Laajasaloon tulee vuoteen 2040 mennessä uusia koteja noin 15 000 uudelle asukkaalle. Niistä suuri osa rakennetaan Kruunuvuorenrannan uudelle asuinalueelle.

Laadukasta asumista ja uusia liikenneyhteyksiä

Laajasalon uusi asuntorakentaminen keskittyy tulevan pikaraitiotien varteen ja Kruunuvuorenrannan projektialueelle, josta kerrotaan tarkemmin täällä: www.uuttahelsinkia.fi/Kruunuvuorenranta. Täydennysrakentaminen keskittyy Yliskylään, lisäksi pienimuotoista täydennysrakentamista on tulossa muuallekin Laajasaloon. Yliskylästä kehittyy entistä vahvemmin Laajasalon keskusta. Sinne rakennetaan 2020- ja 2030-luvuilla uusia koteja noin 6000 asukkaalle Laajasalontien, Koirasaarentien ja Ilomäentien varrelle, vanhan ostoskeskuksen paikalle ja Yliskylänlahdelle. Reposalmentien eteläpuolelle suunnitellaan hybridikorttelia, jossa maantasoon sijoittuisi raitiotievarikko ja sen ympärille ja yläpuolelle asuinrakentamista.

Nykyinen Laajasalontie on leveä nelikaistainen moottorikatu. Laajasalontien ilme muuttuu merkittävästi, kun siitä rakennetaan lehtipuiden ja asuntojen reunustama puistokatu. Autoliikenteelle säilytetään edelleen kaksi ajokaistaa suuntaansa ja kadun keskelle varataan tila raitiotielle. Kadun molemmilla reunoilla on jalkakäytävät ja yksisuuntaiset, baanatasoiset pyörätiet.

2030-luvulla rakennetaan Yliskylänlahden asuinalue, jonne saadaan koteja merinäköalalla ja lähelle rantaa. Yliskylänlahdelle on alustavasti suunniteltu asumista ja palveluita noin 110 000–130 000 kerrosneliömetrin laajuudelta. Osa rakentamisesta tulee mahdollisesti täyttöalueelle.

Kaupunkirakenteellinen muutos tapahtuu pitkän ajan kuluessa. Osa nyt suunnitteilla olevasta toteutuu vasta 2030-luvulla. Pikaraitiotie on muutoksen merkittävä mahdollistaja ja rakentamisen tahdistaja. Yliskylän uudistumisen ja keskustan palvelujen vahvistumisen tärkeänä etappina kauppakeskus Saari, nuorisotalo ja kirjasto avautuivat vuoden 2018 lopussa.

Ajankohtaista Laajasalossa

 • Asuntorakentaminen vanhan ostoskeskuksen alueella on käynnissä ja valmistuu noin 2021 loppuun mennessä.
 • Laajasalontien keskiosa Yliskyläntien ja Koirasaarentien välillä toteutetaan vaiheittain vuosina 2021-2022.
 • Kruunusiltojen pikaraitiotien toteutuksen suunnittelu on käynnistynyt 2020. Rakentamistöiden on suunniteltu alkavan vuoden 2021 syksyllä Laajasalossa Koirasaarentien länsipäässä.
 • Ratikkakorttelin rakentamisen on tarkoitus käynnistyä raitiotievarikon rakentamisella vuonna 2023.
 • Laajasalon rantaraitin puuttuvat osuudet on tavoitteena rakentaa vaiheittain noin kymmenen vuoden aikana.
 • Yliskylänlahden korttelien rakentaminen on ajankohtaista 2030-luvulla. Sitä ennen alue esirakennetaan ja kadut toteutetaan 2020-luvun loppupuolella.

Ajankohtaiset katu- ja puistohankkeet karttapalvelussa

Käynnissä olevat kaavahankkeet

Yliskylässä

 • Koirasaarentien ja Ilomäentien asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 17.2.2021. Kaavassa osoitetaan suunniteltu Kruunusillat-pikaraitiotie ja täydennysrakentamista sen varteen kaupungin maalle sekä yksityisille tonteille. Kaavasta on valitettu.
 • Yliskylän keskustassa on käynnissä ostoskeskuksen kaavamuutos, joka etenemässä kaupunkiympäristölautakuntaan vuoden vaihteessa 2021-22. Eteläisen Kuvernöörinkujan ja Laajasalontien kaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 27.10.2020. Kaavasta on valitettu.   
 • Ratikkakorttelin asemakaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 4.11.2020. Kaavasta on valitettu.
 • Yliskylänlahden asemakaavoitus on tullut vireille vuonna 2019. Kaavaluonnoksen on suunniteltu valmistuvan keväällä 2022. Kaupunkibulevardin varren rakentamisen lisäksi kaavatyön yhteydessä tutkitaan jalankulku- ja pyöräliikenteen siltamahdollisuutta Killingholman kautta Herttoniemeen.

Itärannassa ja Jollaksessa

 • Laajasalon itärannan kehittämisen suunnitteluperiaatteet hyväksyttiin helmikuussa 2020. Tavoitteena on avata uusia rantareittejä ja edistää virkistys- ja liikunta-alueiden palveluja. Aluetta kehitetään pääosin voimassa olevien asemakaavojen puitteissa. Sarvaston venesataman ja ympäristön alueelle laaditaan kaavamuutos, jossa mm. tutkitaan venesatamatoimintojen kehittämismahdollisuuksia ja päiväkodin laajentamista. Hämeenapajantien, Puhuritien ja Puuskakujan asemakaavassa tutkitaan täydennysrakentamista ja olemassa olevien tonttien tehokkuuden nostoa yleiskaavan mukaisesti.
 • Hepokalliontien ja Puuskaniementien kaavassa vielä asemakaavoittamattomille tonteille tehtiin asemakaava ja mahdollistettiin täydennysrakentamista. Tarkistettu kaavaehdotus hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa syksyllä 2020. Kaava etenee kaupunginvaltuustoon maakäyttösopimusten hyväksymisen jälkeen.
 • Jollaksen kartanon alueelle laadittiin lähiympäristön virkistyskäytön kehittämistä tukeva kaava. Yleisten rakennusten tontti muutettiin pääasiassa virkistysalueeksi, alueen reitit ja kartanon virkistyskäyttöön soveltuva käyttötarkoitus määriteltiin. Kaava hyväksyttiin kaupunkiympäristölautakunnassa keväällä 2020 ja etenee kaupunginvaltuustoon hyväksyttäväksi vuoden 2021 aikana.
 • Jollaksentien varteen osoitteeseen Jollaksentie 64 kaavoitettiin kolme uutta asuinkerrostaloa. Suunnitelma jatkaa viereisen 1990-luvulla rakennetun alueen rakennetta ja ilmettä. Kaava hyväksyttiin kaupunkiympäristölautakunnassa keväällä 2021 ja etenee kaupunginvaltuustoon hyväksyttäväksi vuoden 2021 aikana.

Valmisteilla olevat asemakaavat karttapalvelussa

Päivitetty 23.6.2021