Usein kysyttyä

1. Miten Länsisataman melutasoa ja ilmanlaatua valvotaan?

Sallitut melu- ja päästötasot määritellään ympäristöluvissa. Vuonna 2016 voimaan tulleen luvan mukaan Länsisataman melun A-keskiäänitaso ei saa asuinrakennusten sisäpihoilla tai muilla ulko-oleskelualueilla (ml. parvekkeet) ylittää päivällä 55 dB ja yöllä 50 dB.

Kesällä 2016 tehdyssä selvityksessä sekä päivä- että yöaikaiset äänitasot alittivat luvan sallimat raja-arvot. Lähimpien asuinrakennusten (Tyynenmerenkatu 5 ja 7) sisäpihoilla päiväajan melutaso oli suurimmillaan 45–47 dB. Yöllä suurin sisäpihojen melutaso oli 32–33 dB.

Muutamilla Helsingin Sataman laitureilla on valmiudet syöttää aluksille maasähköä suoraan laiturilta, mikä vähentäisi ääntä tuottavien apumoottoreiden käyttöä. Maasähkön käyttöä varten laivoissa pitäisi kuitenkin olla maasähkön vastaanottoon sopiva tekniikka ja maissa maasähkömuuntamo. Näiden rakentaminen vaatii mittavia muutostöitä sekä satamassa että aluksilla.

Satamaliikenteen vaikutusta ilmanlaatuun mitataan ympäristöluvan ja HSY:n mittaussuunnitelman mukaisesti: mittausasema on Helsingin Sataman jossain satamassa joka toinen vuosi. Länsisatamassa se oli vuonna 2014. HSY:n mittausasemat mittaavat ilmanlaatua jatkuvasti, joten myös hetkelliset piikit näkyvät. Ilmanlaatuun satamassa vaikuttavat myös muun liikenteen päästöt, kaukokulkeumat ja sääolot (tuulisuus yms.).
 

2. Miksi kaupunki ei järjestä Jätkäsaareen lisää roskiksia?

Vastuu katualueen kunnossapidosta jakautuu kaupungin ja kiinteistöjen välillä. Kiinteistöjen (esim. asunto-osakeyhtiöiden) vastuulle kuuluu niiden edessä olevan jalkakäytävän roska-astioiden hankinta ja tyhjennys.

Helsingin kaupunki ja Helsingin Satama kantavat vastuunsa omien kiinteistöjensä osalta. Esimerkiksi Huutokonttorin Tyynenmerenkadun puoleiselle sivulle ja Verkkokaupan läheisyyteen on tuotu syväkeräyssäiliöt. Myös aukioille on tuotu väliaikaiset roskikset, jotka siirtyvät rakentamisen painopisteen mukaan. Tulevien päiväkotien ja koulujen edustoille tulee aikanaan roska-astiat.

Jokaisen työmaan tulee huolehtia omasta jätehuollostaan. Puutteista voi ilmoittaa logistiikkaoperaattorille, yhteystiedot täällä

3. Tuleeko katujen varsille puita ja istutuksia?

Jotkut Jätkäsaaren asuntokadut ovat niin, ettei niille ole mahdollista saada istutuksia. Aukioille on kaavailtu mahdollisimman paljon puita, pelastusreitit ja huoltoliikenne huomioiden.

Tyynenmerenkadun yhteiskäyttöpylväisiin on istutettu köynnöksiä, jotka tulevaisuudessa vehreyttävät katunäkymää. Myös Hyväntoivonpuiston kohdalle Välimerenkadulle ja Atlantinkadulle on tulossa jonkin verran puita. 

Lue lisää Jätkäsaaren puistoista.

4. Mitä Jätkäsaaressa oleville rotille voi tehdä?

Yksittäisiä rottahavaintoja ei yleensä pidetä toimenpiteitä aiheuttavana terveyshaittana. Mikäli rottia on paljon, kunnan terveydensuojeluviranomainen voi määrätä tarpeellisista toimenpiteistä vahinkoeläinten hävittämiseksi.

Rotan (ja muiden tuhoeläinten) hävittäminen kuuluu kiinteistönomistajan vastuulle. Rottahavainnoista kannattaakin ottaa ensin yhteyttä kiinteistön omistajaan, isännöitsijään tai huoltoyhtiöön. Rotista Helsingin puistoissa ja katualueilla voi ilmoittaa täällä (linkki). 
 

5. Miksi Bunkkerin pysäkki poistettiin?

Bunkkerin pysäkki oli tilapäinen ja poistettiin käytöstä Tyynenmerenkadun viimeistelytöiden vuoksi. Pysäkkiä ei ole mahdollista säilyttää, sillä asemakaavan mukaan kadun leveys ei riitä. Korvaava pysäkki on Länsiterminaali T1:n pysäkki. Vaikka monilla kävelymatka lähimmälle pysäkille pitenee, etäisyydet eivät ylitä Helsingissä hyväksyttyjä kävelyetäisyyksiä.

Länsiterminaali T1:n raitiovaunupysäkki tulee jatkossa palvelemaan paitsi nykyisiä käyttäjiä, myös Länsisatamankadun eteläosaan valmistuvia taloja sekä Jätkäsaaren liikuntapuiston käyttäjiä. Liikuntapuistoon odotetaan vuosittain satojatuhansia kävijöitä. Liikuntapuiston toteutus käynnistyy vuoden 2018 alussa ja ensimmäinen kenttä valmistuu vuoden 2019 syksyyn mennessä.
 

6. Milloin ja mihin Jätkäsaaressa tulee uusia ruokakauppoja?

Jätkäsaareen on tulossa Lidl Länsisatamankadun ja Hyväntoivonkujan risteykseen. Kauppa avaa ovensa todennäköisesti vuonna 2019. Myös palvelukortteliin on tulossa päivittäistavarakauppoja. Kortteli rakennetaan arviolta vuosina 2019–2022. Lisäksi Melkinlaiturin alueelle on suunnitteilla lähikauppa. 2020-luvulla valmistuvaan keskuskortteliin tulee päivittäistavarakauppoja.

7. Miten Länsisataman ja Länsiväylän välistä liikennettä aiotaan sujuvoittaa?

Alueelle on tehty liikennesuunnitelma, jossa esitetään muutoksia Länsisatamankadulle ja Salmisaarenkadulle Länsiterminaalin liikenneyhteyksien parantamiseksi. Länsisatamankadun ja Salmisaarenkadun kaistajärjestelyitä muutetaan niin, että Länsisatamasta ja Jätkäsaaresta poispäin menevän liikenteen kapasiteettia lisätään. Länsisatamankadun muutostyöt tehdään pääosin vuonna 2018.

Lisäksi pyöräliikenteen verkkoa tehdään jatkuvammaksi. Jalankulkijat erotetaan pyöräliikenteestä selvemmin molempien turvallisuuden parantamiseksi.

8. Tuleeko Jätkäsaareen sähköautojen latauspisteitä?

Länsiterminaalin läheisyyteen ja Messipojankujalle on tulossa latauspisteitä. Pisteitä on lisäksi Rokkiparkissa. Myös Saukonlaiturin ja Atlantinkaaren parkkitaloihin tulee paikkoja sähköautojen lataamiseen.

9. Kuka vastaa katujen ja aukioiden puhtaanapidosta sekä roskisten tyhjentämisestä?

Lue uutinen täältä

 

Päivitetty 26.2.2019