Ilmastonmuutoksen torjunta ja ekologinen kestävyys ovat olennainen osa nykypäivän kaupunkisuunnittelua, jota Helsingissä ohjaa Hiilineutraali Helsinki-ohjelma. Bulevardikaupungin suunnittelussa on otettu tavoitteeksi toimia kaupunkisuunnittelussa ilmastoviisauden kehityksen kärjessä.

Viherkorttelikadulla kävelijä on ykkönen

Viheralueiden toimivuus suunnitellaan huolellisesti sekä virkistyksen että luonnon monimuotoisuuden kannalta. Kehitteillä on viherkorttelikatu-malli, jossa kävelijä on ykkönen ja katumiljöö yhdistyy virkistysalueeseen pienten liikunta-, kaupunkiviljely- ja vesiaukioiden kautta. Läntisessä bulevardikaupungissa on mahdollista asua ilmastoviisaasti myös uuden pikaraitiotien ja bulevardin varren paikallisten palvelujen ansiosta. 

Miten energiajärjestelmästä saadaan mahdollisimman päästötön?

Bulevardikaupungin energiaselvityksessä tutkitaan skenaarioita mm. maalämmön ja aurinkoenergian tehokkaaksi hyödyntämiseksi. Rakentamisen hiilipiikki pyritään saamaan matalammaksi lisäämällä puun käyttöä uudisrakentamisessa sekä katu- puisto- ja muun infrarakentamisen puolella. Voisiko pysäköintitalosta tulla ilmastotalo, jos sen rakentaa massiivipuusta ja valjastaa uusiutuvan energian tuottamiseen?

Vihertehokkuudella vehreyttä rakennettuun ympäristöön

Osa bulevardin suunnitelluista kortteleista sijoittuu alueelle, jossa on nykyisin puustoa. Tämä lähtökohta lisää tarvetta huolehtia vihertehokkuudesta ja hulevesien hallinnasta rakennetuilla alueilla. Vihertehokkuudella tarkoitetaan kasvillisuuden peittämän ja muun sadevettä läpäisevän pinnan määrää suhteessa tarkasteltavan alueen pinta-alaan.

Viherverkostossa on varattu tilaa tarvittaville hulevesien viivytysalueille Kaupintien eteläpuolella, Talin urheilupuistossa, Kangaspellonpuistossa ja Kivitorpanpuistossa sekä kehäradan varressa. Lisäksi Niemenmäen ympäristössä tutkitaan jatkossa mahdollisia hulevesirakenteita puisto- tai korttelialueilla. Hulevesiaiheet suunnitellaan ja toteutetaan siten, että ne parantavat kaupunkikuvaa ja viihtyisyyttä.

Päivitetty 18.3.2021