolelle suunnitellaan hybridistä ratikkakorttelia, jossa maantasoon sijoittuu Kruunusiltojen raitiotievarikko ja sen ympärille ja päälle asuinrakentamista. Ratikkakorttelin asemakaavaehdotus on laadittu kumppanuuskaavoituksena yhteistyössä varikon ja asuntohankkeen toimijoiden kanssa. Asemakaavaehdotus oli nähtävillä maaliskuussa 2020, tarkistettu ehdotus etenee kaupunkiympäristölautakuntaan alkusyksystä ja kaupunginvaltuustoon loppusyksystä 2020. Raitiotievarikosta on laadittu hankesuunnitelma. Asemakaavaehdotus ja hankesuunnitelma on tavoitteena hyväksyä syksyllä 2020.
 • Yliskylän keskustassa käynnissä on ostoskeskuksen sekä Kuvernöörinkujan ja Laajasalontien asemakaavojen muutokset, joissa osoitetaan asuntorakentamista ja kivijalkaliiketilaa kaupunkibulevardin varteen. Laajasalontien ja Kuvernöörinkujan kaava viedään kaupunkiympäristölautakuntaan syksyllä 2020. Ostoskeskuksen kaavassa on avoimia kysymyksiä ja tarkistetun kaavaehdotuksen aikataulu on sen vuoksi vielä auki.
 • Laajasalontie uudistetaan toimivaksi kaupunkikaduksi ja Yliskylänlahdelle rakentuu tulevaisuudessa Yliskylän uusi merellinen asuinalue. Kansainvälisessä nuorille arkkitehdeille suunnatussa arkkitehtuurikilpailussa löytyi hyviä ideoita Laajasalontien pohjoisosalle ja Yliskylänlahdelle. Yliskylänlahden asemakaavoitus on tullut vireille vuonna 2019. Kaupunkibulevardin varren rakentamisen lisäksi kaavatyön yhteydessä tutkitaan jalankulku- ja pyöräliikenteen siltamahdollisuutta Killingholman kautta Herttoniemeen.

Itärannassa ja Jollaksessa

 • Laajasalon itärannan virkistysalueella kehittämissuunnittelun ja asemakaavoituksen tavoitteena on avata uusia rantareittejä ja edistää virkistys- ja liikunta-alueiden palveluja. Kaava-alue on laaja, ja siihen liittyy myös pieniä täydennysrakentamishankkeita ja muun muassa Sarvaston sataman alue. Itärannan kehittämisen suunnitteluperiaatteet hyväksyttiin helmikuussa 2020. Ensimmäisenä suunnitteluperiaatteiden alueelta valmistellaan Hämeenapajantien alueen asemakaavaa.
 • Hämeenapajantien, Puhuritien ja Puuskakujan asemakaavassa tutkitaan täydennysrakentamista ja olemassa olevien tonttien tehokkuuden nostoa yleiskaavan mukaisesti.
 • Hepokalliontien ja Puuskaniementien kaavassa vielä asemakaavoittamattomille tonteille tehdään asemakaava ja mahdollistetaan täydennysrakentamista. Tarkistettu kaavaehdotus etenee kaupunkiympäristölautakuntaan alkusyksystä 2020.
 • Jollaksen kartanon ja sen lähiympäristön virkistyskäyttöä kehitetään. Nykyinen tontti muutetaan pääasiassa virkistysalueeksi, alueen reitit ja kartanon virkistyskäyttöön soveltuva käyttötarkoitus määritellään. Jollaksen kartano on vuokrattu kokous- ja juhlatilakäyttöön, kaavaa tehdään yhteistyössä yrittäjän kanssa.
 • Jollaksentien varteen osoitteeseen Jollaksentie 64 kaavoitetaan kolme uutta asuinkerrostaloa. Suunnitelma jatkaa viereisen 1990-luvulla rakennetun alueen rakennetta ja ilmettä.

 

Tilaa Laajasalon rakentamisen uutiskirje

Laajasalon rakentamisen uutiskirje julkaistaan noin neljä 2-4 vuodessa. Sähköpostiin lähetettävän uutiskirjeen tuottaa Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia.

Tilaa uutiskirje tästä.

Päivitetty 8.6.2020