Laajasaloon tulee vuoteen 2040 mennessä uusia koteja noin 15 000 uudelle asukkaalle. Niistä suuri osa rakennetaan Kruunuvuorenrannan uudelle asuinalueelle.

Laadukasta asumista ja uusia liikenneyhteyksiä

Laajasalon uusi asuntorakentaminen keskittyy tulevan pikaraitiotien varteen ja Kruunuvuorenrannan projektialueelle, josta kerrotaan tarkemmin täällä: www.uuttahelsinkia.fi/Kruunuvuorenranta. Täydennysrakentaminen keskittyy Yliskylään, lisäksi pienimuotoista täydennysrakentamista on tulossa muuallekin Laajasaloon. Yliskylästä kehittyy entistä vahvemmin Laajasalon keskusta. Sinne rakennetaan 2020- ja 2030-luvuilla uusia koteja noin 6000 asukkaalle Laajasalontien, Koirasaarentien ja Ilomäentien varrelle, vanhan ostoskeskuksen paikalle ja Yliskylänlahdelle. Reposalmentien eteläpuolelle suunnitellaan hybridikorttelia, jossa maantasoon sijoittuisi raitiotievarikko ja sen ympärille ja yläpuolelle asuinrakentamista.

Nykyinen Laajasalontie on leveä nelikaistainen moottorikatu. Laajasalontien ilme muuttuu merkittävästi, kun siitä rakennetaan lehtipuiden ja asuntojen reunustama puistokatu. Autoliikenteelle säilytetään edelleen kaksi ajokaistaa suuntaansa ja kadun keskelle varataan tila raitiotielle. Kadun molemmilla reunoilla on jalkakäytävät ja yksisuuntaiset, baanatasoiset pyörätiet.

2030-luvulla rakennetaan Yliskylänlahden asuinalue, jonne saadaan koteja merinäköalalla ja lähelle rantaa. Yliskylänlahdelle on alustavasti suunniteltu asumista ja palveluita noin 110 000–130 000 kerrosneliömetrin laajuudelta. Osa rakentamisesta tulee mahdollisesti täyttöalueelle.

Kaupunkirakenteellinen muutos tapahtuu pitkän ajan kuluessa. Osa nyt suunnitteilla olevasta toteutuu vasta 2030-luvulla. Pikaraitiotie on muutoksen merkittävä mahdollistaja ja rakentamisen tahdistaja. Yliskylän uudistumisen ja keskustan palvelujen vahvistumisen tärkeänä etappina kauppakeskus Saari, nuorisotalo ja kirjasto avautuivat vuoden 2018 lopussa.

Ajankohtaista Laajasalossa

  • Laajasalontien keskiosa Yliskyläntien ja Koirasaarentien välillä toteutetaan vaiheittain vuosina 2021-2022.
  • Kruunusiltojen pikaraitiotien rakentaminen on käynnistynyt vuonna 2021.
  • Laajasalon rantaraitin puuttuvat osuudet on tavoitteena rakentaa vaiheittain noin kymmenen vuoden aikana.
  • Yliskylänlahden korttelien rakentaminen on ajankohtaista 2030-luvulla. Sitä ennen alue esirakennetaan ja kadut toteutetaan 2020-luvun loppupuolella.

Ajankohtaiset katu- ja puistohankkeet karttapalvelussa

Käynnissä olevat kaavahankkeet

Valmisteilla olevat asemakaavat karttapalvelussa

Päivitetty 4.3.2022