Laajasaloon tulee vuoteen 2040 mennessä uusia koteja yli 15 000 uudelle asukkaalle. Niistä yli puolet rakennetaan Kruunuvuorenrannan uudelle asuinalueelle.

Laadukasta asumista ja uusia liikenneyhteyksiä

Laajasalon uusi asuntorakentaminen keskittyy tulevan pikaraitiotien varteen ja Kruunuvuorenrannan projektialueelle, josta kerrotaan tarkemmin täällä: www.uuttahelsinkia.fi/Kruunuvuorenranta. Täydennysrakentaminen keskittyy Yliskylään, lisäksi pienimuotoista täydennysrakentamista on tulossa muuallekin Laajasaloon. Yliskylästä kehittyy entistä vahvemmin Laajasalon keskusta. Sinne rakennetaan 2020- ja 2030-luvuilla uusia koteja noin 6000 asukkaalle Laajasalontien, Koirasaarentien ja Ilomäentien varrelle, vanhan ostoskeskuksen paikalle ja Yliskylänlahdelle. Reposalmentien eteläpuolelle suunnitellaan hybridikorttelia, jossa maantasoon sijoittuisi raitiotievarikko ja sen ympärille ja yläpuolelle asuinrakentamista.

Nykyinen Laajasalontie on leveä nelikaistainen moottorikatu. Laajasalontien ilme muuttuu merkittävästi, kun siitä rakennetaan lehtipuiden ja asuntojen reunustama puistokatu. Autoliikenteelle säilytetään edelleen kaksi ajokaistaa suuntaansa ja kadun keskelle varataan tila raitiotielle. Kadun molemmilla reunoilla on jalkakäytävät ja yksisuuntaiset, baanatasoiset pyörätiet.

2030-luvulla rakennetaan Yliskylänlahden asuinalue, jonne saadaan koteja merinäköalalla ja lähelle rantaa. Yliskylänlahdelle on alustavasti suunniteltu asumista ja palveluita noin 110 000–130 000 kerrosneliömetrin laajuudelta. Osa rakentamisesta tulee mahdollisesti täyttöalueelle.

Kaupunkirakenteellinen muutos tapahtuu pitkän ajan kuluessa. Osa nyt suunnitteilla olevasta toteutuu vasta 2030-luvulla. Pikaraitiotie on muutoksen merkittävä mahdollistaja ja rakentamisen tahdistaja. Yliskylän uudistumisen ja keskustan palvelujen vahvistumisen tärkeänä etappina kauppakeskus Saari, nuorisotalo ja kirjasto avautuivat vuoden 2018 lopussa. Vanhan ostoskeskuksen alueelle tulee asuntoja.

Ajankohtaista Laajasalossa

 • Asuntorakentaminen vanhan ostoskeskuksen alueella on käynnissä ja valmistuu noin 2021 loppuun mennessä.
 • Laajasalontien keskiosa Yliskyläntien ja Koirasaarentien välillä toteutetaan vaiheittain vuosina 2021-2022, Koirasaarentien itäpää, Reposalmentien itäpää, Ilomäentie ja Ollinraitio noin vuosina 2022-2024. Tonttien rakentaminen pääkatujen ja pikaraitiotien varrella alkaa pääosin katujen rakentamisen jälkeen.
 • Kruunusiltojen pikaraitiotien toteutuksen suunnittelu on käynnistynyt 2020. Rakentamistöiden on suunniteltu alkavan vuosien 2021-2022 aikana Laajasalossa. Pikaraitiotien on tarkoitus valmistua 2025 ja liikennöinnin käynnistyä 2026 lopussa.
 • Ratikkakorttelin rakentamisen on tarkoitus käynnistyä raitiotievarikon rakentamisella vuonna 2023.
 • Laajasalon rantaraitin puuttuvat osuudet on tavoitteena rakentaa vaiheittain noin kymmenen vuoden aikana.
 • Yliskylänlahden korttelien rakentaminen on ajankohtaista 2030-luvulla. Sitä ennen alue esirakennetaan ja kadut toteutetaan 2020-luvun loppupuolella.

Käynnissä olevat kaavahankkeet

Yliskylässä

 • Koirasaarentien–Ilomäentien asemakaava on etenemässä kaupunginvaltuustoon alkuvuonna 2021. Kaavassa osoitetaan Kruunusillat-pikaraitiotie ja täydennysrakentamista sen varteen kaupungin maalle sekä yksityisille tonteille.
 • Yliskylän keskustassa on käynnissä ostoskeskuksen sekä Kuvernöörinkujan ja Laajasalontien asemakaavojen muutokset, joissa osoitetaan asuntorakentamista ja kivijalkaliiketilaa kaupunkibulevardin varteen. Kuvernöörinkujan ja Laajasalontien kaava hyväksyttiin kaupunkiympäristölautakunnassa syksyllä 2020. Ostoskeskuksen tarkistettu kaavaehdotus on tavoitteena hyväksyä 2021.
 • Ratikkakorttelin asemakaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa marraskuussa 2020.
 • Yliskylänlahden asemakaavoitus on tullut vireille vuonna 2019. Kaupunkibulevardin varren rakentamisen lisäksi kaavatyön yhteydessä tutkitaan jalankulku- ja pyöräliikenteen siltamahdollisuutta Killingholman kautta Herttoniemeen.

Itärannassa ja Jollaksessa

 • Laajasalon itärannan virkistysalueella kehittämissuunnittelun ja asemakaavoituksen tavoitteena on avata uusia rantareittejä ja edistää virkistys- ja liikunta-alueiden palveluja. Kaava-alue on laaja, ja siihen liittyy myös pieniä täydennysrakentamishankkeita ja muun muassa Sarvaston sataman alue. Itärannan kehittämisen suunnitteluperiaatteet hyväksyttiin helmikuussa 2020. Ensimmäisenä suunnitteluperiaatteiden alueelta valmistellaan Hämeenapajantien alueen asemakaavaa.
 • Hämeenapajantien, Puhuritien ja Puuskakujan asemakaavassa tutkitaan täydennysrakentamista ja olemassa olevien tonttien tehokkuuden nostoa yleiskaavan mukaisesti.
 • Hepokalliontien ja Puuskaniementien kaavassa vielä asemakaavoittamattomille tonteille tehdään asemakaava ja mahdollistetaan täydennysrakentamista. Tarkistettu kaavaehdotus hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa syksyllä 2020.
 • Jollaksen kartanon ja sen lähiympäristön virkistyskäyttöä kehitetään. Nykyinen tontti muutetaan pääasiassa virkistysalueeksi, alueen reitit ja kartanon virkistyskäyttöön soveltuva käyttötarkoitus määritellään. Jollaksen kartano on vuokrattu kokous- ja juhlatilakäyttöön, kaavaa tehdään yhteistyössä yrittäjän kanssa.
 • Jollaksentien varteen osoitteeseen Jollaksentie 64 kaavoitetaan kolme uutta asuinkerrostaloa. Suunnitelma jatkaa viereisen 1990-luvulla rakennetun alueen rakennetta ja ilmettä.

 

Päivitetty 23.12.2020