Suunnitellun rakentamisen valmistuttuakin Laajasalossa on asukasta kohti enemmän viheralueita kuin Helsingin muilla asuinalueilla keskimäärin.

Metsää, puistoja ja rantoja Laajasalossa

Laajasalossa on laajoja kulttuurihistoriallisesti arvokkaita puistoalueita, kuten Stansvikin kartanon puisto ja Tullisaaren puisto. Kruunuvuorenrantaan, Stansvikiin ja Jollakseen sijoittuu neljä erilaista luonnonsuojelualuetta. Kruunuvuorenlampi on ainutlaatuinen kalliolampi Helsingissä. Kaksi merkittyä luontopolkuakin on, Stansvikissa ja Vartiosaaressa.

Laajasaloon mahtuu metsiä, rantoja ja lähipuistoja. Koirapuistoja on kaksi ja lähellä Yliskylää on lisäksi Herttoniemen Tuoriniemen koirapuisto. Tulevaisuudessa Laajasalo tarjoaa myös yhtenäisen merenrantoja seuraavan rantaraitin asukkaiden virkistäytymiseen.

Monta uimarantaa – ja lisää tulossa

Laajasalossa on useita erikokoisia uimarantoja ja Kruunuvuorenrantaan valmistuu Helsingissä varsin harvinainen, kokonaan uusi ja esteetön uimaranta noin vuonna 2025.

Laajasalon uimaranta Itärannassa on suosittu uinti- ja virkistyspaikka, ja aluetta on tarkoitus kehittää vielä pidemmällä aikavälillä. Itärannalla tarkastellaan mahdollisuuksia talviuintipaikalle, rantakahvilalle ja rantalentopallokentälle. Lisäksi Laajasalon rannoille sijoittuvat Furuvikin, Hevossalmen ja Porvariskuninkaanpuiston uimarannat.

Lisää merenrantoja asukkaiden virkistysalueiksi

Laajasalon itäiset ranta-alueet halutaan saada entistä paremmin asukkaiden käyttöön. Siihen pyritään kehittämällä Laajasalon liikuntapuistoa ja uimarantaa sekä lisäämällä ja kunnostamalla kevyen liikenteen kulkuväyliä. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta kehittää Sarvastonsatamaa.

Jatkossa pyritään siihen, että Laajasalon itäisen puolen merenrannan virkistysalueet yhdistyvät toisiinsa yhtenäisenä rantareittinä. Laajasalon itäranta tarkoittaa Reposalmentieltä alkavaa rantaa Jollaksen Puuskaniemeen.

Päivitetty 4.3.2022