Läntinen bulevardikaupunki käsittää lähes neljä kilometriä pitkän alueen, joka alkaa Huopalahdentieltä Munkkiniemen eteläpäässä ja jatkuu Haagan ympyrän kautta Vihdintielle asti. Bulevardikaupunki täydentää olemassa olevaa kaupunkia Munkkiniemessä, Niemenmäessä, Munkkivuoressa, Länsi-Haagassa ja Pitäjänmäessä.

Tulevaisuudessa läntiseen bulevardikaupunkiin on tulossa 14 000 uutta asukasta, uusia palveluita ja liikenneyhteydet parantuvat. Suunnitelman mukaan pikaraitiotien linja kulkee keskustasta Munkkiniemen, Haagan ja Lassilan kautta Kannelmäkeen. Pikaraitiotie, Raide-Jokeri ja jo olemassa oleva rautatieverkosto tarjoavat ketterän ja kestävän tavan liikkua paikasta toiseen.

Läntisestä bulevardikaupungista suunnitellaan ilmastoviisas uusi rakentamisalue. Ilmastoviisaus tarkoittaa, että alueella edistetään vähäpäästöistä rakentamista, uusiutuvan energian tuotantoa ja energiatehokkuutta. Kaupunkitulvien ehkäisemiseksi hulevesiä hallitaan korttelipihoilla sekä katu- ja puistoalueilla.

Päivitetty 29.6.2020