Suunnittelu ja toteutus

Rakentamisen ja suunnittelun johtaminen sekä koordinointi

Kaupunginkanslia, aluerakentaminen
Pohjoisesplanadi 15-17
Postiosoite: PL 20, 00099 Helsingin kaupunki

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@hel.fi

Ulla Loukkaanhuhta, projektinjohtaja
Puh: (09) 310 36038

Mikko Ahola, projekti-insinööri
Puh: (09) 310 25756

Asemakaavoitus

Anu Kuutti, tiimipäällikkö
Puh: (09) 310 37154

Tyko Saarikko, arkkitehti (Kruunuvuorenranta, Tullisaari, Laajasalon kaupunkibulevardi)
Puh: (09) 310 37441

Suvi Huttunen, arkkitehti (Yliskylä ja Kruunuvuori)
Puh: (09) 310 37335

Leena Holmila, arkkitehti (Jollas)
Puh: (09) 310 21333

Liikennesuunnittelu

Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri
Puh: (09) 310 37088

Tonttiasiat

Jessina Haapamäki, kiinteistölakimies
Puh: (040) 1904975

Kadut ja puistot

Taru Sihvonen, projektinjohtaja (kadut ja puistot)
Puh: (09) 310 38434

Sari Knuuti, projektinjohtaja (katuvihersuunnittelu ja puistosuunnittelu)
Puh: (09) 310 38625

Anu Kiiskinen, tiimipäällikkö (asemakaavoitukseen liittyvä maisemasuunnittelu)
Puh: (09) 310 38419

Ville Alajoki, projektinjohtaja (Kruunusillat-hanke)
Puh: (09) 310 39848

Rakennusvalvonta

Petteri Erling, tiimipäällikkö (Laajasalo)
Puh: (040) 635 8987

Anne Vähätalo, arkkitehti (Kruunuvuorenranta ja Laajasalon pientalot)
Puh: (040) 646 3782

Päivitetty 23.12.2020